Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 juli 2020

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 12 juli 2020

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har försökt att få kontakt med flera av er som är intresserade av att få kontakt med oss, och ha en fysisk utomjordisk kontakt och vara till hjälp. Vi har försökt komma i kontakt med alla er som har visat intresse, eftersom vi vet att tidpunkten är rätt för en djupare anknytning, en djupare kontakt, och för alla er att utöva den förmågan som ni har att tjäna hela mänskligheten.

Nu är det en perfekt tid för fler av er att stiga fram och bli de påverkande faktorer som vi vet att ni kan vara, och så strålar vi mer ljus på er, en rymdstråle där ljuset är tänkt att dra er in i och lyfta upp er till en dimensionell frekvens, som kan göra er mer medvetna om oss och andra utomjordiska varelser som ni vill komma i kontakt med. Ni kan också få mer inspiration om hur ni kan vara till nytta när ni är i den högre vibrationsfrekvensen.

Så, när det kommer till att besvara frågan om vårt ljus och vår kärlek, vill vi säga att det bästa ni kan göra är att stå fast vid er intention att vara i det högre vibrationstillståndet, och sedan rensa er hjärna på alla tankar så att ni på ett naturligt och enkelt sätt kan höja er vibration. Allt som ni gör där på Jorden kan göras så mycket enklare, och det blir lättare när ni tar bort tyngden från era axlar och tillåter er att få hjälp med att dras upp av rymdens strålar, bildligt och bokstavligt när det gäller fysisk utomjordisk kontakt.

Era skyar är fulla av utomjordiska rymdskepp, och de flesta av dessa varelser är från ljuset och vill hjälpa till. Ni kommer också att få fler möjligheter att hjälpa alla era medmänniskor, och vi skulle inte önska något mer än att inspirera er med de ord, tankar och handlingar som kommer att hjälpa var och en där på Jorden att höja sin vibration så att de kan få kontakt med oss och andra utomjordingar och hjälpa hela mänskligheten. Återigen uppmanar vi er som ett uppvaknat kollektiv att ta ledningen och låta andra följa efter.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...