Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 29 januari 2023

Den Arkturiska Gruppen
Via Marilyn Raffaele, 29 januari 2023
Välkomna kära läsare.
Under dessa tider av förvirring, våld och kaos, tvivla aldrig på att ni är väl kända, älskade och hedrade för att ni väljer att hjälpa Jorden i Hennes resa för att återigen uttrycka den Gudomliga perfektion, som är Hennes verklighet.
Ni behövde inte inkarnera som många gör för att lära er och växa bortom det tredimensionella trossystemet, men ni, tillsammans med många andra, valde att inkarnera för att närvaron av många utvecklade medvetandetillstånd på Jorden skulle tillföra Ljus till och lyfta Jordens kollektiva medvetande till en högre nivå.
Allt är energi, kära ni. Allt – människor, ord, handlingar, ”struntprat” – har en vibrationsfrekvens, och ju närmare det är till verkligheten/sanningen, desto ljusare, snabbare och lättare är frekvenserna.
Ju längre från sanningen något är, desto långsammare, tätare och tyngre är vibrationen, vilket är anledningen till att den tredimensionella Jorden manifesterar sig som materiell och varför ni känner en tyngd i vissa situationer, platser eller till och med runt vissa människor.
I verkligheten är er kropp ren, perfekt och hel – en Ljuskropp, en individualisering av Gud. Precis som ni vanligtvis tänker på en kropp av vatten, tänk på er själva som en Guds kropp. I tätheten av tredimensionell energi, tolkas den verkliga Ljuskroppen som fysisk, tät, materiell och föremål för alla möjliga problem.
Er verkliga kropp har alltid och kommer alltid att följa med er vart än ni går. Den kan inte dö, eftersom den är er individualisering av Gudomligt Medvetande. Det är bara det materiella kroppsbegreppet som löses upp, efter det att Ljuskroppen har lämnat den fysiska kroppen.
Allt, det som anses vara bra och det som anses vara dåligt, är ett begrepp av en andlig verklighet eller Gudomlig Tanke, därför att Gudomligt Medvetande är allt som existerar. Det tredimensionella medvetandetillståndet är omedvetet och därför oförmögen att förstå att Jorden är en andlig värld befolkad med Guds söner/döttrar, eftersom dess medvetandetillstånd än så länge bara kan anpassas till tätare energi.
​Det finns några som lever på en tredimensionell nivå, men som har behållit förmågan att interagera med energier som är osynliga för de flesta. De flesta av dem har arbetat med psykisk energi under sina tidigare liv, och arbetar ofta som medier i detta. Kom alltid ihåg att synsk inte är detsamma som andlig, och informatören kan inte ge mer information än hans/hennes nivå av medvetande är på. Det här är en viktig sak att komma ihåg i dessa tider med många förutsägelser. Lita alltid på er intuition!
​Eftersom det bara finns ETT Gudomligt Medvetande som uttrycker Sig Själv som oändlig form och variation, söker alltid energi att återkoppla sig med Sig Själv. På den mänskliga scenen manifesterar det här sig som lika söker lika eller som ”samma andas barn.” Var medvetna om vad ni håller som sanning i ert medvetande, eftersom medvetandet automatiskt dras till den energi den är i linje med. Exempel: Ett medvetande av våld, brist och övertygelser baserat på separation, kommer automatiskt dra till sig idéer såväl som handlingar av våld. Hypokondriker kommer alltid att dra till sig hälsoproblem.
​Det finns inget sådant som en Gud som straffar eller finner nöje i att se er som individuella varelser lida. Faktum är att dessa saker inte ens existerar i det Gudomliga Medvetandet. Det tredimensionella medvetandet fantiserar fram begrepp om Gud baserade på begränsad och falsk information, och börjar sedan dyrka och predika dessa begrepp för andra.
Varje person är den Gud som skapar sitt liv och sina situationer utifrån nivån av sitt medvetande. Men det betyder dock inte att varje negativ upplevelse är ett misslyckande av andlig tillväxt, utan representerar snarare en sorts gradering. Många negativa upplevelser representerar faktiskt fullbordan och uttrycker en rensning av någon gammal energi, som omedvetet hålls kvar i medvetandet.
Den mänskliga önskan om att uppnå ”godhet” och göra sig av med det ”dåliga,” är faktiskt det materiella konceptet för en andlig verklighet. Själen minns vem den verkligen är och längtar efter att vara komplett, känd och erkänd. Det tredimensionella medvetandetillståndet känner den här längtan som en önskan om mänsklig ”godhet” – människor, platser, upplevelser etc. som tros kunna ge lycka och framgång. Dualitetsaspekten hos tredimensionella begrepp innebär automatiskt att mänsklig godhet och mänsklig dålighet kan och ofta snabbt skiftar till det motsatta.
​Att hålla fast vid goda upplevelser från det förflutna, eller ständigt försöka att återskapa dem för sig själv och andra, är inget annat än ett försök att begrava, glömma, ignorera, förneka eller göra sig av med dåliga minnen. När endera kommer upp i minnet (och det kommer de att göra tills de är utrensade) titta på dem och se dem för vad de representerar eller representerade i ett tidigare medvetandetillstånd. Ge dem inte längre kraft på gott eller ont och tacka dem för deras lärdomar, insikter och evolutionära tillväxt och släpp dem till den intighet där de hör hemma.
​Lär er att se igenom alla materiella framträdanden och in i den djupare verklighet som ligger bakom dem. Om ni ser någon som stjäl, döm inte den personen som dålig, utan förstå att eftersom den personen i verkligheten är en Gudomlig Varelse, bär han eller hon omedvetet på en önskan om helhet och fullständighet som de, i sitt begränsade medvetandetillstånd, tolkar som en rätt till vad de än behöver eller vill ha.
​Det betyder inte att de som lever i ett outvecklat medvetandetillstånd helt enkelt ska få göra vad de vill. Andlig utveckling involverar lektioner på alla nivåer av medvetenhet, vilket för somliga kan innebära att deras nödvändiga lektioner är fängelsetid.
​Öva enhet hela tiden – en ordlös medvetenhet när ni går in i ett rum, går till ert arbete, diskar etc. Varje gång ni svarar i er telefon kom ihåg att Gud är personen i andra ändan eller när ni kör, var medvetna om att Gud är alla andra förare på vägen. Genom att alltid hålla en liten del av ert medvetande centrerat på sanningen, blir det snart ert medvetandetillstånd, ert liv och er verklighet.
Vi är den Arkturiska Gruppen.
​​
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *