Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 15 augusti, 2017

8 Ik, 0 Uo, 1 Ik

Dratzo! Allt fortsätter nu att snabbt gå framåt. De med vetskap förväntar sig att en stor energiändring skall inträffa i och med denna månads solförmörkelse. Det har förutsagts att denna händelse skall äga rum efter ett globalt frisläppande av enorma summar av valutor. Solförmörkelsen skulle då snabbstarta NESARA Republiken and den globala starten av GESARA. Det är denna serie av händelser som sannerligen kan göra att denna månad blir annorlunda.

På grund av dessa förväntade händelser skulle världen fira både undergången av den olagliga republiken och starten för en ny fredlig världsbild för Gaia. Detta gör oss mycket uppspända. Det kan lätt göra det sannolikt att avslöjanden sker och det blir början på ytterligare ett stort steg mot högre medvetande för alla. Vi välkomnar denna möjlighet med öppna armar. Det förklarar varför alla som verkligen förstår er verklighet vet att denna första domino förväntas att falla inom en mycket kort tid. Det skulle naturligtvis snabbt leda till många andra nödvändiga händelser.

Tiden är nära för när vi alla till sist kan fira. De olika globala valutorna görs redo för att växlas in och de stora rikedomarna som medföljer kommer att helt fullt förverkligas. Ta er tid att veta inom er att väntan till sist nu kommer till ett slut. Vad som ligger framför er är gyllene tillfällen för att bevittna förändringarna som vi länge har väntat på. Använd dessa unika ögonblick för att veta att den underbara transformationen i ert liv nu kommer att ske. Tacka Himlen och alla andra involverade för välståndet som kommer att bli en integral del av ert liv.

I sanning, var i glädje och tacka alla för er kommande lycka. Mycket har hänt som kommer att belöna er! Det är tagit lång tid att få dessa belöningar. Känslan av en pågående dröm kommer sakta att blekna bort och bytas ut mot vissa i sanning häpnadsväckande händelser. Så var nu till slut redo att fullt skörda vad som så nådigt såddes för så länge sedan. Halleluja Halleluja

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att tacka Himlen och ytterligare lovorda hur små, gyllene fallskärmar har gett er lite mer behövligt andrum. Det är ofta svårt att ignorera intrigerna vi tar emot från det allt mer borttynande mörkret och deras undersåtar. Det är denna egendomlighet som fortfarande förefaller att plötsligt hoppa fram på oförväntade platser. Era visioner fortsätter att leda er mot lösningar som fortfarande kan understödja ert annalkande välstånd och nya regeringsskick och allt som kommer därtill.

Era visioner hejas på. Själva karaktären av dessa visioner hjälper att möjliggöra en ny verklighet. Låt dessa nya och framgångsrika ansträngningar bli basen för införandet av denna nya nation. Det kommer att bli ett land som är fyllt med framgång och införandet av era många former av välstånd. I denna nya värld skall ni låta era underbara visioner vara en del av ansträngningarna som kommer att fylla denna värld med nya friheter, rättigheter, glädje och arbete för det goda.

I denna nya värld kommer ni till slut skörda frukterna av ert arbete. Ni kommer också att kunna hjälpa varandra att transformera ert samhälle så att alla hjälper varandra till framgång. Framför er ligger visionen som ni länge har sökt att manifestera. Ta ett steg tillbaka nu och helt enkelt bara gläd er åt vad som nu händer! Detta land kommer att bli en föregångare då det gäller införandet av globala avslöjanden och återkomsten av era avlägsna förfäder. Mycket kvarstår att framkomma!

Idag diskuterade vi det fantastiska agerandet i denna högst ovanliga tid. Var i era hjärtan redo att veta att ögonblicket ni har längtat efter närmar sig. Vet att ett nytt regeringsskick kommer och med det anledningar för avslöjanden och allt som är ödesbestämt att följa. Gläd er därför och gör ert heliga arbete och var redo att anamma denna nya verklighet! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...