Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 17 november 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 17 november 2019

 

17 november 2019, onenessofall.com

https://tinyurl.com/wnalr6v

Kära ni, välkomna till vårt meddelande. Många av er tycker att de är förvirrade, deprimerade och till och med underhåller känslan av att vilja ge upp och åka hem.

Ja, ge upp, men låt det vara ett uppgivande av att slåss, stå emot och vara rädda för tredimensionella illusioner. Gamla, falska och föråldrade skapelser upprätthålls genom energin av tron på deras verklighet.

Vi säger inte att ni ska sticka ert huvud i sanden eller låtsas att allt är bra medan ni skriker ”Gud är allt” i närvaro av en katastrof, för detta skulle vara att låtsas om ett medvetandestadium som ännu inte har uppnåtts. I det absoluta är allt perfekt, men de flesta har ännu inte uppnått den medvetenhetsnivån.

Vi säger att tiden har kommit för att på allvar acceptera att en andlig verklighet ligger till grund för alla yttre uppträdanden eftersom ingenting annat finns. Du kan inte göra något ur ingenting. Allt i den fysiska världen, såväl det goda som det dåliga, är en tankes tolkning av den andliga verkligheten som ligger till grund för den.

Sinnet är en medvetenhetsväg som gör sina tolkningar från individens eller kollektivets medvetenhetstillstånd. När mänskligheten utvecklas så utvecklas också den yttre scenen automatiskt. Alla är skapare oavsett deras uppnådda nivå av andlig medvetenhet eftersom kärnan i alla är Gudomligt Medvetande.

God mänsklighet är inte mer verklig än dålig mänsklighet. Så gläd dig inte alltför mycket eller beklaga dig över yttre uppträdanden för båda är illusoriska begrepp om en större verklighet. Vet att goda uppträdanden inte har något gott i sig själva utan representerar en djupare verklighet. Sök verkligheten som uttrycks som det goda. Rosenbuketten är inte god i sig själv, men representerar liv, skönhet, perfektion, omtänksamhet, kärlek.

Uppträdanden som återspeglar dualitet och separation har ingen lag som stöder eller upprätthåller dem utom den energi de matas med genom tro. Det är dags att sluta mata dem med energier av rädsla, motstånd, vidhäftning, förnekelse, etc. Du har förberett dig under livstider och är nu redo att göra allt du behöver göra personligt eller globalt utifrån de högre medvetenhetsnivåer du har uppnått.

Några av er har upptäckt nya idéer för konst eller vetenskap. De högre ljusfrekvenserna som nu flödar till Jorden gör det möjligt för många individer att få åtkomst till kunskap och förmågor som de tvingades lägga på hyllan för länge sedan när Jordens energi blev för tät för att stödja dem. Särskilt läkare börjar komma ihåg idéer och tekniker som involverar färg, ljud, oljor, kristaller och mer som de själva en gång använde i gamla tempel av skönhet och helande.

Vi önskar tala om tillåtande. De flesta av er har läst böcker och lyssnat på kanaler som har lärt er att älska allt vilket är en mycket högt klingande sanning. Att försöka göra detta har dock resulterat i förvirring och bestörtning för många som helt enkelt inte kan förstå hur man älskar de negativa upplevelser som de själva och andra har haft eller för närvarande genomgår.

Det tredimensionella kollektivet har mycket smala idéer om vad som utgör kärlek. Ni har alla programmerats genom många livstider till att tänka på kärlek som en känsla som involverar någon person eller personer, platser, saker osv. Denna begränsande definition av kärlek resonerar fortfarande i medvetandet av även de mest andligt utvecklade, vilket gör det omöjligt att älska allt som uppstår och skapar ett dilemma för den seriösa sanningsstudenten.

Ändra frasen ”kärlek till vad som uppstår” till ”tillåt allt som uppstår.” När du tillåter vad som uppstår från din högsta andliga medvetenhet, älskar du vad som uppstår. Att se, förstå och acceptera något från en nivå av att känna till sanningen som ligger bakom vad det ser ut som är kärlek eftersom du är i linje med verkligheten – enhet.

Gud har aldrig och kan aldrig uttrycka SIG själv som smärta och lidande eller brist och begränsning, för dessa saker är inte förankrade i det Gudomliga Medvetandet. Ett försök att älska något utifrån en mänsklig känsla av kärlek är mycket begränsande eftersom det ignorerar den djupare verkligheten.

Oönskade upplevelser uppträder vanligtvis när du är redo att skifta till en ny och högre andlig nivå eftersom de avslöjar någon gammal övertygelse som du fortfarande är i linje med och inte skulle adressera på något annat vis. Att tillåta tar bort bördan av att kämpa för att älska något du inte gillar.

Att tillåta är att acceptera vad som uppstår från din högsta nivå av andlig medvetenhet. Du kommer att upptäcka att de problem som plågar dig, andra eller världen börjar spela en mindre giftig roll i ditt liv. Många av dessa upplevelser är aspekter av uppstigningsprocessen som är nödvändiga för den andliga utvecklingen av mänskligheten i allmänhet, som vid någon tidpunkt börjar fråga sig själv om det finns ett bättre sätt att leva.

Du kommer att fortsätta att se och interagera med negativa händelser, men när du ”tillåter” från ett högre perspektiv är du inte i linje med dem som du är när du försöker älska i mänsklig mening, någon negativ person, plats, händelse eller sak.

Du flyttar till nya nivåer av Varande, lär dig att vila i din Gudomliga Personlighet snarare än att låta tankar, bekymmer och begrepp i den tredje dimensionen dominera. Det här är förtroende. Inte ett blint förtroende för någon person, makt eller okänd Gud på himlen, utan ett förtroende som flyter från en medveten insikt om din enhet med Källan.

Du kan verkligen inte tillåta förrän du verkligen kan ha förtroende, och du kan inte riktigt ha förtroende förrän du åtminstone till en del kan acceptera sanningen om vad du litar på – att den Självhållna, Självskötta Gudomen är fullt närvarande och kan fungera genom dig när den erkänts och integrerats som ditt medvetande. Att ge sitt förtroende till något mindre är att lita på begrepp med lerfötter.

Evolution är varje individs resa till att lära sig verkligheten om vem och vad de är. Den accepterar att Gud uttrycker sig själv i och som varje levande sak eftersom det är det enda livet. Det är insikten att ”jag behöver inte längre fortsätta söka, söka, tigga, be och offra för det som alltid har varit fullständigt närvarande inom.”

Låt ”Jag ÄR det JAG ÄR” bli ditt mantra, din hjärtesång och ditt svar på allt du bevittnar i dessa turbulenta tider med växlande energier.

Var vad du är, nu. Ingen mer förhalning. Det är dags och du är beredd och redo.

Vi är den Arkturiska Gruppen 17/11/2019

 

 

 

 

Översättning; Lars-Eric

Du gillar kanske också...