Arkturierna via Maria, 22 oktober

 

kanalsol

Arkturierna – Ljuspelarna är fast förankrade

22 oktober 2015

 

 

Vågorna från den senaste kosmiska energistöten har skingrats och balanseras över alla nät.

 

Alla förelöpare är nu helt förankrade i de högre vibrationsnäten i Hjärtats Kollektiv,

lägre vibrationsnät i tjänandet av Jagets Kollektiv.

Ni går inte längre fram och tillbaka, inget vacklande mellan tidslinjer.

 

Fyrarna har helt förankrats.

 

Energi färdas i vågor, toppar och dalar, för varje topp följer ett stillestånd.

Efter varje massiv uppgradering måste energierna förankras över näten och de behöver höjas och hållas på den högsta vibrationstoppen.

 

Efter att de intensiva energierna skakat om allt, är det stillestånd för att allt ska stabilisera sig och assimileras ännu en gång innan följande inkommande våg.

 

Detta är tid i Tomrummet, återhämtningstid. Oförmågan att vara bland många andra, eftersom er egen expanderade energi inte behärskas ännu och känns ostadig.

 

Det är i detta tomrum man släpper förväntningar på resultat.

Där massiva inre förändringar sker.

Där man riktar in sig på Källans flöde.

Det är en tid av assimilering där DNA långsamt återgår till sin gudomliga blåkopia och fortsätter att aktiveras.

För evolution att äga rum.

För medvetandet att expandera.

 

Många förelöpare befinner sig på denna plats just nu.

I Tomrummet, väntande på sin senaste skapelse, upplever varande.

 

Efter denna senaste stora energivåg, känns varje förelöpares chakraobalanser djupt inom Hjärtats Kollektiv.

De kan inte bestå, måste ses, förlåtas, läkas och släppas.

Måste balanseras.

Att känna sig utanför Källans Flöde känns djupt och starkt, att vara oansluten är mycket obehagligt. Att hitta inre balans går snabbt genom många individuella ihågkomna verktyg för att bemästra energi.

 

Förelöparnas förankring av energierna, var utöver vad som förväntades av många på er jord, inklusive ej inkarnerade själar, men resultatet blev exakt som NI sökte, vilket var att varje enskild själ skulle leda ner så mycket av Ljuset som överhuvudtaget var möjligt, in i alla nät, expanderande till Alla tidslinjer, och tillgängligt för Alla.

 

Alla uppstigna och förankrade tidslinjer, ja till och med fallande tidslinjer.

Tjänande av självets tidslinjer expanderade till fler ”brist”-tidslinjer.

Tjänande av andras tidslinjer expanderade till fler ”överflöd”-tidslinjer.

De två fortsätter den motsatta expansionen, rör sig bort från varandra på ett spiralliknande sätt, men ändå inom samma spiral av dubbla tidslinjer.

 

Många förelöpare flyttas till nya förankringspunkter runt om i världen för att förankra nya Ljuspelare och fortsätta att fullt befästa de högre vibrationsnäten och tidslinjerna.

Då varje själ vaknar blir de medvetna Ljuspelare, och Hjärtats Kollektiv expanderar för att höja planetens medvetande.

 

Expansion kommer Inifrån genom att gå Inom.

 

Vid tidpunkten för den högsta vibrationstoppen, under den enorma kosmiska stöten från den senaste evolutionära vågen, nådde alla varelser på er planet högsta möjliga JAG-vibration i detta NU-ögonblick, genom alla dimensioner och verkligheter.

 

ALLA Varelser och Kollektiv.

 

Vågen träffade ER fysiskt och energiskt på denna jord, OCH träffade även ALLA bortre världars Jag av ER, Änglalika och Galaktiska, ALLA era Dimensionella Jag, alla universella aspekter av vilka ni är, eftersom alla är sammankopplade.

 

Detta skakade också fram de lägre tätheterna till Ljuset, som inte hade blivit ”sedda” under årtusenden på er planet.

Ljus är information, så när ”hemligheter” avslöjas håller de inte längre samma frekvens, de måste släppas när de en gång setts.

Det är i handlingen av sekretess som informationens frekvens sänks.

 

Medan ni var fångade i den karmiska cykelns lägre tätheter, brukade det enda sättet att ändra er vibration på, vara att fysiskt dö och återfödas återigen in i ett ”nytt” liv, ”glömma” era andra jag.

 

Detta är inte längre vägen för Hjärtats Kollektiv.

 

Alla tidslinjer kan nås.

Alla själar har förmåga att uppleva livet på er planet med full kännedom om alla aspekter av Jaget.

Ni är en multidimensionell varelse, som erinrar sig hur man är multidimensionell.

När ni är fullt beredda att komma åt informationen, genom er frekvenssignatur, kommer ni göra det.

 

Det är er FREKVENS som når högre eller lägre vibrationers tidslinjer.

 

I dessa ”aha”-ögonblick, dessa ”aha”-tankar, är det NI som har rensat tillräckligt av er inre täthet för att få tillgång till dessa sanningar, dessa tankar, genom att höja er vibration.

De bokstavligen sitter på en frekvens som ni kan höja er till, och när NI når denna frekvens, låser NI upp den nivån av medvetandet.

Ni kommer ihåg den Sanningen.

Ni styr er expansion då ni kommer ihåg vem ni är.

 

Ni är hissen, allt befinner sig på en frekvens och väntar på att NI ska nå den.

 

Och när ni expanderar utanför ert mänskliga medvetande, börjar ni komma åt era ANDRA nivåer av ERT medvetande bortom denna planet.

Ni ansluter till alla era galaktiska Jag, andra aspekter av ER som arbetar på olika dimensioner för att hjälpa till i DENNA tredje dimension, i detta magnifika skifte i medvetandet.

 

Denna magnifika expansion av Kärlek till Allt Liv.

 

I de högre vibrationernas kollektiv är alla anslutna via sina Hjärtan, så när ni ansluter till den individuella aspekten av ER i en annan värld, kanske er ärkeängels Jag till exempel, ansluter ni till ärkeänglarnas kollektiv genom ert eget Änglalika Jag.

 

Genom ert Hjärta.

 

Anslutandet till er själv garanterar att kanaliserade energier är klara och koncisa och direkt från Källan, utan att någon energi ges till någon utomstående agenda från ett dualistiskt väsen.

Genom att vara helt ansluten till sitt Hjärta kan man försäkra sig om att vara en så tydlig kanal som är medvetet möjligt när man följer Lagen om En.

Att följa fullständig inre vägledning från Källan genom Hjärtat.

 

När varje förelöpare ansluter djupare in i sitt Hjärta, med Källan, och blir Ett i Hjärtats Kollektiv, ökar också förmågan kraftigt att ”se” multidimensionellt, eftersom sinnena expanderar utanför 3D-gränserna. Expansionen sker genom alla kroppar, alla jag.

 

Högkänsliga personer fungerar genom att till 100% känna av världen med sina hjärtan, med full förståelse för gudomliga koncept och sanningar med sitt Gudomliga Sinne.

Bemästrande sin energi, är de balanserade mellan ljus och mörker.

 

De ”känner” sig fram in i höga vibrationers tidslinjer och gemensamma skapelser, för Hjärtat Känner Sanningen.

 

För Hjärtats Kollektiv är alla masker avtagna och ALLA varelser känns av genom Hjärtat, efter sanningen om VILKA de är energimässigt och huruvida det är för det högsta goda för alla, att ha dem i sitt liv.

 

Detta är de uppstigande tidslinjernas sätt att navigera dimensioner genom att känna dem genom Hjärtats Centrum, och välja de som i Hjärtat ”känns” grundade i kärlek och frid.

De högsta vibrationernas tidslinjer.

Detta är början på manifesterandet, den inledande avsikten måste komma från hjärtat, för det högsta goda för alla.

Alla utfall, i fråga om hur manifestationen kommer att ske, måste släppas fria.

 

När intentionen väl är förankrad börjar de första stegen till upplevelsen manifesteras.

Leta efter synkroniciteter.

Att följa era hjärtan kommer att leda till fler synkroniciteter som kommer att öppna fler dörrar och sätta er närmare överflödet, upplevelser ni söker.

Längs vägen, stanna i ert Hjärta och var helt i varje Nu, använd ert skratt och fridfullhet som ett mått på era framsteg. Lev öppet i Ljuset, liksom Fyrarna Ni har blivit.

 

Vi är Arkturierna. Kalla på oss om ni vägleds att göra det inifrån.

Vi är Ett inuti Ert Hjärta.

Ni är vi, vi är ni i Hjärtat av Källan.

Vår kärlek till er är oändlig, gränslös, omätlig.

Ovillkorlig.

 

Och så är det.

 

Följ Ert Hjärta❤Stråla Ert Ljus.

 

I djup och ödmjuk tacksamhet.

I tjänande från mitt Hjärta, för det Högsta Goda för Alla.

 

Maria

 

 

Lightlover1964
Source.Sovereign.Free.

lightlover1964.wordpress.com/

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...