Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 25 april 2021

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 25 april 2021

Hälsningar, kära läsare.
Förvirring och sorg fortsätter att vara en stor del av det dagliga livet för många, men det är viktigt att inte bedöma från hur det framträder. De många situationerna nu med våld och strid, består av gamla och täta energier som nu kommer till ytan är baserade på separation, som länge legat tysta och begravda både personligen och kollektivt.
Närvaron av högt resonerande ljus som nu strömmar till jorden, exponerar och låter dessa gamla fickor med tät energi återaktiveras. De med ett tillstånd av medvetande i linje med dessa energier, känner sig då uppmuntrade och bemyndigade att agera ut dem.

En del av det våld som nu sker, är ett resultat av manipulerad information av de som vill hålla mänskligheten inlåsta i slaveri och kontroll, vilket har gjort det möjligt för dem att leva rika och mäktiga liv.

För många är problem och oenighet nödvändiga komponenter i deras uppvaknande. Allmänt accepterade tankesätt, metoder och övertygelser som leder till rädsla och oro för andra, börjar ses på ett nytt sätt av allt fler individer.

Tidigare stängda sinnen börjar öppnas för att förstå att det finns bättre, högre sätt att göra saker på och att många av de ”gamla sätten” inte längre är acceptabla. Dessa insikter representerar en spricka av Ljus i mörkret, vilken så småningom kommer att expandera och bli en del av kollektivet.

Lita på att allt går enligt planen. Stå tillbaka och vittna om verkligheten under alla förhållanden, genom att hålla sanningen i Kraften av En, och veta att denna Kraft av En, inte kan uttryckas som rädsla, ilska, våld, lidande, krig etc., oavsett hur skrämmande eller kraftfulla framträdandena än är. Kom alltid ihåg att En inte kan kriga mot Sig Själv.

Kraften av En är vilka och vad ni är, inte i er mänsklighet, utan i verklighetens sanna essens. Det är anledningen till att andliga mästare genom tiderna har väglett sökare att titta inåt, snarare än att fortsätta leta utanför sig själva efter lösningar på alla nivåer.

Alla svar finns inom er, inte för att där finns någon sorts magisk bok, utan för att er enhet med Källan automatiskt utgör er enhet med allt som är Källan – harmoni, helhet, fullständighet, intelligens och överflöd i oändlighet

Den verkliga essensen hos varje person är och har alltid varit självbevarande, självupprätthållande av det Gudomliga Medvetandet. Men de flesta är ännu inte medvetna om, eller ens öppna för tanken på enheten med Gud. Mästaren Jesus korsfästes för att han försökte berätta just denna sanning för folket på sin tid.

När en individ en gång har uppnått ett medvetande om sin enhet med Källan, börjar de ärvda [inneboende?] egenskaperna hos det Gudomliga Medvetandet automatiskt att uttrycka sig, helt enkelt därför att medvetandet är formens substans.

Många vet detta intellektuellt, men väljer att fortsätta tro att en levande sanning är ett omöjligt mål, inte kan praktiseras, och ”fungerar” bara för de som är mer andligt utvecklade. Men … NI ÄR DESSA.

Till exempel; ett medvetande i enighet med Gudomlig harmoni, gör det möjligt att uttrycka det som harmoni på sätt som är personliga för varje individ. Varje person uttrycker sitt tillstånd av medvetande.

Harmoni för en person kan betyda något helt annat för en annan. Harmoni för en kan betyda att familjeproblem löser sig på ett fredligt sätt och utan ansträngning. För en annan kan det helt enkelt vara att deras dagliga arbetsschema lätt faller på plats. Medvetandet upphör aldrig att uttrycka sig själv.

Det dagliga livet för någon som har uppnått medveten enhet med Källan blir lättare eftersom harmonin, friden, överflödet etc. som strömmar från Källan, är långt mycket större än alla de begrepp av harmoni, frid, överflöd etc. som bildas genom det tredimensionella sinnet.

Tredimensionella sinnens skapelser är alltid begränsade och kan bara vara begränsade, för de hämtar information från kollektivet genom filter av dualitet och separation. Det är dock mycket viktigt att känna till och acceptera skillnaden mellan behov och önskemål för oss själva och andra.

Allt människor söker finns redan helt förkroppsligat i medvetandet på grund av att det bara finns Ett Medvetande – Gudomligt Medvetande. Men de flesta vet ännu inte detta och fortsätter därför att söka allt de tror att de behöver från människor, platser och tillstånd utanför sig själva, medan de tror att materiella frågor och saker är separerat från det andliga. Det andliga är och kan aldrig existera åtskilt från det materiella, eftersom det materiella helt enkelt är ett begrepp, en tredimensionell tolkning av den andliga verkligheten.

Även de allra simplaste behov tillgodoses när man uppnår ett medvetande om ENighet. Helheten i det Gudomliga Medvetandet kommer att uttrycka SIG Själv så som det behövs för att individen ska förstå. En mekaniker kommer inte att få nya idéer flödande in i sitt medvetande angående kirurgi, och kirurgen kommer inte att få information om hur man fixar en motor, såvida det inte är det som behövs för tillfället, för då får de det.

Allestädes närvaro – former av förflyttning, Allvetande – att få rätt svar och lösningar, Allsmäktighet – bemyndigande och styrka att fatta beslut och leva. En oändlighet av allt det goda finns i den verklighet som bara väntar på att bli upptäckt.

Ceremonier, mantran, tillämpningar eller något som är tänkt att ge något önskat resultat, är i själva verket en form av dyrkan. Dessa metoder är bra för nybörjare som börjar lära sig om energi, men om ni förstår dessa meddelanden är ni långt förbi den punkten på er resa.

Många håller tillbaka sig själva genom att fortsätta hålla fast vid gamla religiösa läror, om vad som utgör andlighet. Ingen människas resa är precis som någon annans, eftersom alla har haft individuella upplevelser under sina många livstider vilket har resulterat i behovet av olika lektioner och mål. Att tro att ni måste leva eller lida precis som något “helgon” eller någon välkänd “helig person” har gjort för att komma närmare Gud, tjänar bara till att hindra er från att hitta er egen andlighet.

Energi studerades i mystery schools för länge sedan, men en del vid den tiden hade inte ett högt medvetandetillstånd, och upptäckte att de kunde manipulera och använda det de lärde sig på ett själviskt sätt. Det var så här ”svartkonsten” började och den fortsätter för några få. Frukta aldrig dessa saker, för en lägre energi kan aldrig påverka den högre, om ni inte ger det kraft genom rädsla och en tro på dess verkan.

Ni kan kanske känna er nöjda med livet och njuta av harmonin och helheten, när ni plötsligt upptäcker att något väldigt disharmoniskt har kommit in i ert liv. Detta betyder inte att ni på något sätt har misslyckats, utan snarare att ni insett att harmonin i ert eget medvetande, automatiskt rensar bort allt som inte är i linje med det. Gör aldrig anspråk på ett problem eller någon svårighet som er egen, för då blir den det. Alla fel på alla nivåer är, och kan alltid göras, opersonliga.

Varje individs Högre Själv styr över den andliga utvecklingen, men den fria viljan och det mänskliga egot kan blockera tillfälligt. Eftersom det mänskliga egot är rotat i tron ​​på separation är det ofta rädd, orolig och oförmögen att lita på att det finns ordning i en värld, som presenterar sig genom upplevelser av dualitet och separation. De flesta människor känner sig separerade från sitt goda, helt enkelt för att det är vad de tror, ​​det är deras medvetandetillstånd. Kom ihåg att ni är skapare, som formar det yttre från ert inre.

Många av er är helt beredda att gå bortom dualitet och separation, men alla återstående fickor med låg vibrationsenergi som lagrats i livstider av lågt resonerande energi, måste först rensas och ersättas med frekvenser av Ljus. Denna uppstigningsprocess är helt annorlunda än den någonsin varit, för ni gör den medan ni fortfarande använder en fysisk kropp. Sinnet vet inte alltid vad som faktiskt händer i en rensnings- och integrationsprocess, utan översätter det som smärta eller fel, (uppstigningssymtom). Lita på att allt går enligt planen även om det inte känns eller ser ut som ni förväntade er att det skulle kännas eller se ut.

När en individ medvetet eller omedvetet väljer att utvecklas andligt kan man inte gå tillbaka till sitt tidigare medvetandetillstånd. Livserfarenheter blir nu aspekter av deras andliga inlärningsprocess. Att välja att utvecklas genom fri vilja ändrar personens upplevelse av ”slump och tillfällighet” mot hur de som lever fullt ut i det tredimensionella trossystemet upplever det, och om detta val gjordes på en omedveten nivå, så kommer det mänskliga sinnet ofta att försöka blockera det, vilket gör att personen undrar varför de verkar uppleva så många ”livslektioner”.

Att utvecklas enligt den fria viljans val skiftar en person från nivån av ”slump och tillfälligheter” vilket de som lever fullt ut i det tredimensionella trossystemet upplever. Lita på att ert Högre Själv vet var ni behöver vara, vad ni behöver och hur ni tar er dit.

Ni har nått en andlig punkt där den urvuxna tron ​​från det förflutna måste få falla bort, för att kunna leva från en ny och högre nivå. Denna del av resan är ofta svår, eftersom ni blivit vana vid att leva livet utifrån de tredimensionella principerna, som ni fick lära er under barndomen och som har tjänat er väl. Låt intuitionen vägleda er i alla frågor, eftersom några av de ”gamla sätten” gäller fortfarande.

TV-apparater, telefoner, annonser, böcker etc. ropar 24/7 ”så här blir ni framgångsrika, rika, vackra, populära, starka, smarta etc.” och ibland på grund av okunskap så tror nästan alla det. Även efter att ha vaknat upp till sanningen, så har dessa begrepp ett sätt att arbeta sig in i och stanna kvar i medvetandet, för de dominerar i det kollektiva tänkandet. Var uppmärksam på vad ni tillåter er att ta till er, men känn er inte skyldiga om ni ibland glider in i gammal programmering. Evolutionen är en process.

Ni kan inte misslyckas även om det tar tid för er att helt acceptera vissa sanningar. Håll er bara öppna och flytande. Kärleken låter alla utvecklas i den takt som är den högsta och bästa för dem. Vissa kommer att förstå dessa principer direkt medan andra kan behöva tid att fundera lite, men den andliga evolutionära resan för varje själ mot förverkligandet av ENighet upphör aldrig.

Begränsa tittandet på nyheter, sök tystnaden när ni kan. Meditera ofta, men inte på det gamla strukturerade och stela sättet som många av er blev undervisade i som nybörjare. Låt meditationen bli en tyst, helig och hemlig vila i sanning, medan ni går i naturen, sitter vid skrivbordet på jobbet, diskar, sitter i favoritstolen eller till och med mitt i ett kaos.

Hela anledningen till att ni är på jorden just nu, är för att minnas vilka ni är och sedan hjälpa andra att göra detsamma. Det är en process som ibland kan vara smärtsam och skrämmande, men ni har lärt er hur ni ska tolka det som dyker upp.

Spetsen på en flygande pil känner hettan. Ni de helt uppvaknade, utgör den första vågen, spetsen på en evolutionär pil.

Ni är älskade.

Vi är den Arkturiska Gruppen 25/04/21

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...