Arkturierna via Natalie Glasson, 7 september, 2023

 

Arkturierna 8 september 2023

Hälsningar, vi är Arkturierna. Vi kommer fram som en gemenskap, som ett kollektiv, för att föra fram vår energi, vår visdom och vårt stöd vid denna tid. Vi märker att nivåerna av ångest, stress och oro ökar inom många varelser och känslor av kaos, förvirring och rädsla utvecklas också.

Vi känner igen detta som en naturlig aspekt som inträffar under uppstigning. Det är ofta när man rör sig genom ett uppstigningsskifte eller en transformation som man har ett eller flera ögonblick av upplysning, inspiration och befrielse. Men man upplever också rädslor, sår, lidande, förvirring, ångest som kommer upp till ytan, och detta beror på att den nya vibrationen aktiverar din energi och det som inte är i linje med den nya vibrationen som du har antagit genom din uppstigningstransformation – allt som inte längre är i linje – stiger upp i din medvetenhet eller in i din fysiska kropp för att kännas igen och erkännas.

Det är viktigt att inse att rädsla, kaos, förvirring, oro, ångest – de är naturliga aspekter av din existens på jorden och de kommer att minska när din vibration ökar och snabbar upp, och du släpper taget om bagaget, energierna som begränsar dig som du håller fast vid.

 Ju mer du blir jordad och centrerad i ditt väsen och din sanning, desto mindre reaktiv är du mot din verklighet omkring dig. Du är mer kapabel att stanna kvar i ett utrymme av lugn och balans. Naturligtvis kan du fortfarande uppleva sorg, smärta och lidande, men din förmåga att erkänna vad som händer, att hantera det, att förvandla det och komma tillbaka till ditt centrum kommer att bli snabbare och lättare.

Det sker ett kollektivt skifte, som om mänskligheten för närvarande försöker att bli av med ångest/oro/rädsla, och eftersom det sker kollektivt, upplever alla någon form av ångest, oro eller rädsla när den förstärks av kollektivet – även om det bara är en liten mängd.

Vi, Arkturierna, vill dela med er en övning för att stödja er vid denna tid. Kanske upplever du inte ångest, oro eller rädsla men det är alltid värdefullt att ha en förståelse och en teknik som du kan använda när den väl uppstår inom dig.

Mycket av ångest och rädsla och oro är kopplat till vanor och mönster inom det undermedvetna sinnet, i sinnet och hjärnan – som vägar som redan har skapats. När du har en upplevelse vet ditt sinne nästan den exakta vägen att ta – även om den vägen är oro, dömande eller rädsla. För att befria dig själv mer fullständigt från dessa känslor och effekter av oro/rädsla/ångest och så vidare, finns det ett behov av att nästan energetiskt koppla om ditt sinne, din hjärna, så att när en upplevelse inträffar finns det en ny väg som utvecklas och som sinnet kan adoptera.

Vi Arkturier arbetar med många för att koppla om deras hjärna och deras sinne, och i själva verket betyder detta…eftersom hjärnan är ansluten till allt…sinnet är kopplat till varje del av din varelse och din kropp…att vi faktiskt kopplar om hela din kropp och varelse.

Vårt syfte är att skapa mer fred så att fredens vägar skapas. Men energin som vi kommer att använda för att skapa dessa fredsvägar är kärlek – villkorslös kärlek – Skaparens sanna och rena kärlek och väsen.

Ni kanske undrar varför vi inte förankrar fred eftersom det är resultatet vi önskar oss, men kärleken är stödjande, den är tröstande, den är oerhört bekant för dig, ditt väsen och din själ. Kärlek är representanten för Skaparens väsen – den är öppen, den är expansiv, den flödar. Den är något som kan kännas igen inom den fysiska kroppen och upplevas i den fysiska kroppen. När kärleken är förankrad i din varelse, har den förmågan att anpassa alla aspekter av din varelse till kärlek. När alla aspekter av din varelse är i linje med kärlek, är det som om din kropp och ditt väsen går in i ett automatiskt mönster som är stödjande och närande för dig – som förbinder dig med din själ, jordar dig, stöttar dig med energi, renar och rensar din varelse, väcker ny kunskap och förståelse, erbjuder dig modet, självförtroendet att uppnå det som är nödvändigt. Ditt väsen och din kropp övergår till ett mycket naturligt och andligt tillstånd som det var avsett och styrs för din existens på jorden där allt är lättare, mer flytande och manifesteras snabbare. Det är därför vi använder kärlekens energi.

Vi inbjuder er att kalla på oss, Arkturierna. Bjud in oss att omge dig, så kommer vi att börja gjuta kärlek in i din varelse. Vi hämtar denna kärlek från själen, essensen, kärnan, Skaparens centrum, så vänligen erkänn att det är en ren kärleksvibration.

När du andas in djupt och tar emot denna kärlek, och låter den fylla hela din varelse och kropp, inbjuder vi Arkturier dig att kalla på din själ och själsgrupp och be om att den högsta kärlekens vibration ska strömma genom din själsgrupp, din själ och in i hela din varelse. Du kan föreställa dig din själsgrupp och själ som den vackraste juvelen, i ditt hjärta, och låta den juvelen stråla, och vara närvarande för att stödja dig.

Vi har tekniker som är extremt kraftfulla när det gäller att koppla om hjärnan och sinnet, hela varelsen och kroppen. Vi kallar fram dessa arkturiska varelser för att placera sina energiska händer på ditt huvud. De börjar låta en koncentrerad vibration av kärlek att flöda in i ditt huvud, in i din hjärna, in i ditt sinne, in i ditt undermedvetna sinne. Tillåt dig själv att ta emot detta och låt det ta så lång tid som behövs.

Lägg märke till att denna koncentrerade kärleksenergi börjar flöda genom hela din varelse och den skapar en omkoppling. När du uppnår detta kanske du vill tänka på saker i din verklighet som orsakar dig rädsla/ångest/oro och känna igen vägen när du tänker på den upplevelsen eller tankeformen. Erkänn den väg som den tar. Föreställ dig sedan att du raderar och gnider ut den med den koncentrerade kärleksvibrationen, och föreställ dig att kärleken skapar en ny väg – ett nytt tankesystem som är mer tjänande och låter dig verkligen känna igen, med klarhet, upplevelsen som äger rum.

Detta är en övning som du kan använda för att koppla om inte bara din hjärna, ditt sinne, utan hela din varelse och kropp. Ju mer du uppnår detta, desto mer kommer du att känna igen dess inverkan i din verklighet. Du kan uppleva denna övning så länge och så många gånger som är lämpligt.

Vår kärlek är alltid med dig.

Vi är Arkturierna. Vi tackar dig.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *