Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 25:e februari 2018

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 25:e februari 2018

 

25:e FEBRUARI 2018

Vi i den Arkturiska Gruppen ärar er som valt att hjälpa Gaia och hennes befolkning, under dessa tider av förändring och uppvaknande. Tack vare er börjar många för första gången förstå, och det lägger mer ljus till världens medvetenhet.

Många unga på jorden nu, har inkarnerat med enda syftet att hjälpa till i uppstigningsprocessen, genom sitt ljus och sin medvetenhet. De har ingen karma att balansera, inga lärdomar att lära sig och ingen energi att väcka, utan valde att inkarnera av kärlek, med enda syftet att bistå vid uppvaknandet av en värld som fortfarande hålls tillbaka, men är redo att ta sig bortom den tredje dimensionen.

Många av dessa utvecklade barn och ungdomar, har kategoriserats som ”problembarn” bara för att de inte passar in i den accepterade tredimensionella ”ramen om hur man ska vara”. De är inte synkade med många begrepp och föreställningar om kropp och själ, helt enkelt därför att de inte är i resonans med den energin.

Den allmänt accepterade användningen av receptbelagda läkemedel för att ”bota” dem, har gjort att många av dem glömt varför de kom, och vilka de är. Läkemedel måste användas med stor försiktighet och med medvetenheten om att de påverkar energin hos individen.

Många i dagens värld uttrycker ilska, rädsla, frustration och andra negativa känslor, på grund av att en falsk känsla av trygghet upplöses, som kommer av många universella föreställningar. Försök att inte bli alltför involverade i praktiska detaljer, av det som uppstår i världen. Var medveten om dem, gör det ni vägleds att göra, och fortsätt förstå det för vad det är, ett uttryck för dualitet och separation. Detta gör det inte till något mindre smärtsamt, för de som upplever och observerar det, men när ni håller fast vid de högre sanningarna, hjälper det till lösa upp övertygelserna som manifesterar sig som dessa saker.

Det finns element som arbetar mycket hårt för att förhindra mänskligheten från att vakna upp, för om majoriteten skulle vakna så skulle de förlora ”makten över”, och kontrollen de livnär sig av. Dessa kära varelser använder sig av rädsla och separation, och rädsla och nedvärdering är deras favoritverktyg för att styra massorna, och blockera ljuset.

VAR UPPMÄRKSAMMA på sådant ni känner er rädda för, och ni kommer snart att känna igen det särskilda begreppet eller övertygelsen som styr er. Sedan kan ni ta tillbaka kontrollen och säga till er själva – ALDRIG MER.

Jorden bär fortfarande med sig energier som skapats under eoner av tid, av människor som helt programmeras för ett tredimensionellt system av föreställningar. Den mänskliga hjärnan är ett kraftfullt instrument för uppmärksamhet, men när den är betingad av dessa föreställningar kan den bara få access till det som flödar fram, i en opersonligt medveten värld – den som redan är känd.

Varje tanke ni tänkt och allt ni någonsin trott, utgör ett enhetsmedvetande som ställs till förfogande för alla. Innehållet i detta enhetsmedvetande är opersonligt, och blir aldrig ert förrän ni gör anspråk på det som ert. När energin i en persons medvetenhet är anpassad till energin i vissa begrepp och föreställningar, attraherar de dem omedvetet.

Till exempel; en person som har upplevt många livstider med sjukdom och ohälsa, är ofta vidöppen och mottaglig för tankar, föreställningar, nyheter etc. angående den fysiska hälsan, bara för att han/hon fortfarande bär med sig energin som ligger i linje med det. Individer som lever fullt ut från ett tredimensionellt tillstånd av medvetenhet, accepterar ofta det som kommer in i deras huvuden, vilket gör att det som föreslås blir deras, och de anser sig sedan ha blivit ett ”offer”.

Var uppmärksamma på det som kommer i era tankar, och vet att hur vidrig en tanke än är, så blir den inte er förrän ni accepterat att den tillhör er. Alla har upplevt en del negativa tankar och undrat; ”Var kom det där ifrån?” Oavsett om det är gammal cellulär programmering som kommer fram, eller något från en ouppväckt enhetsmedvetenhet, så blir den aldrig sann, permanent eller er, om ni inte tillåter det. De enda sanna egenskaperna ni har, eller någonsin kan ha, är Guds egenskaper.

Det som flödar från det Gudomliga Sinnet är kraft. Det som flödar från det mänskliga, villkorade, ej uppväckta sinnet, är inte det.

Inget nytt kan flöda bara från det ”mänskliga” sinnet, helt enkelt på grund av att det mänskliga sinnet, inte har möjlighet att få tillgång till något annat än det som redan är känt. När en person börjar vakna andligt, kommer deras fram till dess stängda energetiska dörrar att öppnas, vilket tillåter källan till kreativitet att ge sig till uttryck. Till exempel – Musik som skapas runt vissa klichéer eller sätt som redan är kända, kan aldrig bli kraftfull och inspirerande, eftersom ämnet från vilket den skapades, redan är ”gammalt”.

Nya tankar angående aspekterna för livet på jorden, kan bara flöda från Källan av kreativitet som finns inom dem. Världen myntar ofta nya sätt av genombrott som – djupare, högre, bättre avancerad vetenskap, konst, musik etc. men många av dessa så kallade genombrott, har faktiskt ”viskats” i öronen på andliga och tekniskt förberedda forskare, musiker, artister, healers, etc. av de från andra sidan, som försöker främja mänsklighetens medvetenhet.

Det finns några mycket kreativa människor, som har möjlighet att få tillgång till sin inre kreativitet utan andlig medvetenhet. De tror oftast att de själva är den kreativa källan, och att det kommer från deras eget sinne, men detta kan leda till utveckling av ett stort personlig ego. De har öppnat upp sin kreativitet under andra livstider, antingen genom andligt arbete eller genom att ha praktiserat det, och har sedan burit det med sig till detta liv. Det finns inga underbarn, bara själar som genom livstider, har finslipat vissa förmågor.

Ni kan prata med ert sinne precis som med era celler, och berätta om vissa tankar och övertygelser; ”Nej, sinne, vi gör inte på det här sättet längre”. Denna övning görs inte på grund av motstånd, fördömanden av er själva eller rädslor, eftersom det bara skulle ge dessa saker kraften de inte har. Gör denna övning bara för att uppmärksamma de vanor och begrepp, som fortfarande rensas eller sänds ut, från det opersonliga universella mänskliga sinnet.

Se världen ni vill ha, och känn känslorna som följer av det. Låt kreativiteten flöda i riktning mot fred och upplysning av Gaia, och för alla former av liv hos henne.

Det pågår ett krig – en strid rasar mellan det gamla och det nya, det falska kontra det verkliga. Eftersom inget verkligt någonsin kan bli overkligt, så behövs ingen strid. Allt verkligt finns redan och kommer alltid att finnas. Vad anser ni som verkligt/sant? Detta ”krig” kan bara bekämpas genom medvetandet om dess overklighet, och utan att ge kraft till det, så svälter man ut det.

Många traditioner ni haft, och fortfarande har, är symboler, ord och handlingar för beskydd. Behovet av skydd var, och är, fortfarande baserat på tron av två krafter, gott och ont. Detta fortsätter att främjas genom film, TV, böcker, etc. För länge sedan, fick man kunskapen i mysterieskolorna, men redan innan de började användas, missbrukades denna kunskap av sådana som inte utvecklats tillräckligt mycket andligt för detta. De såg det som en möjlighet till självförverkligande, och ett sätt för att kontrollera och manipulera andra. Dessa aktiviteter kallas idag för ”svartkonst”, och praktiseras fortfarande av vissa, för att kunna stärka sig själva och få ”makt över”.

Ni behöver inte frukta något. Med evolutionen kommer insikten om att ni inte behöver något skydd – skydd mot vem eller vad, om Gud är allt? Lägre frekvensers resonans kan inte komma in i de högre, om ni inte anpassar er till de tätare energierna, genom rädsla och tron på att de har kraft. Skydd är helt enkelt – en aspekt av medvetet förverkligande av EN KRAFT – er medvetenhet fylls med Ljus och sanning.

Ja men, säger ni; ”Titta på alla människor som skadats av andra nu.” Förstå då, att dessa situationer, inte brukar komma slumpmässigt. Oftare än inte, särskilt i tider som nu, innebär det att själar har kommit överens om, antingen som grupp eller individuellt, att uppleva något i syfte att; 1.- Rensa någon personlig eller en grupps karma, eller 2.- Ge osjälvisk service till mänsklighetens uppstigningsprocess, genom en händelse eller upplevelse, som skulle påverka en värld i dvala, med något erforderligt sätt för uppvaknande.

Det finns inga ”bra” personer, bara upplysta sådana. Det finns inga ”dåliga” personer, bara manipulerade sådana. Gud är den enda personen som finns.

Gud älskar inte, eller vill ha smärta och lidande. Lidande är inte, och har aldrig varit, en del av den Gudomliga Medvetenheten. Om det vore så, skulle smärta och lidande vara eviga verkligheter som skulle hållas på plats av Gudomlig Lag. Dagarna med tagelskjortor, gissel och ”offer” genom den missvisande tron på att smärta och lidande behagar Gud, och gör en person mer ”helig”, är över. Det förflutna måste släppas.

Uppstigning innebär utveckling till en högre dimensionell energi. Oavsett vad många tror, så är den tredje dimensionen det nedersta steget på en mycket hög stege. Ni har alla arbetat hårt för att komma dit ni är nu, och Gaia är också redo. Ni var fullt medvetna om att dessa tider var tider av förändring, innan ni valde att inkarnera. Ni är Ljusarbetare, och inte längre några offer, oavsett eventuella tidigare upplevelser.

Allt som kommer till ytan nu, gör det på grund av en expansion i medvetenheten, eftersom så många börjar vakna. Dessa energier av upplysning tjänar till att avslöja allt dolt och tätt, både inombords och i det yttre. Frestelsen för alla är nu att glida tillbaka in i det förflutna, där saker var bekanta och bekväma, och där de ”dåliga sakerna” var dolda. Nostalgi har blivit mycket populärt.

Försök att vara närvarande i varje stund, för när någon hela tiden ser mot framtiden, befinner man sig faktiskt i det förflutna, genom att se och begrunda sakerna från det som är klart. Var närvarande, och gör det bästa ni kan hela tiden, samtidigt som ni lever från högsta tillståndet av medvetenhet. Det är uppgiften.

Många skadar och plågas nu, älska dem på det sätt ni kan. Älska er själva, för ni blockerar flödet av ovillkorlig kärlek om ni eliminerar er från helheten av ETT (tron på separation). Älska också de bråkmakare utifrån er insikt om att de också är ett uttryck för Källan, trots sin okunnighet.

Kärlek, ren ovillkorlig kärlek är svaret på allt, eftersom det är den enda Verkligheten.

Det är förverkligandet och medvetenheten om ENighet.

Det är er essens.

Det är er själ.

Det är Gud.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...