Montague Keen via Veronica Keen, 3 januari

Meditation 5/10

Montague Keen via Veronica Keen,
3:e januari

 

Montague Keen (kanaliserad information)

”I den slutliga analysen är det ELITEN I ÖVERHUSET som har konstruerat PARASIT-SYSTEMET:
ETT GLOBALT FÄNGELSE, ett fängelse utan galler. Ingen kan förklara BEDRÄGERIET logiskt. Hur kan någon förklara en illusion som är så kraftfull och allestädes närvarande, men omöjlig för de flesta människor att förstå?

En av fångvaktarna hånar: ”Det är bara de små hemligheterna som behöver skydd. De stora hemligheterna skyddas AV OFFENTLIG MISSTRO. ”

”ROVDJUREN HAR GETT OSS VÅRT TROSSYSTEM, PÅ GOTT OCH ONT”

DET HELIGA KONVENTIONEN = EN ILLUSION SÅ STOR OCH SÅ OMFATTANDE ATT DEN KOMMER ATT UNDGÅ DERAS UPPFATTNINGSFÖRMÅGA.

”Låt oss inte glömma att allt det som EXPERT-PARASITERNA vill förstöra, kommer de först att DEMONISERA. Tänk på det. ”

”De sista pusselbitarna är på plats och fullföljer ”Ancient Cipher” (uråldrig hemlig skrift, översättarens anm.), kodad av Mysterieskolorna, kommer att för första gången någonsin avslöja, den överraskande placeringen av jordens KONUNGARIKE OSIRIS = ATLANTIS, FÖDELSEPLATSEN FÖR DEN VÄSTRA CIVILISATIONEN;

DET ÄR IRLAND, LANDET AV FARAONERNA. ”

Veronica: Monty har väglett mig, än en gång till,

”IRLAND, LANDET AV FARAONERNA” av ANDREW STRÖM.

Det finns så mycket i boken som är relevant för vårt uppvaknande.

Min kära, 2016 kommer att bli ett år av händelser. Ni kan inte längre luta er tillbaka och låta världen tas ifrån er och låta mänskligheten utplånas. För att förstå vad ni måste göra i dag, måste ni titta på det förflutna, hur och när allt ändrades och människorna blev slavar under förtryckare. Ni kan nu tydligt se vilka era förtryckare är, och den metod som används för att hålla er i mörkret, hjälplösa och helt kontrollerade. Era ögon är öppna för de metoder som används för att förslava er.

Nu måste ni agera tillsammans för att säga, ”Vi går inte med på ett övertagande av vår värld.”

De kan inte göra det utan ditt medgivande och assistans. Ge inte ett öre för att stödja RELIGIONEN, eftersom det inte finns någon sanning i vad de predikar. Vägra luras av religionen längre. I det ögonblick ni släpper ifrån er dominansen av kyrka och stat, blir ni fria andar/ själar, och kan se sanningen för första gången. Det är verkligen befriande.

Ert ljus kommer att lysa klart och locka till dig andra. FRIHET är din gudagivna rätt. Vad ni ser runt omkring er, är faktiskt en produkt av FÖRFALSKNINGAR och FANTASI som ni dåraktigt köpt. År 2016, har ni möjlighet att förvisa alla dem som inte hör hemma på Jorden, och som har strävat efter att fängsla mänsklighetens sinnen och förslava er. Ni bor i en vacker värld som ni är blinda för. Ni är alla offer för intellekt-kontroll; frågar er annars hur ni kan ha röstat fram dem som dödar en medmänniska och gör livet på jorden till en kamp för att överleva. Ni röstar lydigt på dem som släpper ut kemikalier i luften ni andas, i vattnet ni dricker och den mat ni äter, och som genom korrupta banker kontrollerar varje ögonblick av ert liv.

Ni kan så lätt ta tillbaka kontrollen över ert liv. Sluta hylla dem som gör livet på jorden nästan omöjligt, för så många. Det spelar ingen roll vem ni röstar på, eftersom alla lyder era förtryckare. Det är dags att ta tillbaka kontrollen och återställa freden. Det kan göras. Det finns fyra politiker i Irland nu, som går till handling. De vill SANNING. Stöd dem, eftersom de säger sin mening. Genom sina handlingar, kommer ni att känna igen dem. Ni har ett ansvar för att välja rätt personer för att gå framåt.

Vad jag skulle älska att vara på jorden just nu, och att veta vad jag vet från denna sidan av livet. Ni måste ha modet att stå upp för er själva, och att vägra att DÖDA eller stödja förstörelsen av er värld. PARASITERNA lämnar er när ni säger åt dem att gå. Ni har lidit tillräckligt av deras tilltag. Kampen för att överleva på jorden kommer att SLUTA i samma ögonblick som ni går samman för att stoppa det. Det ligger i era händer. Information flödar från alla håll, öppna ögonen. De visar er tydligt vad som gjordes för att hålla er fångna. Ni, och bara ni kan befria er. Vi kan och vi vill hjälpa er, men först måste ni kräva FRIHET från era förtryckare, och ni måste vara beredd att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå den. Ni skulle behöva vara blinda, döva och dumma, för att inte att se vad som görs för att förgöra mänskligheten. Var säker på, att de kommer till er, när de vill förstöra er del av världen. De visar ingen nåd. Titta på slakten som utförs framför era ögon. Den kan inte tolereras. Det är dags att berätta för dem -Jag kommer inte att vara en del av förstörelsen av mänskligheten. Jag vägrar att hjälpa er att uppnå er ONDSKEFULLA PLAN.
Gör detta till er uppgift för år 2016.

Min kära, livet är oerhört svårt. De vill inte att era sinnen öppnas för sanningen.

Ni håller på att bli obarmhärtigt misshandlade.

Gå framåt i vetskap om att ni kommer att lyckas till slut, men vägen är stenig just nu.

Med kärlek och support till er, alltid.
Er beundrande,

Monty.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Du gillar kanske också...