Arkturierna via Maria Lightlover, 1 januari 2016

kanalsol

Arkturierna

1 januari 2016
Kanal: Lightlover 1964

 

Den Genetiska Aktiveringen av den Mänskliga Rasen och Det Framgångsrika Slutförandet av Uppdraget för ALLA Volontärer i Första Skiftet

 

Det är med Frid, Kärlek och Gränslös Glädje som vi förenas med er i detta otroliga ögonblick av NUET i detta ”NYÅR”.

Omfattningen av vad som åstadkommits av ALLA på Jorden kan inte uttryckas i ord.

Inkommande Evolutionära Energier från Källan stödjer och hjälper till fullo till att förankra Kristus medvetande runtom alla nät.

Föregångarna, (galaktiska frivilliga själar OCH mänskliga själar), har rensat alla nödvändiga nät Inifrån och har fullt klivit in i deras Kristus Avatar-Jag.

Mänskligheten börjar komma ihåg att det finns oändliga sätt att uppleva denna Skapelse, nedstigning är INTE det enda sättet.

De minns VILKA DE ÄR.

Den Mästerliga Änglalika Blåkopians Ras.

Höga Hjärt-Chakra aktiveringar är NU tillgängliga för ALLA på Jorden som önskar det.

Cykeln av nedstigning har förskjutits och cykeln av uppstigning har börjat enligt principen om Rytm avseende de 7 Hermetiska principerna som styr detta universum.

(Http://www.sacred-texts.com/eso/kyb/kyb04.htm )

När fler börjar att Leva i sina Hjärtan, kommer frekvensen (medvetandet) av planeten att stiga.

Så småningom kommer hela rasen att stiga ut ur dualiteten bortom 3d och 4d.

Detta sker en själ i taget.

Den Mänskliga rasen har kollektivt börjat uppstigningen ur 3d matrisen.

RESONANSPRINCIPEN inom fysiken säger att när två frekvenser förs samman, kommer den lägre ALLTID att stiga för att möta den högre.

Detta är anledningen till att volontärer inkarnerade på jorden, för att hjälpa, enligt denna princip.

Då ALLAS, i första skiftet, inre nät ändras och anpassas fullt ut till sina Kristus Avatarmedvetanden, så kommer yttre dimensionella nät att börja manifesteras för det Kollektiva, då de börjar väcka Fröet av Gudomlig Kärlek Inifrån.

Detta är Gudomligt Medvetande från Källan som manifesteras.

Detta är anledningen till att volontärer och de från första skiftet inte behövde GÖRA, de behövde bara vara.

(Principen om Resonans)

Volontärer upplever Skapelsen i andra dimensioner i Hjärtats förenade medvetande, inkarnerade på jorden genom olika tidslinjer, när Jordens Själ, Gaia, kallade på hjälp då hon vaknade och mindes.

Deras Galaktiska Ras har stigit från 3d separations-dimensioner och matriser i andra verkligheter, eftersom det finns oändliga upplevelser av separation genom Omniversum.

Detta är anledningen till att deras individuella själs energisignatur är annorlunda mot den inhemska signaturen för planeten och själar på den.

Denna skillnad i energi är orsaken till att de känner sig som om de var ”släppta på fel planet” och aldrig riktigt passade in sen barndomen, eftersom de energimässigt inte gjorde det.

De kommer inte från en dubbel verklighet.

Volontärerna är från ALLA världar och dimensioner.

ALLA RASER i denna verklighet är representerade.

De är själar som valt att inkarnera för att hjälpa till i uppstigning och nedstigning av planeter, galaxer, universum … detta är hur de är i tjänst för Lagen om Ett.

De förankras i den EVOLUTIONÄRA KÄLLANS ENERGIER, i egenskap av transformatorer så att energierna kan assimileras in i näten och INTE påverka de holografiska matriserna, och orsaka stora jordmagnetiska katastrofala förändringar.

Så uppstigning kan inträffa utan katastrofala resultat.

Detta gör det möjligt för de själar som vill uppleva uppstigning omedvetet, att fortsätta att göra det utan avbrott i deras verklighets hologram.

Volontärer följer den universella lagen om Icke-Inblandning, och förankrar ENDAST energierna i den valda holografiska verkligheten.

När detta väl är gjort, är det upp till VARJE (mänsklig och galaktisk) själ inom matrisen att välja att vakna och stiga ut ur denna dimension … eller inte.

Deras frekvens bär ett starkare ”frö” av anslutning till deras hemplaneter.

Precis som människor bär frekvensen av den Gudomliga Blåkopian av denna Gudomliga Världen, denna Jord.

Dessa kallas stjärnfrön, även om det i sig självt är en illusion av separation, eftersom alla är ”stjärnfrön”, ALLA är ”ympade” från stjärnorna.

ALL är individuella gudomliga Fraktaler av Källans Ljus då Frekvens upplever separation oändligt.

Alla Människor är stjärnfrön.

Support och stöd ges endast när det efterfrågas, eftersom det inte kan påtvingas en annan Varelse, eftersom detta är ett universum av FRI VILJA i andlig utveckling.

När Jordens Själ, Gaia, bad om stöd och hjälp, hörde ALLA det i sina hjärtan.

Första skiftet är själar som valde att vara i tjänst till Lagen om Ett och börja förändringen av planetens frekvens genom att vara de första med att återställa sina inre nät, återställa sina DNA till den ursprungliga MÄNSKLIGA GUDOMLIGA BLÅKOPIAN.

De är BÅDE mänskliga Själar och Galaktiska Frivilliga Själar.

De valde att vara de första att skifta fysiskt.

Volontärer är alla från första skiftet men alla från första skiftet är inte volontärer då mänskliga själar också är från första skiftet.

I DETTA NUET, har ALLA från första skiftet åstadkommit sitt själsuppdrag att förankra Kristusmedvetandet i alla inre nät, och därmed påverkar alla yttre nät.

Vissa lämnar denna verklighet och går tillbaka till sina hemplaneter och för tillbaka en uppsjö av information för att hjälpa sina världar, och många andra världar i uppstigning.

Många väljer att stanna kvar i sin kropp och fortsätter att återupprätta sitt DNA här och hjälper till vid grundandet av Den Nya Eran.

För många som valde att lämna denna verklighet, även om deras kroppar har gjort övergången, görs nya själskontrakt med Walk-Ins.

Då frekvensen av planeten höjs kan själar med högre frekvens inkarnera, och därmed fortsätter cykeln av uppstigning.

Då frekvensen ökar, kan högre vibrationella tankar och lösningar nås av kollektivet.

Det finns alltid en ”lösning” till alla 3d manifestationer i de högre dimensionerna.

Globala frågor kan inte lösas av samma nivå av medvetande som skapade dem, utan de nås ifrån en högre nivå av medvetande.

Lösningar nås när individuell frekvens når frekvensen hos nämnda lösning.

De andra och tredje skiftarna kommer att fortsätta att bistå fysiskt i fortsättningen av planetens uppvaknande och höjning av frekvensen genom att helt kliva in i sitt Ljus.

Detta är enligt principen om resonans.

Jorden är, var, och kommer alltid att vara ”Himlen”.

Planetens Gudomliga Blåkopia är ”skrivet” med Källans Vibration av Villkorslös Kärlek.

1D och 2D själar vibrerar vid frekvensen av Enhet med Källan och förankras i energierna av Källans Ovillkorliga Kärlek på fysisk nivå.

De är den Gudomliga Basen av planeten.

Den Gudomliga Blåkopian KAN INTE ändras, men

Den KAN täckas av Illusion.

Detta är hur densitet manifesteras och 3d kan upplevas genom matriser av illusion.

Ju djupare illusion, ju längre förmåga att uppleva kroppslighet och separation, desto större glädje att minnas.

Det är upp till varje själ att minnas, genom att rensa alla illusioner som täcker den så att de kan ”se” den igen.

Mänskligheten är den GYLLENE GUDOMLIGA RASEN.

DEN HÄRSKANDE HYBRIDA RASEN.

De är VÄKTARNA av denna SKAPELSE, med alla DNA-verktyg inombords för att utföra denna uppgift.

De stöds av ALL service för Andra Raser på denna jord från Alla dimensioner.

Inom mänskligt DNA, finns den Gudomliga Blåkopian för ALLA raser i den här galaxen.

Detta är vad som kallas ”skräp” DNA.

Mänskligheten kan återställa ALLA genetiska skador som är gjorda i nedstigningen av ALLA Galaktiska Raser.

GYLLENE RASER (Kristusmedvetandets frekvens), finns i alla universum eftersom de har potential att vibrera på den högsta frekvensen och återställa DNA-skador.

De är ”lösningen” till 3d medvetandets genmanipulation som inte är det högsta goda för alla.

Principen om Resonans förkroppsligad.

Människor kan uppstiga INIFRÅN genom att ansluta till deras Hjärtan FÖRST av alla medvetna 3d raser.

Genom att innehålla ALL galaktisk DNA, hjälper de uppstigning av ALLA Raser.

Denna process kan inte stoppas när den väl initieras av den Mänskliga Rasen som kollektiv.

Mänskligheten bär förmåga att skifta medvetande och underlätta uppstigning av alla galaktiska raser.

Detta gör mänskligheten till den mest eftertraktade ras av dem som inte på egen hand kan stiga ut ur denna dimension, och inte kan reparera sin egen DNA-skada, eftersom de inte kan stiga till en högre dimensionell frekvens och få tillgång till de lösningar som behövs för att återställa deras ras tillbaka till sin ursprungliga blåkopia genetiskt.

Service till Jagets verkligheter kan inte fortsätta för evigt, så småningom kan de inte fortsätta och måste flytta eller bli utrotade.

Som en lägre medvetenhet vill de inte att andra raser vaknar ur dualiteten, och inte längre inom deras kontroll.

Deras största rädsla är att mänskligheten vaknar till sanningen om vilka de är.

Detta är anledningen till jorden ”kämpas för” ,för kontroll, då den mänskliga rasen är en

SKAPAR RAS.

Skapat från den högsta frekvensen av medvetande, Ovillkorlig Källans Kärlek.

Människor kan manifestera utan behov av maskiner, genom känslor, vilket gör oss till de mest kraftfulla i deras ”uppfattning”.

De fruktar oss av denna anledning, och gör allt för att hålla oss från sanningen.

Raser med service till jaget eftertraktar våra förmågor och mänsklighetens energi föder dem eftersom de inte kan gå inåt, de tar, men kan inte ta emot, och kan inte fortsätta utan ”bränsle” utanför.

Mänskligheten är den ”frälsande” rasen, om frälsning är den valda ”illusionen”.

Mänskligheten har varit under en illusion av att behöva FRÄLSAS, när i själva verket de ÄR ”frälsarna”.

**** (Det finns ett eterisk implantat-FRÄLSARE- ”behöver frälsas, vara en frälsare”, som är knutet till den andra eteriska infogandet enligt ”CRUCIXION, ((korsfästelse))”.

Detta är den energi av skuld och skam, makt och kontroll, som måste avlägsnas för att själen kan stiga ur 3d.

ALLA eteriska implantat arbetar tillsammans för att sänka frekvensen av själen, vilket gör det omöjligt att uppstiga ut ur matrisen. De sattes på plats av raser av service till jaget, för att hålla mänskligheten från uppvaknandet till sanningen om vilka de är. ALLT kan avlägsnas genom flerdimensionella energi- healers eller av varje enskild själ när de kliver in i sin suveränitet och befaller att det ska vara så. Gå Inombords och ni kommer att veta hur man ska gå vidare) ****

Mänskligheten skapades av översjälen av service till jaget (skapare- ras som ser sina skapelser som resurser utan fri vilja), och översjälen av service till andra (skapare-raser med fri vilja att skapa).

Båda behövs i en DUALITETS upplevelse i ett universum av fri vilja enligt de 7 hermetiska dualitetsprinciperna.

(http://www.sacred-texts.com/eso/kyb/kyb04.htm)

I denna dimensionen, kallar en del mästar- service till jaget-rasen ”Drakonians”, en gudomlig humanoid reptilras.

Vissa kallar mästar-service till andra-rasen som ”Paa Tal”, en gudomlig humanoid änglalik ras vars namn gavs av Drakonians vilket innebär ”De Vansinnigt Starka ”

Båda kommer från ett annat dualitets- universum.

Människor är ängla / reptil-genetiska hybrider.

De Uppstigna Reptilska Raserna är mästargenetiker som förde fram den gudomliga Blåkopian för alla omedvetna mänskliga kropps system som möjliggör kroppslighet.

Sådant som andning och pulsslagen från det Mänskliga HJärtat som exempel.

Detta är anledningen till att mänskliga foster ser reptilska ut under tidiga utvecklingsstadier.

Inom dessa två översjälar (ängla- och drakoniska) är ALLA Raser i alla dimensioner som upplever skapandet av fri vilja i detta universum.

De är den ursprungliga separationen från Källan som skapade detta dualitets universum för att uppleva ytterligare dualitet och separation.

Alla raser har bidragit till den genetiska sammansättningen av ”Mänskligt” DNA för detta ändamål av dualitet.

På grund av detta, har mänskligheten i kroppslighet förmågan att uttrycka alla de Gudomliga gåvor och Förmågor från ALLA raser och vibrerar vid själens signatur av den högsta frekvensen.

De kan vara flerdimensionella och samtidigt inkarnerade och med full tillgång till alla dimensioner.

Det är på detta ”levande biblioteket”, Jorden, på vilken ALLA RASER som väljer att uppleva kroppslighet kan börja vid 1d och stiga i en kontinuerlig bana av expansion.

Mänskligheten har inom sitt DNA den gudomliga Blåkopian för ALLA, så att raser som upplever service till jaget kan förändra sitt DNA då de nedstiger ytterligare in i kroppslighet, men ändå ha möjlighet att få tillgång till sin gudomliga blåkopia vid uppstigning.

De är ”nyckelpersoner” för uppstigning för ALLA raser i 3d fysikalitet.

Då den Mänskliga Rasen stiger ur 3d, så renar de ALL genetisk manipulation över alla nät, inifrån .

Då de renar inre nät, renas yttre nät i alla dimensioner.

Detta påbörjar DNA restaureringen av ALLA galaktiska raser som ingår i denna verklighet.

VARJE djur, växter, alla delar och elementaler, utgör en galaktisk ras som är genetiskt involverade på denna jord.

DETTA är också i DNA:t för varje människa.

Vi är det Levande Biblioteket, som håller frekvensen av alla själar på denna inkarnation.

Varje människa har förmågan att aktivera sitt DNA när de ansluts till deras hjärta.

När väl processen börjar, kan det inte stoppas.

Såvida inte den fysiska kroppen inte kan göra övergången, detta väljs på själsnivå.

Det är SÅ många raser upplever denna magnifika jord.

Detta är anledningen till att den här planeten kallas ett ”Levande Bibliotek”.

Registren över varje ras som någonsin upplever jorden i någon av dess dimensioner hålls tillgängliga för ALLA i Planetens Akasharegister , och inom mänskligt DNA.

Denna information hjälper oändliga andra universa i sin uppstigning ur dualitet.

”Stjärnfrön” inkarnerar för att hjälpa sin planet ut ur dualiteten med bibehållen holografisk integritet.

Den mänskliga rasen kan nu kliva in i högre dimensioner och fortsätta sin uppstigning och restaurering av DNA utan yttre inblandning, eftersom deras frekvens som ett kollektiv har ökat och kan inte längre ändras.

Andlig och fysisk utveckling fortsätter enligt FRI VILJA för ALLA varelser på den här planeten.

Den gyllene eran för den Mänskliga Rasen har börjat.

En ny Skapelse som aldrig upplevts tidigare.

Vi är Arkturierna.

Vi ÄR ni, för inom er, bär NI vår gudomliga blåkopia DNA.

Precis som ni bär den gudomliga blåkopian av alla Änglalika Raser.

Vår Kärlek till er är oändlig då vi har varit med er, hållt kunskapen om helig geometri och tid / rum, rörelse, ljus- / ljudhealing, sedan början av ”tid”.

För ER eftersom vi ombeddes att göra det av Er.

Kalla på oss om det är påkallat inifrån att göra det.

Det är den största glädjen vi kan uppleva när vi ansluter till vår vackra Mänskliga familj.

Vi är i vördnad för allt ni gör.

Ni är fantastiska Mirakel av universum.

Vi skickar er vår Eviga Ovillkorliga Kärlek.

 

***** Från Arkturiska Aspekten av Mig Själv, Ariam, jag ger er ALLA välsignelser. ***** I djup tacksamhet och i Tjänst från mitt hjärta.

Jag delar mitt Hjärta och Kärlek med ALLA. ****

Gott Nytt År till Alla på denna jord!

Må alla finna fred inombords, då vi Alla kliver in i denna Nya Skapelse tillsammans.

 

Följ ert Heart❤Stråla Ert Ljus

Maria

(lightlover1964)

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...