Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 13:e januari

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 13:e januari

 

Hälsningar kära vänner. Återigen kommer vi i kärlek för att kommunicera med er, medvetna om att ni står inför dessa tider av snabb förändring. Många av er är i färd med att integrera högre dimensionella energier, som kan göra att ni känner er utarmade och förvirrade, av fysiska och emotionella problem, som kommer till ytan i samband med utrensningen.

Alla känner effekterna av de nya och högre frekvenserna av Ljus, som flödar till Jorden nu. Även de som inte är intresserade av sådana saker, kan inte undgå dess effekter. Dessa kära, som inte förstår den andliga naturen av vad som sker vid denna tidpunkt, tolkar sina upplevelser i enlighet med sina övertygelser, och vanligtvis tror de att de har ett fysiskt, emotionellt eller mentalt problem.

Vi vill tala om hur ert uppnådda medvetandetillstånd påverkar andra. Kärlek i sin renaste form, är en hög vibrationsenergi av rent Ljus, som när den är anpassad till, kan lyfta någon annan till samma nivå som den som innehar resonansen – en som erkänner den gudomliga naturen av allt.

Resonansen av ett medvetande fyllt med ovillkorlig kärlek, känns fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt, av alla som kommer i kontakt med den, vilket gör många till Ljusarbetare utan att de ens vet om det.

Många står ännu ovetande om vem och vad de egentligen är, eller att den energi de utstrålar ger effekter på de runt omkring dem, och att de också får del av den universella energin från planeten som helhet. Därför, är det är viktigt att ni är medvetna om era tankar och övertygelser, eller tron om att era tankar inte kan skada någon, om ni inte säger dem högt.

Vi säger inte att den seriösa andliga sökaren, aldrig kan ha en negativ tanke, för det skulle vara omöjligt. Objudna tankar som letar sig in i ert huvud, är opersonliga. De som ansluter med era egna intressen eller funderingar, hittar lätt sin väg in i ert tänkande, eftersom energin alltid strävar efter att anpassa sig till liknande energi. En tanke skulle kunna representera energin av något bekymmer eller rädsla ni fortfarande bär på, antingen medvetet eller från en tidigare livstid.

Tankar som dyker upp i ert huvud, är opersonliga tills ni gör anspråk på dem som era. Detta är anledningen till, att det inte finns någon anledning att tro att ni är andligt misslyckade, om några negativa eller till och med våldsamma tankar kommer flygande i er hjärna, när ni minst anar det. Rensningsprocessen tar ofta förlegade övertygelser och tankar till ytan. Det finns inget behov av att reagera med chock eller motstånd, erkänn dem bara för vad de är, ge dem ingen kraft och gå vidare.

Tankar får bara den verklighet från kraften de får. Den mänskliga hjärnan kan bara ta in det som redan är en del av samförståndsmedvetandet – det som redan är känt. Nya idéer – uppfinningar, konst, vetenskap, teknik och djupa andliga insikter etc, måste bubbla upp från djupare nivåer av kreativitet, varefter de sedan tas in för att manifesteras av mottagaren, och blir en del av samförståndsmedvetandet, och tillgängligt för allt. Det är så evolutionen sker, och hur alla era insikter läggs till i resonansen av en stigande världsmedvetenhet.

Ni bär ert tillstånd av medvetande vart ni än går, eftersom medvetandet är det ni är. Er resonans kan lyfta och öppna upp någon annan som är mottaglig, utan att ni är medvetna om det, men kan också orsaka att någon ogillar er. Eftersom energin försöker anpassa sig till liknande energi (enighet), är det viktigt att visa medkänsla och inte medlidande, när ni hjälper dem som kanske dras till er energi.

När ni börjar känna medlidande, så anpassar ni er till energin från den som söker hjälp, och blir ofta dränerade. Medkännande å andra sidan, är att vara medvetenhet om den andres svårigheter, och erbjuda vägledning, utan att gå in i, och anpassas till en lägre resonansenergi.

Detta är särskilt viktigt för alla dem som arbetar som rådgivare, terapeuter osv, som ofta känner sig utarmade och deprimerade, efter att ha arbetat med vissa människor. De måste lära sig att hålla sitt eget energifält fyllt med Ljus, och om de gör detta professionellt, rena utrymmet mellan sig själva och klienterna, och alltid komma ihåg den gudomliga naturen, av alla de kommer i kontakt med.

Det är mycket lätt i dessa tider, att anpassa sig till tankar av rädsla och negativitet. Den yttre scenen över hela världen, gör att många känner rädsla, eftersom de tolkar det de ser enligt tredimensionella sätt att se. Den mänskliga hjärnan kan bara använda det som redan finns i samförståndsmedvetandet, det som redan är känt, och därför är det lätt att få tankar om möjliga katastrofala situationer, när ni känner rädsla.

När ni accepterar tankar av rädsla, gör dem till era, ger ni dem ett liv de egentligen inte har av sig själva. Gör inte motstånd eller tillrättavisa er själva när rädslan kommer, utan flytta helt enkelt kärleksfullt er energi och, och säg till er själva något i stil med: “Jag känner igen det här, och jag köper inte längre …”. Använd era egna ord, ord som hjälper er att flytta ert medvetande av negativitet, till sanning.

Låt era tankar ge liv åt den sanning ni känner till just då, och kom ihåg, att oavsett hur de framträder, så har Gud kraften. När ni dagligen lever på detta sätt, frambringar ni ljus till det universella världsmedvetandet, som någon gång kommer att göra att hela den yttre scenen ändras, eftersom medvetandet är det som skapar den yttre scenen. Detta kan inte ske över en natt, det är en process.

När många kommer samman med samma intention, blir energin mycket kraftfull. Det sker oavsett om målgruppen är tredimensionell eller andlig. Det är den sammanlagda energin från många, som kan skapa kraften för förändring. Energi är neutral, riktningen bestämmer utfallet, och så kom “svartkonsten” till.

Ni är medvetande. Er kropp finns i ert medvetande, inte tvärtom – medvetandet finns inte inne i er kropp. Ert medvetande bildade kroppen som var nödvändig för era behov och lektioner på Jorden. När ni förstår det, kommer ni att märka att ni inte längre är fullt så mycket föremål för världens uppfattning, som säger att ni är beroende av er kropp.

Hela världen finns i ert medvetande – vädret, vänner som finns nära eller långt borta, familjen, tron. Allt finns i medvetandet, och ingenting existerar utanför medvetandet. Alla måste ställa frågan; “Vad ska jag roa mitt medvetande med? Vilka övertygelser, vilka koncept, vilka idéer, etc, ska jag ha? ”

En andligt utvecklad medvetenhet av sanning och Ljus, kommer att manifesteras utåt på det sätt som är nödvändig för ert högsta goda (som kanske inte alltid är det ni tror är för ert högsta goda). Sinnet, är en aveny av medvetenhet, som bygger på varje människas medvetandetillstånd, och manifesterar det sedan utåt. Ert medvetande är innehållet i er värld.

Detta är anledningen till att mänskligheten har fått höra, om och om igen av mästarna, att allt finns inom er. För den som inte är uppväckt, kan detta betraktas som löjligt, en trevlig tanke men inte användbar, som helt enkelt ignoreras av sofistikerade intellektuella. I själva verket är denna djupa sanning, grunden för den evolutionära resan, en sanning som inte kan ignoreras.

Ni är skapare, men har inte vetat om det. Medvetandet hos en sovande mänsklighet, har under eoner format den värld ni nu befinner er i – medvetandet manifesterar sig nu i form och bygger upp sig till världen ni befinner er nu. Genom århundraden av kamp och utveckling av medvetandet, är mänskligheten nu redo att gå bortom illusionen.

Ert medvetande av Sanning kan förändra, och förändrar i varje nu-ögonblick världen, personligen och globalt.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

You may also like...