Rådet via Ron Head, 30 september

 

Rådet/Ron Head

Rådet

Det är nu lite tid sedan super månen och höstdagjämningen, som sades vara många saker. Gratulationer. Ni klarade av det. På något sätt förefaller det som att världen inte kom till ett slut, och även om ni inte kan sätta fingret på det så känner ni det som att något har förändrats. Ja, ni har rätt, det har det. Om ni låter oss så skall vi sätta vårt finger på det åt er.

Vad som har hänt är att ni har gått in i ytterligare en era av högre frekvenser och det påverkar er och hjälper er att höja era vibrationer och bli än mer av den högst möjliga varelsen ni kan vara. Detta har i själva verket pågått under en tid nu. Universum opererar i cykler och vågor, som ni vet. Och ni har helt enkelt fört er upp på ett högre plan, om ni så vill.

Om ni nu så vill, låt oss föreslå att ni återigen utforskar eller fortsätter att utforska vilka ni är. Vad älskar ni? Vad ger er glädje? Vi ber er göra detta därför att ni i allt högre grad nu kommer att finna att detta kommer att bli tingen som ni förefaller att vara begåvade med. En del människor har redan häpnat över att finna färdigheter som de inte ens visste de hade. Ni har levt många liv, som ni vet. Och ni har slipat många färdigheter och utvecklat många talanger. Tänk på det som en verktygslåda som ni kan använda er av. Och vi råder er att det kanske bästa sättet att göra detta på är att leta efter sätt som kan vara nyttiga där ni är och sedan se hur ni känner om det. När ni får denna ”Det skulle vara toppen om jag kunde…” känsla, så försök det. Ni kanske överraskar er själva. Det kan vara så att ni upplever detta som ett stort steg framåt inom något ni redan gör. Det är helt ok. Ni kanske finner att ert liv vänder och går i en ny riktning. Om det känns bra så gå med det. Men låt inte er själva dras in i saker och ting som ni inte tycker om. Era känslor är ett vägvisarsystem som förde er dit ni nu är av en anledning. De är menande att hjälpa er. Använd dem.

Tänk på dessa energier som språngbrädor. Ta några studsar och flyg iväg. Vart guidas ni genom era känslor att ta vägen? Be oss att visa er om ni inte kan se. Men var sedan förberedda att träda fram in i situationerna som uppstår. Alltför ofta har ni förutfattade meningar om vad ni har fått. Att gå med flödet betyder gå med flödet. Det betyder inte att ni skall lista ut vart ni är på väg. Det betyder att ni är redo att låta ert högre vetande, som ser runt hörn och över berg då ni inte kan se, guida er. Och guidandet, tills att ni kan höra det, kommer som känslor och synkronisiteter. Ni kommer att lägga märke till hur de ökar. Det är kommunikationen mellan oss som blir klarare. Det kommer ett genombrott. Var tålmodiga med er själva.

Nu när vi har talat om cykler och vågor så låt oss säga att de inte bara inte har upphört utan de kommer fortsätta att öka i intensitet och hur ofta de kommer. Vi har alltid personligen modererat dessa för er så att ni inte blir överväldigade. Vi skall fortsätta att göra så. Men förstå att ert högre jag också har en agenda. Så tidvis kan ni känna er lite stressade här och där. Hur kan ni hantera detta? Som alltid råder vi er till att ni öppnar era armar och accepterar vad ni har bjudit in med tacksamhet. Ni kommer alltid att finna att detta kommer att hålla alla olägenheter till ett minimum.

Det är dags att tänka på att leva i er nya värld. Ni bygger den. Som vi inledningsvis sa – gratulationer.

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: https://oraclesandhealers.wordpress.com/

Du gillar kanske också...