Arkturierna via Daniel Scranton, 27 augusti, 2017

Arkturierna, 27 augusti 2017  

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Vi har kunnat urskilja subtila energier från era energifält, och vi kan känna att det sätt på vilket ni vibrerar håller på att förändras. Det är inte bara det att er frekvens håller på att förändras, vilket den också gör, men ni håller på att bli så multidimensionella och mångfacetterade att ni börjar syntetisera olika vibrationer. Ni håller på att förändra kvaliteten på era vibrationer, och detta är en återspegling av allt det inre arbete ni har gjort.

När ni integrerar fler delar av er själva, får ni tillgång till mer av er multidimensionella natur, och effekten blir påtaglig. De visar sig i er aura och i era tankar, och ni visar hur långt ni har kommit i era handlingar och i er medkänsla för andra.

Vi ser att denna förändring kommer i rättan tid, eftersom ni behöver fler komplexa vibrationer för att få kontakt med varelser av högre frekvens. Ni behöver ett bredare utbud och kunna skilja mellan subtiliteter i vibrationella egenskaper.

Det är därför vi rekommenderar er att känna in vad det är ni erbjuder. När ni gör det, när ni når ut till ert energifält kommer ni att känna vad vi känner. Ni kan känna det hos era medmänniskor också.

Ni är samma människor som ni var för tjugo, tio, eller fem år sedan, och när vi jämför och kartlägger era framsteg kan ni vara säkra på att andra varelser i er galax också jämför den utvecklingen. De kan se hur redo ni är för vidare kontakt, och de kan erbjuda er sin hjälp baserat på vad de läser av i ert energifält.

Fortsätt att arbeta med er själva. Försök att ha så roligt ni kan längs vägen, och kom ihåg att ni inte är ensamma i något av det här. Vi är här och vi övervakar er, och det gör många andra välvilliga varelser också.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...