Arkturierna via Daniel Scranton, 26 maj, 2018

Arkturierna 180526

Att bindas samman och bli Gud ∞ 9:e dimensionens arkturiska råd

Var hälsade. Vi är det arkturiska rådet. Vi är glada över att ha kontakt med er alla.

Vi har bevittnat flera gärningar av generositet, vänlighet och osjälviskhet på Jorden de senaste veckorna än vi någonsin sett i er historia. Ni förstår, varje vänlig handling, varje uttryck för kärlek, varje ögonblick av kontakt för er närmare den helhet ni är. Vad ni är som helhet, när vi talar om det mänskliga kollektivet, är en version av Källan som ni skulle kunna kalla Gud.

Man skulle kunna förstå att ett enat mänskligt kollektivt medvetande skulle vara en Gud i jämförelse med hur ni haft det på Jorden så länge, och man skulle kunna se galaxens enande som ännu en Gud, och ett enat universum som en än mer utvidgad version av Gud. Det är också sant att ni alla är är Gudar, och när ni känner er harmoniska och integrerade som individer är det troligare att ni känner samma sak gentemot era medmänniskor.

Det är mera sannolikt att ni handlar i enighet med detta, att ni handlar med vetskapen att ni alla är en, och att den enhet ni alla är, är en form av Källans energi. Ni arbetar er uppåt steg för steg till den fulla vetskapen om att ni själva är Källan. Ni gör det stegvis, och varje handling, varje tanke, varje ord ni uttalar som stöder den kunskapen för er en liten bit närmare.

Vi är glada över att se det här och att ge er bekräftelse på att detta händer. Vi känner oss säkra på att det kommer att fortsätta, och vi ser också att när ni binds samman starkare som ett mänskligt kollektiv blir det allt svårare för de som inte är intresserade av integration att behålla sina maktpositioner.

Ni gör alltså på det här sättet. Ni binder er samman, i stället för att slåss mot varandra, och ni stjäl makten från de som vill att ni ska fortsätta vara segregerade och aggressiva mot varandra. Till sist kommer även deras stund, då de får ett tillfälle att bli ett med resten av mänskligheten. Och de av er som verkligen vetat att ni är en del av Källan kommer att ta emot dem med öppna armar.

Vi är det arkturiska rådet och vi har uppskattat att ha kontakt med er.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...