Arkturierna via Daniel Scranton, 25 oktober, 2017

Arkturierna, 25 oktober 2017

 Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Ni har samlat ihop era resurser för ett betydande steg framåt i er utveckling. Ni har anslutit er mer till ert överjag och laddat ner fler färdigheter och förmågor från alla era olika inkarnationer, och ni har gjort det eftersom ni behöver mer av den ni är för att ta nästa steg framåt i er utveckling.

Det här handlar om att totalt förändra er uppfattning om vilka ni är. Det här handlar om att släppa föreställningen om att ni på något sätt är begränsade på grund av vad ni har upplevt under den här livstiden. Om ni tänker på vilka ni är med avseende på vad ni har gjort, tänkt, sagt och trott på under denna enda livstid, då nervärderar ni er själva med stor marginal.

För att förändra er uppfattning om er själva, har ni laddat ner flera av minnena från andra livstider, och ni har genomsyrat ert medvetande med en större känsla av samhörighet med allt, allt som existerar. När ni kan hantera informationen ni har laddat ner, kommer ni att få den. Men det är viktigare för er att ni känner den, att veta att den är där, redo och villig att stödja ert medvetande och förändringen av er självuppfattning.

När ni väl ser allt som ni har gjort och varit, kommer ni att slappna av. Ni kommer att inse att ni inte behöver uppnå någonting i det här livet för att bevisa för er själva vad ni går för. Oavsett vad det är ni försöker att göra och ännu inte har uppnått, så kan vi försäkra er att ni redan har gjort det. Allt som ni ser att någon annan gör och som triggar igång er och får er att döma den personen, har ni redan gjort själva.

Det finns ingenting att frukta och det finns ingen att döma, eftersom det redan har hänt i någon av era inkarnationer. Och när ni kommer till den insikten, kan ni släppa så mycket och ni kan bara njuta av det liv som ni har mejslat ut för er själva i den här inkarnationen. Ni kan förändra ert medvetande till en ny förståelse, en som är utan begränsningar.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...