Arkturierna via Daniel Scranton, September 23d, 2017

Hälsningar! Vi är Det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Det finns en anledning varför ni frestas att göra saker som ni vet inte är i tjänst till ert högsta goda. Ni har inom er en viss mått av programmering som ger er ett tillfälle att testa era gränser. Ni vill få det mesta möjliga ut av livet som ni har inför er, men nu är det också en tid för att integrera alla aspekter av er själv, inklusive de som är mer på den mörka sidan.

Så era liv är fyllda av möjligheter att utforska det som är oönskat, det som inte tjänar er, och det som inte gynnar andra runt omkring er. Och det är en möjlighet för er att delta i något, känna dess vibration, erfara effekterna, och sedan lära er från situationen vad ni behöver veta.

Ni behöver alla uppleva medlidande för era medmänniskor, och vilket bättre sätt finns det än ha upplevt något själva? Ni vet nu vad som gynnar er och vad som inte gör det. Om ni placerar er själva i en position där ni är frestade att delta i något som inte gynnar er så betyder det att det fortfarande finns något för er i den erfarenheten.

Kanske att ni behöver förlåta er själva för att ha gett in till frestelsen i det förgångna. Kanske att ni fortfarande behöver förstå vad det är som tar någon till den mörka sidan av saker så att ni kan ha medlidande för dessa individer. Ibland behöver ni bara känna hur något känns så att ni blir mer beslutsamma än någonsin att delta i det motsatta?

Att vara på den ljusa sidan och att delta i det som tjänar er och alla andra är valet ni alla gör. Men bara för att de andra valen existerar och bara för att ni kanske har gjort dessa val i det förgångna så betyder det inte att det är något fel med er på något sätt. Att ge efter för det som inte tjänar er är en erfarenhet, och ni behöver erfarenheter för att hjälpa er att fatta beslut, att välja vad som är bäst för er och alla andra.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat att ha kontakt med er.

 

Översättning: Per Staffan

Du gillar kanske också...