Arkturierna via Daniel Scranton, 28 augusti, 2017

Arkturierna, 28 augusti 2017  

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Vi har upptäckt att det snabbaste sättet för er att förhöja era upplevelser är att hålla upp med att göra det ni gör, och vara mer närvarande i det. Vi har märkt att människor är angelägna om att komma till en framtida punkt, där de får det bättre än de har idag, och det håller er faktiskt tillbaka, därför att det inte finns något sätt att erbjuda er en vibration från framtiden.

 Ni kan bara erbjudas en vibration från nuet. Ju mer kontakt ni har med nuet, desto mer kommer ni att uppskatta det. Ju mer ni kan ta in med era fem sinnen, desto mer kan ni lära känna er själva i upplevelsen. Och det är på så sätt ni också förhöjer varje ögonblick av upplevelsen.

Den här resan handlar slutligen om dig. Den handlar inte om att få ett perfekt liv eller komma till femte dimensionen eller till yttre rymden. Den handlar inte om att komma någonstans. Den handlar om att bli, och processen för att bli för er alla är förankrad i nuet och i att uppleva.

Det enda sättet för er att utvecklas är genom upplevelse, och när ni berövar er själva från en stor del av den upplevelse ni har, genom att inte ge den er fulla uppmärksamhet, saktar ni också ner på den utvecklingsprocess som ni kom hit för. Så snälla, hör oss när vi säger att nuet är det som gäller.

Det snabbaste sättet för er att sjunka djupare in i nuet är genom att ta ett djupt andetag. Genom att ta ett djupt andetag kommer ni i kontakt med alla era kroppar – den fysiska, emotionella, mentala och energetiska. De förstärker er närvaro i nuet.

Var villiga att utforska det som finns med ett barns nyfikenhet och utan förväntningar. Var närvarande i det som finns och se hur er upplevelse av det förändras mitt framför ögonen på er. Och under tiden ni upplever förändringen, förändras ni också.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...