Arkturierna via Daniel Scranton, 24 oktober, 2017

Arkturierna, 24 oktober 2017

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Det är en perfekt tid för er att ge mer av er själva till allt som ni gör. Den mängd av er själva som ni lägger in i en uppgift är ett meddelande, som ni sänder ut till Universum, om hur villiga ni är att delta i den här expansionen. Universum lyssnar, och det ser när någon av er lägger mer energi i något.

När ni är närvarande, uppmärksamma och ger av energin som ni i sanning är, kallar ni fram mer medskapande energi att leka med. Ni har förmågan att utstråla ert ljus klarare än ni någonsin tidigare har gjort, på grund av den senaste uppgraderingen ni har tagit emot, och på grund av den mängd energi som Jorden har fått.

Ni är i en position där medskapandet med Universum aldrig har varit enklare eller mer fruktbart. En sak som vi rekommenderar er alla att göra är att sluta med att förvänta er samma resultat. När ni tenderar att inte längre känna behov av att tillföra mer energi till något, det är då ni har gett upp. Det är som om många av er har börjat tro att det är meningslöst att överhuvudtaget slösa någon energi på era skapelser.

Men vi talar inte bara om de saker ni vill skapa nu. Vi talar också om de små sakerna ni gör, de små obetydliga uppgifter ni måste utföra bara för att upprätthålla er kropp, ert hem och era fordon. När ni utför dessa uppgifter, se dem som en möjlighet att framkalla mer av er energi och sprida den. När ni gör det kommer ni att skapa en öppning för mer energi att flöda till er från detta rikliga Universum, och den energin kan användas till att skapa vad som helst.

Ni måste bara visa för Universum att ni är villiga att ta emot, och Universum kommer att svara. Ju mer ni ger, desto mer får ni.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...