Arkturiska Rådet via Daniel Scranton , 8 april 2021

 

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

8 april 2021

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är alltid frestade att gå över gränsen, att erbjuda mänskligheten för mycket hjälp, trots att vi vet att det tjänar er väl att konfrontera era utmaningar rakt på och använda allt ni behöver från inom er. Vi vet att den resa ni är ute på ofta verkar vara alldeles för lång och har alldeles för många vridningar och vändningar, och vi känner så stor medkänsla med er när vi ser er kämpa där på Jorden. Men vi har också på senare tid lagt märke till hur mycket styrka ni fått från era tidigare livstider, och det integrationsarbete ni utför är absolut fantastiskt att beskåda.

Ni förstår, varje gång ni kommer åt ett tidigare-livs minne, eller processar något tidigare-livs trauma, blir ni medvetna om ytterligare en aspekt av er, och den aspekten av er har något mycket positivt att tillägga. Det vi nyligen sett där på Jorden är den myriad sätt på vilka ni kunnat få tillgång till mer av vem ni varit i dessa livstider när ni kunde ta ert medvetande ganska långt i den tredje dimensionen.

Alla där på Jorden, även de som ännu inte vaknat, har haft tidigare liv där de bemästrade sina tankar, känslor eller energierna i er värld. Ni har alla varit mästare, och nu är den perfekta tiden att komma åt dessa livstider, dessa gåvor och förmågor ni redan erhållit i dessa tidigare versioner av er. Nu tänker några av er att de livstiderna egentligen är samtidiga och faktiskt inte existerar i ”det förflutna”, och det är riktigt. Det är så ni kan få tillgång till dessa andra versioner av er som existerar någon annanstans i rymd/tid.

Och förresten, ni hjälper dem också genom hur ni lever och det ni håller på att bli där i era fysiska kroppar i denna livstid. Underskatta inte er själva eller det arbete ni gjort. Det är viktigt och ni hjälper hela mänskligheten och dessa tidigare-livs versioner av er själva genom att konfrontera era utmaningar, genom att gå inombords, genom att processa det ni måste processa. Detta är en lång och mödosam resa eftersom ni har så många bitar av er själva att plocka upp och föra in i helheten av den ni är. Och det är precis vad vi ser er göra, och det är därför vi är så upphetsade över vad ni får tillgång till.

Ni får tillgång till mästarskap, andliga gåvor och förmågor som förefaller ligga långt utom räckhåll från där ni står just nu, vid denna punkt av er andliga utveckling i denna livstid, men de finns faktiskt väl inom räckhåll för er. Och vi ser er alla komma åt dem varenda dag, och vi vet att ni kommer att kunna skapa de stora förändringar ni vill se i er värld och i ert personliga liv. Vi vet det därför att vi kan se dessa tidslinjer framför er, och från där ni är just nu är ni redan på god väg.

Detta är spännande tider för dem av er som är vakna och har gjort det arbete på er själva som ni absolut kom för att göra i denna livstid. Gratulationer är på sin plats, och vi är här för att dela ut dem till var och en av er.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

Översättning: Markku

You may also like...