Arkturierna via Maria, 30 september

Arkturierna via Maria, 30 september 2015

Den mänskliga rasen har nått tidpunkten för val i detta NU.

Den intensiva vågen av foton Ljus, som kryssar genom er planet och alla de dimensionella hologrammen, blir nu till fullo jordad av Hjärtats Kollektiva förelöpare. Energierna integreras och assimileras i alla nätverken(3,4,5…då alla dimensioner är med i detta nu), och alla levande varelser kan få tillgång till dem när de personligen rensar ut inre täthet och linjerar sina chakrasystem.

När det inre arbetet är färdigt kan varje själ komma åt energierna då allt är det nu och energierna inte skingras, de är förankrade och integrerade i nätverken i väntan på de som matchar deras frekvens. När en själ når samma frekvens kan energierna nås, integreras och assimileras och expansionen fortsätter. Därför lämnas INGEN bakom, varje själ når frekvensen när de redo att integrera och assimilera den.

Detta är en rädsla som går genom kollektivet just nu, rädslan att ha ”missat det”. ALLA påverkas men förstår inte nödvändigtvis vad som händer. De känner också rädsla då de ”känner” förändringen men ändå inte förstår den. Energierna av Evolutionen från Källan manifesteras i vågor, och denna speciella våg blev expanderad och förstärkt av planetariska linjeringar, månars linjeringar och solstormar. I er mänskliga historias erfarenhet är detta den starkaste energetiska katalysatorn hittills, det är den ”himmelska knytnäven” som behövs för att separera de två kollektiven och slå fast tidslinjer för ny uppstigning och nedstigning. Allt detta är en del av den fysiska manifestationen av den Gudomliga Planen för Evolutionen.

Alternativet att vara med i båda världarna finns inte längre, då avståndet mellan de två kollektiven blivit för stort. De själar som ”suttit på läktaren” kan inte längre välja det alternativet.

Detta universum är ett universum av dualitet, uppstigning(expansion) åstadkoms både genom att tjäna andra och att tjäna självet, tidslinjer separeras av frekvenser.

Dimensionerna är nåbara genom frekvens, därför är alla tankeformer och entiteter av låg täthet(frekvens) OFÖRMÖGNA att uppleva de högre vibrerande nätverken som Hjärtats Kollektiv upplever. De kan inte gå igenom slöjan. Då fler och fler själar vaknar upp, minskar deras(de låga tätheternas) näringskälla mer och mer, utan förmåga att ”åter haka på”, att nära sig. De fortsätter på en nedåtgående spiral medan Hjärtats kollektiv fortsätter på en uppåtgående spiral. Detta är separationen av tidslinjer.

In till denna tid i mänsklighetens historia har alla upplevt en manipulerad 3:e dimension. Detta var en manipulerad matris styrd av entiteter(galaktiska, högre- och multidimensionella) som upplever uppstigning genom att tjäna självet. Dessa entiteter väljer att inte ansluta till Källan av Allt, då de har valt att uppleva separation istället för enhet, och de har manipulerat den mänskliga rasen att vara deras Källa till Liv. Människorna har hållits i mörker(brist på information) så att de kunde vara batterier som försåg dem med liv, men nu har den planetariska uppstigningens energier blivit fullt förankrade för ALLA själar, och varje själ har möjligheten att lämna det karmiska återfödelsesystemet och uppleva en högre vibrations verklighet.

Den fysiska jorden har nu fullbordat resan genom ett mycket ”mörkt” område i rymden, ett område där många världar blivit förstörda och vibrationen är mycket tät. Genom Lagen om Attraktion sänkte detta planetens medvetande när den startade sin cykel av nedstigning. Detta är var entiteter av låg täthet blev del av den jordiska upplevelsen. Detta är det som kallas ”fallet”

Nu når åter fotonljuset med full styrka jorden, och blir förankrat av förelöparna för att börja uppgången. Det är ett område i rymden med högre vibrationer som kommer att fortsätta att höja medvetandet på jorden och föra in en ny era av expansion. En ny erfarenhet för alla själar.

Rytmens Princip – Allting stiger och faller. Varje själ har nu ett val om vilken väg de vill gå. Uppstigningens tidslinjer och hjärtats kollektiv, eller nedstigningens tidslinjer och separation, att tjäna självet.

Gapet mellan de två kollektiven har blivit för brett för att bestå, så de själar som valt uppstigningens tidslinjer kan nu gå ifrån och uppleva uppstigning som Hjärtats Kollektiv, inte längre påverkade av manipulation utifrån och störningar från nätverk med låga vibrationer. Verkligheter med högre vibrationer är nu tillgängliga för alla som väljer dem.

När energierna integreras blir polariteten hos de två kollektiven ännu mer tydlig.

Alla nätverk har förankrats i energierna utan katastrofala händelser, då det var vad att tjäna självets tidslinjer försökte manifestera fysiskt. Deras näring är mänskliga känslor, där rädsla och hat är de starkaste(motsatsen till kärlek), därav deras agenda av krig och ”död” och sådana världsscenarier. Deras försök att med hjälp av teknologi använda de inkommande vågorna för att skapa ett apokalyptiskt scenario balanserades av förankringen av Hjärtkollektivets högsta möjliga vibrationella energier hos varje förelöpare. De i tjänst hos Lagen om Ett, Hjärtats Kollektiv, balanserade ut rädslo- och katastrofenergierna med sina högre vibrationella energier av Enhet genom sin Anslutning till Hjärtat.

För vägvisarna förde de inkommande energierna till medvetande ALLA situationer, tankar, relationer och människor som inte är i linje med sanningen om vilka vi ALLA är. De djupaste hemligheter och omedvetna manifestationer. Så ALLT i era liv som inte varit för det högsta bästa för alla blir äntligen synligt, och kan släppas iväg. DETTA är syftet med dessa energetiska expansioner, att föra upp i LJUSET allt som är grundat på lögner och osanningar. Det är de energetiska fundamenten hos nätverk med lägre vibrationer som nu exponeras av Ljuset för människorna att se och förstå och släppa.

För det uppvaknande kollektivet kommer energierna att börja trigga processen och de kommer att vakna upp från den gamla verkligheten. De som valde att expandera genom mörker kommer att uppleva att alla deras skapelser, som inte varit för det högsta bästa för alla, snabbt kommer att börja falla sönder. De karmiska energierna kommer att återvända till dem och de blir tvungna att uppleva det som de själva utsatt andra för. Deras ”brist” på erfarenheter kommer att fortsätta att expandera. Ju högre vibration för varje individ, desto fortare sker manifestationen. Ju tätare för individen, desto saktare. Emellertid, Lagen om Orsak och Verkan är konstant i detta universum, alla energier återvänder alltid till varje individuell själ.

Det är tiden för återverkan, som är olika för varje själ.

Själar som väljer, eller som är fysiskt oförmögna att skifta till högre vibrationer på jorden, kommer att leva ut sitt liv och dö fysiskt, för att fortsätta, genom reinkarnation, att uppleva nedstigning i ett alternativt universum och den erfarenhet av jorden som skapas genom det kollektivet, eller att återfödas på en uppstigande jord för att fortsätta sina livsupplevelser.

Hjärtats kollektiv kommer att fortsätta att expandera sina medvetanden och uppnå full assimilation och fullt förkroppsligande av sina högre dimensionella själv. Detta är enandet av en ras, hur världar utvecklas och blir galaktiska medborgare.

För det mänskliga kollektivet, medvetna och omedvetna, kändes denna våg av ALLA. Dock ligger ALLA 7,5 miljarder själar på olika frekvenser, för vägen till uppstigning är personlig och alla upplever sin egen uppstigning. Alla själar har inte valt att stiga eller vakna upp i denna livstid. Detta är ett universum med fri vilja.

Förelöparna är vid denna tid på väg att kopplas bort(eller är bortkopplade) från 3D-matrisen, och de förankrar de högre vibrationernas energier så att de är åtkomliga för ALLA. Det är vid denna tid som de uppvaknande massorna börjar sin väg mot att minnas.

Detta är det NU alla förelöpare har förberett under otaliga inkarnationer, att hjälpa alla varelser att göra detta skifte i medvetande. Att vara vägvisarna, att hjälpa till i detta episka skifte till en högre vibration på jorden så den sker lätt och behagfullt. I kärlek. En ny epok har börjat.

Separationen av tidslinjer har fullgjorts. Vi gläds med er, i vördnad för er jord, er skapelse. Det levande biblioteket.

Allt är i Gudomlig Perfektion och Timing. Allt är som det ska vara. Ni är hemma och vi är alla med er, har alltid varit med er, kommer att alltid vara med er. Vi är Alla Ett Hjärta, det är Hem. Och i det hjärtat är vi ALLA ovillkorlig kärlek utan slut.

Vi är Arkturierna, här för att hjälpa och dela vår kärlek till alla för det högsta bästa för alla.

Till tjänst från mitt hjärta, och i djup tacksamhet och glädje att få vara i detta NU.

Jag delar min kärlek med alla.

Maria

Källan. Suverän. Fri.

https://lightlover1964.wordpress.com/2015/09/30/cosmic-impact-assimilation-and-integration-the-arcturians-september-302015/

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...