Arkturierna via Marilyn Raffaele, 10 juli

kanalsol

Arkturierna, 10 juli 2016
via Marilyn Raffaele

Hälsningar med kärlek från Arkturiska Gruppen.

Vi kommer med budskap åt er om hopp och djupare förståelse i dessa tider av våld och lidande för så många. Kraftfulla hög-dimensionella uppstigningsenergier påverkar jorden och alla på den just nu, vilket orsakar att de som inte förstår vad som händer slår bakut i frustration och rädsla, vilket är de enda verktyg som de känner till.

Dessa energier tjänar till att avslöja allt gammalt och föråldrat, vilket skapar en önskan om förändring i alla som är mottagliga. Men som vi ofta har sagt uppfattar och agerar alla i enlighet med deras medvetandenivå och det är därför ni ser så mycket våld under den här tiden. Kraftfulla nya energier orsakar att djupt begravda rädslor, ilska och negativa känslor kommer upp till ytan, både för den ouppväckta liksom för den uppvaknade. De flesta inser, rensar och rör sig förbi de gamla energierna som uppstår, men den ouppvaknade som fortfarande uppfattar livet helt från en tredje-dimensionell synvinkel agera utåt med lösningar baserade på dualitet och separation.

Alla upplever de nya och högre Ljusfrekvenserna, de i maktpositioner såväl som “offren”. Allas känslor har kommit närmare ytan, och där det inte finns någon förståelse för vad som sker på jorden just nu, kommer reaktionerna på det att variera beroende på medvetenhetens nivåer.

Rashat är ett gammalt djupt inbäddat cellulärt minne från tidigare liv. Det är resultatet av liv som levts helt i separationsenergin, antingen som offer eller översittare. Det kan finnas ett karmiskt inslag. En person med svart hud idag, kan mycket väl ha varit en vit rasist eller slavägare i ett tidigare liv. Samtidigt är det viktigt att veta att det finns de som omsorgsfullt skapat en själsplan, som inkluderar ett våldsamt berövande av sitt jordiska liv för att bistå mänskligheten i att vakna upp.

En rasist / översittare är en individ fylld med och fungerar från en plats av rädsla. Rasisten / översittaren gormar och använder våldsam taktik, men drivkraften är rädsla. Dessa människor bär ofta cellulärt minne av maktlöshet, tortyr, tillrättavisning, straff och död utan anledning och är fast beslutna att aldrig mer låta sig bli maktlösa. Detta djupt hållna löfte utlöses ofta genom de minsta incidenter.

Själskontrakten hos en rasist / översittare innehåller vanligtvis mänskliga erfarenheter som skulle tjäna till att hjälpa honom att uppnå en medvetenhet om egenkärlek och egenmakt. Väl inne i jordens energi, är han ovetande om detta själskontrakt liksom hans önskan att komma till en större känsla av egenmakt. Av rädsla för att hans inbillade makt eller plats i samhället som “bättre än”, skulle försvinna om jämlikhet accepteras som norm, återgår han till vad han vet, och väljer att använda tredje-dimensionella verktyg av tvång eller våld för att känna egenmakt.

Många som tidigare var nöjda med status quo, har blivit medvetna om behovet av förändring och samarbete mellan alla människor, i insikten att många gånger är hedrade levnadsregler helt enkelt koncept av föråldrade trossystem. Det kan se ut som om världen går bakåt men det gör den inte, utan den vaknar snarare upp. Blint accepterande av något lag-, tro-, status quo-problem har inte längre makten det en gång hade, vilket tillåter människor att göra valet åt sig själva i stället för att tvingas genom tryck eller skuld till överensstämmelse med idéer och övertygelser som inte är deras egna.

Allt är i och av den Ende – har alltid varit och kommer alltid att vara det eftersom det bara finns En. Individualitet i oändlig form och variation, men alltid inom den ENDE. Således … det som ni tänker, ​​tror på eller gör mot en annan gör ni egentligen, gör ni mot er själv för NI ÄR den ANDRA. Denna sanning är inte bara ett trevligt ämne att diskutera i er meditationsgrupp, det är sanningen som ska levas.

Den energi ni är i linje med är det ni upplever. Ni kommer i linje med den genom era föreställningar och den energi ni lägger in i dessa föreställningar. Vad är ni i linje med … sanningen eller koncept baserade på yttre sken? Detta är lagen om attraktion.

Centrera er ofta i den där lugna, stilla platsen inombords och gör därifrån alla nödvändiga val, beslut eller åtgärder. Det är inte andligt att luta sig tillbaka och göra ingenting medan man hasplar ur sig; “Allt är väl, bara Gud finns … allt är en illusion” eftersom, om ni inte har uppnått fullt medvetande om denna sanning är det fortfarande bara ord. Men att erkänna och hedra denna sanning är ett viktigt första steg, varefter ni fortsätter med det mänskliga fotsteg ni guidas att ta.

Vissa kommer att guidas till att inte vidta några yttre handlingar, utan helt enkelt skicka och hålla Ljus för alla inblandade. Andra kan guidas till att delta i fredliga demonstrationer, att skriva under en petition, eller att ta en ledande roll, men andligt inspirerade handlingar är alltid baserade i kärlek (förverkligandet av Enhet) och inte hämnd (separationsenergi).

Det finns vissa som måste konfronteras med problem om och om igen, tills de någon gång blir så upprörda att de äntligen kan säga “nu räcker det” och det är vid denna punkt de börjar resan till ett högre sätt att se och vara. Detta sker nu för en stor del av mänskligheten, vet att allt ni observerar går mycket djupare än den materiella bemärkelsen eller yttre framträdandet av det.

Det första steget till full egenmakt, som en andlig varelse, är att förstå att egenmakt redan finns. Den behöver inte uppnås för den har aldrig lämnat er. Den är er varelses verklighet som väntar på att erkännas. Det är dags för er att se er själva som andliga varelser som har mänskliga upplevelser, inte som människor som försöker vara andliga.

Den tredje-dimensionella världen med alla dess begrepp och övertygelser baserade i dualitet och separation är faktiskt den nedersta pinnen på en mycket hög stege. De flesta hos mänskligheten har varit rädda för att kliva av den nedersta pinnen och har inte insett att det finns en oändlighet av pinnar ovanför den, som alla leder till nya och underbara platser.

Kärlek är den energi som förbinder alla inom den Ende. De högre-dimensionella energierna är energier av Kärlek, enhet och helhet. Detta är vad uppstigningen handlar om, men för att genljuda med de högre frekvenserna måste allt som fortfarande genljuder på lägre nivåer upp till ytan för att bli erkända och rensas. All rensning sker inte på en medveten nivå. En stor del av den sker på natten medan ni sover. De problem som behöver en medveten uppmärksamhet kommer att göra ett dramatiskt framträdande i ert liv.

Den sammanlänkade energin av allt levande, är verkligheten bakom det som världen kallar kärlek, men kärleken tolkas enligt det individuella medvetandet. När sammanlänkningens energi tolkas genom ett medvetande, som är insnärjt i dualitet och separation, kommer den att manifesteras som krig, våldtäkt och missbruk av alla slag, vilket reflekterar tron ​​på separation mellan alla levande ting. Denna typ av kärlek är alltid begränsad och personlig, och uttryckt endast till dem som anses värdiga.

När samma energi tolkas genom ett mer utvecklat medvetande kommer den automatiskt och utan medveten tanke att manifesteras som opersonlig omsorg och delaktighet, vilket återspeglar en känsla av samhörighet mellan en själv och alla levande ting. Den är inte baserad på begreppen värdighet eller begränsas till de med rätt färg, språk, utseende eller finansiell ställning.

Försök att inte döma andra eftersom varje individ endast kan leva ut från deras högsta uppnådda medvetandetillstånd. De som lever i mycket täta nivåer av medvetenhet har ingen aning om att det finns så mycket mer eller att kärleken inkluderar allt. Evolutionsprocessen sker kontinuerligt för alla men händer inte på ett ögonblick. Det är först när en individ slutligen är förberedd genom erfarenheter för att öppna och växa, som resan börjar på allvar vilket för vissa kan ta några fler livstider.

Men världshändelserna väcker snabbt upp många ur deras hypnotiserade dvala. Tiden är inne och en majoritet är nu redo. De höga resonansenergierna som nu flödar till jorden är intensiva och ni känner dem på många sätt. Vissa väljer helt enkelt att lämna, i hopp om att komma tillbaka till de nya energierna vid ett senare tillfälle. Detta är vad mänskligheten har bett om och nu gör – tar ett kollektivt steg till nästa pinne på stegen.

Begrunda det vi talar om, att ofta vila i tyst medvetenhet och kontemplation. Leva varje aspekt av normalt vardagsliv från centrum, älska det ni egentligen inte gillar genom att se igenom det yttre skenet till verkligheten. Försök inte motstå känslor av rädsla, ilska, frustration, avsky etc. när de uppstår, för de är verktyg som hjälper er att förstå ert trossystem.

Allt går enligt plan. Ingen dör någonsin. Ingen är eller kan någonsin vara separerad från det Hela, och ingen är någonsin förlorad.

Ni är på en stor resa mot en medvetenhet om detta.

Vi är Arkturiska Gruppen

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...