Arkturierna via Daniel Scranton, 13 augusti, 2018

Vårt perspektiv

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har ett perspektiv på mänskligheten som tillåter oss att se de ni verkligen är, även när ni agerar från era egon, även när ni lever era liv utifrån rädsla, så kan vi ändå se de som ni verkligen är. Vi förlorar aldrig siktet på sanningen om att ni är Källenergivarelser, som bara består av villkorslös kärlek. Så, när ni agerar ut på något sätt och ni anklagar er själva, eller andra anklagar er, så vet bara att det finns ett annat perspektiv. Det finns varelser som håller det utrymmet för er; det utrymme som tillåter oss att se vilka ni i sanning är.

Vi ger er detta nu, eftersom vi vill att ni ska förstå att ni alltid kan räkna med oss. Ni kan alltid komma till oss, oavsett vad ni har gjort, oavsett vad ni har sagt eller tänkt om någonting. Ni kan kolla med era vänner från Arkturus, så kommer vi att visa er vårt perspektiv. Inte alla av er kan ta emot det, men några av er kan och gör det ofta.

Vi uppmuntrar er också att anamma vårt perspektiv, när det kommer till era medmänniskor. Om ni anammar det perspektivet, att alla gör det bästa de kan, för att förkroppsliga Källenergin i en fysisk kropp, så kan ni släppa taget om några av era egna dömanden av andra människor och det kommer att göra er fria. Det kommer att befria er, så att ni kan hålla en högre frekvens, som vi gör. Vi har inga av de där dömandena eller någon skuld som tynger ner oss.

Det är lätt att skifta ert perspektiv. Det kräver bara lite villighet att göra det till er intention och sedan kan ni vibrera i harmoni med oss, med vårt perspektiv, och i den processen kan ni bli mer av de ni är. Ni kommer att känna er själva som Källenergivarelser vid något tillfälle och ni behöver inte förtjäna det vetandet. Ni behöver bara acceptera det. Så, varför inte starta nu, medan ni fortfarande har en fysisk kropp att njuta av?

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...