Arkturierna via Daniel Scranton 26 augusti, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

26 augusti, 2017

”Förnim den Femte Dimensionen i era Hjärtan”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att vi idag får förena oss med er alla.

Ni har under de senaste veckorna tagit några jättestora kliv framåt och vi är imponerade över hur ni har gjort sådana framsteg medan ni fortsätter möta utmaningarna i det tredje-dimensionella paradigm som ni fortsätter att verka inom. Ni har inte fått mycket lindring utifrån yttre källor. Ni får fortfarande stå inför samma utmaningar som ni under eoner av er tid på planeten Jorden har fått göra.

Vi uppmärksammar att tiderna i själva verket håller på att bli ännu svårare för er att stanna kvar inom, på grund av allt som ni känner till gällande vart ni är på väg och för att så många av er känner till sanningen om vad som redan finns tillgängligt för människorna, men inte bara för massorna. Ni vet att fri energi existerar. Ni vet att det skulle vara enkelt och snabbt för er alla att få uppleva en renare värld. Ni vet att det finns rikligt för alla och ändå får så många vara utan.

Detta är hur världen utanför er fortsätter vara, som en återspegling av den tredje-dimensionella hjärnan. Detta är varför det är så viktigt för er alla att stiga ut ur era hjärnor. Detta är varför det är så viktigt för er att uppleva den femte dimensionen nu, som ett läge av känslor.

I och med att alltfler av er upplever djupa meditationstillstånd, förbindelser med varelser inom de högre dimensionerna och att ni befinner er i flödet av den femte-dimensionella energin som finns överallt runtomkring er, skapar och upprätthåller ni ett nätverk av energi som snart kommer att ta över nätverket av den tredje-dimensionens hjärn-konstruktion, som ni har levt inom.

Det är dags för er att bre ut era vingar och börja flyga, utan att vänta på att tillkännagivandena ska göras, utan att vänta på de fullständiga avslöjandena, mass-arresteringarna, om-distribueringen av rikedomar, valuta-omvärderingen samt allt annat som ni har väntat på. Det är dags för er alla att visa vägen med era hjärtan och slita er loss från den tredje-dimensionella konstruktion som fortfarande på något sätt lockar sinnet.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över att få förena oss med er.”

 

The Arcturian Council via Daniel Scranton, August 26th, 2017

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...