Arkturierna via Daniel Scranton, 5 september, 2017

Arkturierna, 5 september 2017

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Ni har överträffat våra förväntningar vid många tillfällen. Vi höjer ribban för er nu, eftersom ni har gett oss anledning att förvänta oss mer från er. Vi har märkt att oavsett vad det nuvarande tillståndet för energierna på er planet är, så överlever ni inte bara, utan ni tar faktiskt attackerna från energierna och förvandlar dem till något som ni kan använda till något positivt i era liv.

Vi vet att det inte är lätt. Vi kan se effekterna som de högre frekvensenergierna har på er, men snarare än att springa och försöka gömma er från vad de rör upp inom er, har vi märkt att ni möter utmaningen och hittar fotfästet i dessa upp-och-nervända tider.

Vi har också lagt märke till en tendens hos er alla att vilja hjälpa varandra genom de svåra tiderna. Vi ser att ni erbjuder en tröstande axel eller en medkännande kärleksenergi, och att ni hjälper till på alla sätt ni kan. Och det är mycket inspirerande, eftersom det är genom er villighet och er önskan om att arbeta tillsammans, som gör att ni kommer att lyckas med er uppstigning till femte dimensionen.

Om ni bara visste hur viktigt det är för er att vara här just nu. Vi vet att det kommer att bli lättare för er att till fullo ta till er intensiteten av dessa tider. Om ni kunde se den större bilden, skulle ni veta att när ni träffas mycket hårt av de högre frekvensenergierna och alla era problem kommer upp, skulle ni ha en mildare och mjukare inställning till er själva.

Det är det vi är här för. Vi är här för att påminna er om att allt ni härdar ut med har samma effekt som ringarna på vattnet. Vi är här för att påminna er om att varje ögonblick som ni uthärdar dessa högre frekvensenergier och kan göra något positivt med dem, för er närmre och närmre er uppstigning.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...