Arkturierna via Daniel Scranton, 14 november

kanalsol

Arkturierna, 14 november 2016

Via Daniel Scranton

 

Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att vi har fått kontakt med er alla.

Ni förstår att det inte finns någon separation mellan er själva och andra varelser. Ni förstår det som ett koncept, men som en realitet är det ganska överväldigande och kan leda till överstimulering av ert centrala nervsystem. Många av er har upplevt en högre grad av de effekter som er anknytning med andra varelser har haft, och det är därför som ni har fysiska, känslomässiga och energetiska upplevelser som verka komma någonstans utanför er själva. De bara dyker upp ur tomma intet.

Dessa upplevelser är inte avsedda att överväldiga er. Det är inte syftet med att delta i dem på det sätt som ni gör. Upplevelserna bidrar till att ge er mer medkänsla för att ge er en ännu större känsla av samhörighet och empati.

Det spelar ingen roll vad ni plockar upp från kollektivet. Allt som verkligen betyder något är hur ni svarar på det och det ni vill bidra med till mänsklighetens kollektiva medvetande. Låt er själva känna vad som behövs och erbjuda det frivilligt och utan ansträngning från kärnan av den ni är.

Ni kan göra mer nytta för det kollektiva genom att svara an på behoven hos era medmänniskor energetiskt, än ni någonsin kunde göra genom att bygga skolor, eller donera pengar eller arbeta frivilligt i ett soppkök. Vi försöker inte att avskräcka er från att göra någon av dessa saker. Vi vill helt enkelt att ni inser hur kraftfulla ni är med vad ni energetiskt erbjuder era medmänniskor när ni känner att det kollektiva är i behov av visst stöd från en av sina egna.

Vi kan hjälpa till. Änglarna kan hjälpa till. Yeshua, Mary och de Uppstigna Mästarna kan hjälpa till, men att få det från en annan människa som kan leva sig in i vad resten av kollektivet går igenom, är ännu kraftfullare än vad vi kan erbjuda. Vi inbjuder er att se er anknytning och er brist på separation som en gåva, i stället för ett hinder. Se det som en möjlighet att utvidga ert medvetande och att lära känna er själva som villkorslös Kärlek.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att ha kontakt med er.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://danielscranton.com

Du gillar kanske också...