Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 7 april, 2020

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 7 april, 2020

Nya Tidslinjer Med-Skapade av Sant Uppvaknade ∞ Det 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi har börjat undersöka de tidslinjer som har skapats av mänskligheten som ett resultat av covid-19-viruset och alla dess återverkningar på er som kollektiv. I tider som dessa tenderar ni att kunna vara mest kreativa, och lyckligtvis för mänskligheten, så finns det gott om ljusarbetare som gör det arbete ni behöver göra för att läka er själva och vara i den positiva energi som krävs för att skapa något som kommer att leda till ett positivt resultat.
Ni vill inte skapa tidslinjer från en plats av rädsla, sorg eller ilska, och ändå finns det många på er planet just nu som försöker göra just det. Som vi sa, lyckligtvis för mänskligheten, det finns dessa som ni som verkligen är vakna och som inser den möjlighet som finns framöver att kunna sätta mänskligheten på en mycket bättre tidslinje än den de var på innan detta blev en pandemi.
Ni är redo att genomföra några nya mål för er själva som ett kollektiv. Ni är redo att bli de högvibrerande varelser som ni alltid var förutbestämda att bli i denna livstid, och ni är redo att hjälpa dem som har släpat efter att komma ikapp där ni befinner er i er evolutionära resa.
Detta är en tid då många individer kommer att leta efter tröst och komfort, och alla som kan hålla en stabil, hög vibration är de som erbjuder denna komfort som människor söker. Men ni gör så mycket mer än så. Ni sätter mänskligheten på ett spår med förbättrade känslor. Ni öppnar upp för nya möjligheter, nya vägar att uppnå de mål ni har för mänskligheten och nya tidslinjer för uppstigning, vilket är vad denna livstid handlar om för er. Kom ihåg det, och lägg på minnet att det bara finns en begränsad del ni som individer har kontroll över.
Så ni vill verkligen ta kontroll över era vibrationer, för att göra det arbete som ni behöver göra, och att bli kreativa. Vi kommer att fortsätta att rekommendera er alla att ni slutar leta efter ”Sanningen” om vad som händer just nu, och istället, fokusera på att skapa av er sanning, och ni harmoniserar då med den nya Jorden ni med-skapar tillsammans, det femte-dimensionella frekvensområdet som ni alla rör er i spiral till i varje ögonblick av varje dag.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss över kontakten med er.”
Översättning: Mats

The Arcturian Council via Daniel Scranton with VIDEO, April 7th, 2020

Du gillar kanske också...