Sananda via John Smallman, 25 oktober

Jesus Sananda

Sananda, 25 oktober 2015

Via John Smallman

 

Varje kännande livsform är för evigt Ett med Gud. Det finns ingen separation, även om era vardagliga upplevelser i en fysisk kropp starkt indikerar motsatsen. Det finns bara Gud, som vi i de andliga världarna ofta påminner er om, och Han är vår gudomliga Källa, det energifält i vilken allt som existerar för evigt är närvarande.

Det ni upplever som människor är drömmar och mardrömmar, men på grund av ert val att vakna, avlägsnar ni er från mardrömmarna och går mot trevliga drömmar, och det är utifrån dessa som ni kommer att vakna till den salighet som Guds eviga Närvaro ständigt ger. Ni är aldrig skilda från Guds Närvaro.

Ni har bara valt att föreställa er en helt annan form av existens, ett omöjligt tillstånd där Kärlek inte finns med. Därför stängde ni era sinnen för Kärleken, som omsluter och omfamnar er i varje ögonblick, genom att dra en imaginär mantel eller slöja över ert medvetande, ungefär som när ett litet barn håller handen för ögonen och tror att allt som den tidigare kunde se nu är borta.

Ert uppvaknande är ett tillbakadragande av er ”kollektiva hand” framför era ögon för att släppa in Ljuset som alltid är närvarande. Ni har redan kollektivt bestämt er för att göra det, så ert uppvaknande är garanterat. Ni måste komma ihåg att ni är fria. Det betyder att Gud inte kommer att blanda sig i eller åsidosätta de val ni gör, även om de valen åsamkar er mycket lidande. Det kanske låter som att Han inte bryr sig om ert välbefinnande, men naturligtvis har ert välbefinnande tagits omhand sedan det ögonblick ni skapades.

Som ni mycket väl vet så är allt som inte är i total balans med Kärlek overkligt. När ni valde att uppleva separation från Kärleken genom att gå in i illusionen, stängde ni ert medvetande och upplevde er vara övergivna i en främmande och ofta fientlig miljö. Det var en miljö där det fanns en mängd olika livsformer som hotade och attackerade er, och ibland orsakade er stor smärta när de dödade er.

Det var en mycket skrämmande plats som ni befann er på. Ibland bildade ni grupper för ömsesidigt stöd och skydd, och när ni kände er starka nog attackerade ni andra grupper för att stjäla från dem – deras land, mat och ägodelar – eller helt enkelt för att underkuva dem. Och som er historia visar så förekommer det fortfarande.

Trots det har ni gjort en kollektiv överenskommelse att vakna, och tecknen på ert avgörande beslut kan ses över hela världen när ett ökande antal av er inser att det gamla sättet inte fungerar och aldrig har fungerat, och att den enda vägen framåt är genom att vara den Kärlek och den Fred ni vill se i världen.

Ni kan inte göra andra kärleksfulla och fredliga hur mycket ni än försöker – frihet fungerar inte bara mellan dig och Gud, utan också mellan var och en av er. Det är en gudomlig gåva som var och en av er har, och även du kan skrämma och underkuva en annan person genom vapenmakt, men du kan aldrig kuva deras fria vilja.

Fred kan bara uppstå när alla samarbetar i kärleksfull harmoni för att uppnå det mest gynnsamma resultatet för alla inblandade. Den insikten har nu gått upp för många – som nu lever efter den – att det kommer att inträffa. Det finns ingen på Jorden som inte vill leva ett kärleksfullt och fridfullt liv.

Tidigare gjorde rädslan för smärta och lidande som andra kanske tillfogade er – barbarer eller vildar och idag terrorister – att ni byggde staket och försvarsställningar för att skydda er själva. Men eftersom er misstro mot varandra var så stor, använde ni vapen för att förebygga angrepp i syfte att förinta eller förslava de andra innan de gjorde detsamma mot er.

Den ökande allmänna medvetenheten om att det här aldrig kan fungera, leder er framåt mot ett ögonblick när ni alla, en efter en som individer, formellt kommer att besluta att aldrig mer ta till vapen mot någon annan oavsett anledning. För närvarande framstår den idén som vansinnig för många, eftersom historien har visat er att när grupper gjorde det blev de oundvikligen invaderade av dem som tänkte stjäla deras territorium och förslava dem.

Kärlekstsunamin, som omsluter och omfamnar planeten, håller på att förändra det. Många som har kämpat i krig, och många som för närvarande gör det, håller på att bli starkt medvetna om det fullkomligt vansinniga i att tro att man genom att förgöra andra kan upprätta fred på Jorden! Ni har aldrig haft fred på Jorden. Men nu kommer det att hända.

De som lever i rädsla, och det finns många, kommer att högljutt motsätta sig all nedläggning av vapen, men de flesta på planeten vill verkligen att det ska ske. Följaktligen kommer de som är rädda att bli överväldigade av den Kärlek som invaderar deras personliga energifält från alla håll, och de kommer att släppa sitt känslomässiga grepp om rädslan.

De som väljer att hålla fast vid sin rädsla, kan mycket väl bli ännu mer högljudda i sina invändningar, och lägga fram alla typer av kärlekslösa och våldsamma argument för att övertyga er om att vandra Kärlekens väg är vansinnigt och kommer att få katastrofala följder för mänskligheten.

Jag kan försäkra er om att så blir inte fallet. Ni är, var och en av er, oskiljaktiga aspekter av Kärlekens gudomliga energifält i vilket allt existerar. Kärlek är er natur och ni kommer personligen att se och uppleva Den. De som, trots all Kärlek som invaderar deras individuella energifält, fortsätter att sätta sig till motvärn, kommer att finns sig själva i en miljö som passar deras övertygelser och rädslor, tills de också är redo att acceptera den Kärlek som hela tiden erbjuds dem. Ingen har blivit övergiven, och ingen kommer att förbli i evig sömn.

Mänskligheten kommer att vakna. Det är Guds Vilja och även kollektivets vilja, och som ni kan se, om ni är uppmärksamma och väljer att se, effekterna av Kärlekstsunamin är uppenbara över hela världen och den river barriärer och luckrar upp fiendskap överallt. Så fortsätt att hålla ert Ljus högt.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...