Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 januari 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 januari 2021

 

Kaos & Katastrofer hjälpte till att skapa Nya Tidslinjer

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är väldigt glada över att kunna ge er denna överföring eftersom den bör tjäna som en fyrbåk för hopp för er som kämpar just nu. Ni har alla fått en möjlighet att bli väldigt kreativa vid den här tiden, och de av er som är kreativa och som arbetar med energi har lett mänsklighetens kollektiv, och de flesta av dem är inte medvetna om att ni har väglett dem till nyskapade tidslinjer. Dessa tidslinjer handlar om att föra mänskligheten till en högre medvetenhetsnivå och till ett mer enhetligt tillstånd.

Och de av er som är en del av det väckta kollektivet har tagit tillfället i akt att föra denna uppsättning tidslinjer till den fysiska världen. Ni har gjort det med hjälp av varelser och kollektiv i de högre världarna, men ni var tvungna att vara de som skulle leva igenom allt kaoset och alla olyckor, all hjärtesorg, all rädsla och all sorgsenhet, liksom raseriet och ilskan som är närvarande där på Jorden för att bli inspirerade att skapa något nytt, något bättre, något mer inkluderande.

Ni vet, som vi gör, att mänsklighetens uppstigning kommer att bli en gruppansträngning och att det är ni som kommer att göra majoriteten av skapandet, av ledandet och erbjudandet av högre vibrationstankar, idéer och begrepp. Ni har blivit inspirerade av bristen på ledarskap som ni har fått från dem som har varit i ledarpositioner, och ni blir bättre och bättre på att skapa och leva exemplet för de som är vakna. Ni kommer att känna er som en varm, bekväm filt på en mycket kall dag för dem som inte har kunnat få tillgång till de högre frekvenserna och göra något positivt med dem.

Ni kommer att upptäcka att människorna omkring er som aldrig var intresserade av något andligt kommer att komma till er och be er om era tankar, er hjälp och till och med er tröst när de går igenom sina egna uppvaknande upplevelser. Och ni kommer att vara där inte bara för att trösta dem i deras tid av behov, men ni kommer också att ha dessa vackra verkligheter, som sammanfogas, bildar underbara nya tidslinjer. Och ni kan bjuda in era medmänniskor att gå med er i ljuset, och det är så det görs, det är så ni gör det, och så kommer ni att fortsätta att göra det, för det är därför ni är där på Jorden den här gången.

Och när ni har tillräckligt med människor som letar efter ett syfte, letar efter ett uppdrag, som vill vara till tjänst, så småningom hittar tillräckligt många av de människorna ett sätt att hjälpa andra människor som är perfekta för dem, och de lyser för alla som har förmåga att känna det ljuset.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...