Arkturierna via Daniel Scranton, 15 januari, 2018

 

Arkturierna, 15 januari 2018

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

 Ni står inför många hinder för att ni ska kunna leva det liv ni vill. De hinder som finns har placerats där av er för att förhöja er önskan. Det är kollektivets önskan som eldar på er under er resa mot uppstigningen. Om allt var exakt som ni alla vill att det ska vara, skulle ni uppleva mer självsäkerhet.

Behovet accelererar energikrafterna som ni arbetar med. Det är därför ni har skapat en version av er verklighet där det finns så många behov som inte uppfylls. Det spelar ingen roll vad er önskan är. Det spelar ingen roll hur grundläggande den är, eller hur extravagant den är. Er önskan bidrar till att öka er medvetenhet. Om ni har en önskan och inte får den uppfylld men ändå kan känna glädje och frid inom er, då kan ni höja medvetandenivån på hela planeten.

Nu är det så att önskningar ofta får dåligt rykte, på grund av de saker som vissa människor är villiga att göra för att uppfylla dessa önskningar för att komma förbi eller ta bort dessa hinder. Men vad vi ser mer av på Jorden är att mänskligheten nöjer sig med det faktum att deras önskningar är utom räckhåll. Vi ser att människor finner glädje i det lilla.

Att ha önskningar är nyttigt och gör er alla intresserade av att vara på Jorden för att se denna förändring i medvetandet utvecklas. Tänk på att när en önskan ni har inte går i uppfyllelse, så hjälper det er att uppnå en högre medvetandenivå. Den här världen och den här upplevelsen har varit en enorm iscensättning för att få er att bli mer av de ni egentligen är, och allt fungerar perfekt utifrån vårt perspektiv.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...