Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 mars 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 mars 2019

DEN PÅVERKAN NI HAR DET ARKTURISKA RÅDET AV 9D

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ha kontakt med er alla.

Vi har en underbar tid då vi ansluter till er alla, och ser hur vi påverkar er. Vi önskar att ni alla ser vilken påverkan ni har på resten av mänskligheten, och alla andra varelser längs med hela galaxen. Ni som vaknat har hjälpt till enormt, genom er vilja att arbeta med er själva och vara till hjälp för andra, men ni kan inte se den krusningseffekt ert arbete orsakar i hela kollektivet.

Och därför är det så fint att ni låter oss berätta hur kraftfull er påverkan egentligen är. Ni skapar ett så vackert utrymme för resten av mänskligheten att vakna inom, och ni erbjuder er själva att fungera som vägvisare för alla, och till alla som befinner sig i ett tillstånd då de har några mycket svåra frågor. Det finns tillräckligt många av er som vaknat nu, för att kunna stödja resten av mänskligheten, och ni blir fler för varje dag.

Ni skapar ett så underbart nät av energi för resten av mänskligheten att stiga in i, och ni delar också era små segrar med det kollektiva medvetandet. Varje gång ni övervinner något i era liv, några utmaningar, så hamnar all information om hur ni gick till väga, i det mänskliga kollektiva medvetandet, och då kan andra få tillgång till det. Ni har ingen aning om hur viktigt det är att ni bara finns där på Jorden vid den här tiden, och har den vibration ni har, vilket gör det möjligt för andra att vakna, som annars inte skulle haft en chans.

Ni ger dem den möjligheten genom er närvaro, och genom arbetet ni gör med er själva och genom alla de underbara gärningarna med vänlighet och hjälp, som ni för fram till det mänskliga kollektiva medvetandet. Vi kan se er påverkan, och vi vet att ni kan känna oss. Vi vet att ni känner vår vänlighet. Det vi vill är att alla ska förstå vilken påverkan ni har på resten av det mänskliga kollektivet, och även på det galaktiska kollektivet.

För när ni erkänner er själva och det underbara arbete ni utför, så hjälper det er att hålla er på benen under de tuffa tiderna, när ni får påslag av uppstigningssymtom eller bearbetar en del mycket tunga känslor. Vi är väldigt stolta över er alla som vaknat där på Jorden, och vill att ni ska veta att ni har vår oändliga uppskattning och vårt stöd.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er. ”

 

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Watch the Video Here – I’m in It!

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...