Meddelande från Älvorna och Den Universella Modern via Galaxygirl, 17 juni, 2018

Meddelande från Älvorna och Den Universella Modern

via Galaxygirl

17 juni, 2018

 

Vi är älvorna från forna tider, som i stillhet har omgett och stöttat mänskligheten i eoner och vi önskar åter en gång få våra röster hörda; för allt håller på att hakas av och den liknelsen gillar vi väldigt mycket, för i och med att vi kan se med öppna vakna ögon, så ser vi att mänskligheten har varit sovande alldeles för länge, inlåsta och undanstuvade, isolerade, i ett fängelse som de själva har skapat och vi kan anse det vara skrattretande att låta spelet fortgå. Att låta väggarna och dörrarna hakas av sina gängor förefaller vara en god idé vid den här tiden i detta ständiga Nu, då allting håller på att veckla ut sig, brytas loss, så att förändringens vågor kan välla in och åter en gång förnya allt!

För i detta universum råder cykler av fräschör, som ni vet. Vi älvor bevarar tiden, valarna bevarar vittnesbörd; vi älvor, eller vissa av oss i alla fall, gillar att bevara tiden för vi tycker att det är fascinerande att ni människor är så beroende av den och vi älvor frågar er: ”Varför är det så, kan ni vänligen tala om det för oss, när ni kan skapa den verklighet som ni önskar er?” Är det inte dags för er människor att skapa ett nytt spel för er själva och för oss, så att ni ska kunna föryngra er allt med att ni åldras, samt bli visare och er visdom kommer inte att tas ifrån er av ålderdom och droger, utan snarare så expanderar ni in i er ålder.

Vi älvor ser att ni nu håller på att expandera in till Nova Gaias nya tid, i och med att den stora modern gungar fram och tillbaka och föder fram en ny värld för er alla som är uppvaknade, för att ni ska kunna utforska och njuta och värma er i den nya verklighet som ni föder fram; för ni människor – även ni ljusarbetare – ger liv tillsammans med modern och vi ser detta, för vi älvor älskar små bebisar! Samt fräschören i livet, och vi ger näring till och är vänliga mot de nya varelserna för de är en del av modern, vår moder för allting, och vi värms av den kärlek som vi ser mellan er och era småttingar.

Vi älvor gillar en bra berättelse och ni människor erbjuder oss flera berättelser att lära oss från och som vi får njuta av att få lyssna till, samt om igen få lyssna till – för vi alla finns runtomkring er och tröstar er, tillhandahåller viskningar i vinden, och vi ber er att lyssna till blommorna för de har en hel del att berätta för er! Och vi längtar efter att mänskligheten ska stanna upp och återigen lyssna till naturen, för när ni gör det så får ni höra älvornas röster av visdom och av sanning och ni kommer också att höra er egen inre röst, om och när ni bara stannar upp med allt det där jäktandet runt och ni börjar lyssna inombords. Det var allt för den här gången. Vi är älvorna och det gläder oss att åter en gång få förena oss med medvetenheten hos våra mänskliga vänner; vi är älvorna.

 

Jag är Modern, den Universella Modern till allting. Känn min andedräkt röra sig genom er och runtomkring var och en av era celler, när ni får ta emot denna högst behagliga/glädjande uppgradering. En förändring ligger vid horisonten, förändringen är på väg, förändringen är här. Alla dessa uttalanden stämmer, mina barn. Samtliga. Och ni är en del av detta. Ni är en del av denna största energiförändring inom universum, grundpelaren. För det finns andra världar som kommer att uppmärksamma och följa efter, för denna sektion befinner sig i en omkalibreringsprocess, av att befria sig från de mörka energierna. Och jag hoppas att ni i mina ord kan känna hur tacksam och glad jag är för att detta nu sker, inom ert Nu, och mina barn, era fingeravtryck finns överallt i detta och det välsignar mig, det välsignar hela Omniversum och jag tackar er.

Jag talar nu individuellt till er alla och jag sänder er individuella energikoder av uppmuntran, för ni är så utmattade och er färd så lång. Ni har varit mig trofasta och hållit er till era uppförandekoder som ni gav löftet om. Era livsplaner håller på att veckla ut sig på ett fint sätt, i och med att ni öppnar upp dem lager för lager, likt en stor spännande födelsedagspresent med många lager med papper. Era liv är sådana, ifall ni kan se det på det viset. Och det värmer mitt hjärta, mina barn, för många av er blir mer likt barn i er entusiasm och det finns ingen större gåva av kreativitet för universum än kreativiteten och den fantasirika potentialen hos ett barn.

Skapa. Skapa! Skapa fritt utan reservation, med överflöd, skapa med kärlek och alla goda ting kommer att komma till er. För kärlek är vibrationen, universums väv, den är den struktur som ligger bakom skapandet av alla ting som de mörka inte kan ta ifrån er eller bryta ner. Så mycket som de har försökt, så har de misslyckats och det kommer de alltid att göra, för kärlek är nyckeln till allting. Och det är varför, mina barn, ni måste älska på djupet, helt och hållet, fullständigt, era sårade delar i er själva där ni hellre önskar gråta, skrika och undvika. Nu måste dessa helas med kärlek. Det är dags att hela ditt själv och dina förflutna smärtor i kärlek och i och med att du gör det så helar du kollektivet och sålunda världen.

Healing är i kväll min gåva till er, inre healing och modet att göra det kan vara en skrämmande, knepig historia. Skulle ni behöva min hjälp när ni utforskar? Lys med ljus och kärlek, mina barn, till alla mörka platser i världen, till era minnens gömda skrymslen, av era tidigare smärtor. Sänd min kärlek, min aldrig sinande eviga flamma av gudomlig kärlek som nu på en permanent basis bäddas in i ramverket hos Moder Gaia i och med att hon stiger upp. Och när hon stiger upp, så stiger även ni upp hos henne. Detta äger verkligen rum, mina barn. Detta är ert ögonblick att få skina, att få älska, att vara jag i egenskap av er, för vi är alla ett.

Jag är Modern, den Universella Modern till allting. Jag kan se igenom er, inom er. Jag är det kosmiska andetaget som upprätthåller er. Jag är kärlek. Det är även ni. Det är dags för er att blott minnas mig och att minnas ert sanna eviga kärleksfulla och förtjusande guds-själv som inte längre väntar på att bli återupptäckt av er. Skapa med kärlek, genom kärlek, ständigt med kärlek.

Jag är Modern, Den Universella Modern till allting, jag är vad jag är. Uttala dessa tillsammans med mig. Affirmationer är kraftfulla. De tänder upp era koder! Vilket även tonande gör. Det är dags att minnas era urgamla lärdomar i mysterieskolorna och tona in er till dem. Allt finns inom er och väntar på att bli återupptäckt och hågkommet. Älvorna minns, för de var där. Elementalernas rike arbetar outtröttligt för att balansera harmonin med människorna och naturen. Det är sannerligen dags att återställa denna balans. Yttre balans börjar med inre balans. Detta är den främsta lärdomen. Kan ni minnas? Be mig påminna er, mina barn. Jag finns ständigt här för er.

Jag är Modern, den Universella Modern till allting. Jag älskar era klibbiga fingeravtryck, jag älskar allt som handlar om er. Jag är ni, mina barn. Ni är förlängningen av mig. Värm er i mina vatten. Känn min healing-glöd när vi tillsammans lyser med ljuset. Jag är Modern till allting och ni är mina barn. Vad gör det er till? (ler). Andas in mitt andetag. Känn mitt ljus omge er och låt er bli tröstade.

 

~ galaxygirl

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...