Arkturierna via Daniel Scranton, 23 februari 2018

Arkturierna via Daniel Scranton, 22 februari 2018

Per Staffan 22 februari 2018

Era Hjälpare från Atlantis ∞Det 9D Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har väntat på det perfekta tillfället att ge er följande överföring. Och som det ser ut så är nu det perfekta ögonblicket. Ni har kommit till en punkt i er utveckling där det inte finns några tvivel om er resa till Uppstigning. Det finns inget som behöver göras. Er vakna medvetenhet är tillräcklig för att förankra er i uppstigningens energier och för att hjälpa andra att göra detsamma.

Vi ser också att tidslinjerna framför er för uppstigning har blivit trevligare och med mindre katastrofer. Så låt oss ge er något som hjälper er att göra valet av enkelhet i denna process. Ni har börjat tillåta hjälpare som var på Atlantis vid tiden för dess förstörelse.

Dessa varelser vet allt om var ni är som ett kollektiv eftersom de också har varit där. Dessa varelser kommer att inspirera er att arbeta mer med jordens energier, med kristaller och med heliga platser, chakrapunkter och virvelströmmar på er planet. De kommer att vara era guider i uppstigningsprocessen, och de kommer att väcka minnen om Atlantis inom er.

Det enda ni behöver göra för att göra den här vägen till den enklaste och mest glädjefyllda är att lyssna när ni känner er guidade att röra er i en viss riktning. Ni måste vara villiga att ta ett hopp av förtroende ibland. Vet att allt kommer att anpassas för att uppstigningsprocessen skall fortsätta utan kamp och vet att ni är de som gör vad ni behöver göra för att hjälpa till i processen och för att säkerställa att det blir enklare och mer glädjande också för dem som finns runt omkring er.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...