Arkturierna via Daniel Scranton, 5 oktober 2017

 

 

Er tillgång till känslor ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att kunna ansluta till er alla.

Vi har möjlighet att utöka energier till er, vilka ni ännu inte har tillgång till utan vår hjälp, men vi skulle skapa ett behov inom er av oss. Vi vill aldrig att ni skall bli beroende av oss. Vi vill bemyndiga er, och genom att utvidga dessa energier, känner vi att vi ger er den bästa möjlighet som vi möjligtvis kan, möjligheten för er att få tillgång till dessa energier inom er själva. Det kommer från er förmåga att känna.

I allt som ni försöker att uppnå i era liv, oavsett om det är en helt självisk handling eller en helt osjälvisk sådan, så försöker ni alltid att känna något som går utöver vad ni tidigare har kunnat nå. När ni fortsätter att få tillgång till högre och högre frekvensenergier, kommer era förmågor att känna att stärkas, och ni erkänner så småningom att allt som ni vill känna är inrymt i er som potential.

Ni vill ha tillgång till vad som redan finns inom er. Många av er försöker aktivera de vilande men potentiella energierna genom erfarenheter, och det är verkligen ett sätt att ta itu med det. Men om ni istället bara skulle känna för de energier som erbjuds er av oss och många andra varelser, skulle ni tycka att det som är inuti er lätt kan bli aktiverat och därför känt.

Det här handlar om att sträcka era känslor så att ni kan uppleva tillväxt, och det handlar om att erkänna vad som ges och vad som redan finns inom er. När ni kan göra det kan ni göra vad som helst. När ni kan känna vadhelst ni vill känna, är ni bemyndigade bortom er övertygelse.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...