Arkturierna via Marilyn Raffaele 11:e september

kanalsol

Arkturierna via Marilyn Raffaele 11:e september

SEPTEMBER 11, 2016

 

Hälsningar kära ni denna dag, som vi hedrar på grund av en händelse som så många minns och sörjer. Vet att ingenting händer för intet, och att de vars fysiska kroppar förgicks, valde före födelsen att vara en del av denna händelse, som skulle bidra till att väcka andra. Ingen dör någonsin, även om deras plötsliga hemkomst skapade en enorm sorg och förlust, för de nära och kära som fanns kvar.

Dessa kära valde att tjäna på detta sätt, för att hjälpa till att väcka ett självbelåtet och något “skyddat” samhälle, med den skräck och smärta som våld orsakar, och för att öppna de sömniga ögonen för många hittills dolda problem. Denna händelse var en viktig lärdom för landet USA, som ofta under skenet med rättfärdigat skydd genom “åtgärder som krävs för freden”, skapat samma lidande för andra.

Händelsen som kallas 911, födde en ny och högre medvetenhet om betydelsen av fred, av enighet, och hur våld, även när det sker långt borta och utom synhåll, aldrig leder till fred hemma, för det finns inget “långt borta” och det finns inget vi och dem, det finns bara EN.

Fred är ett utvecklat medvetandetillstånd, och kan därmed, och kommer aldrig att kunna komma genom tredimensionellt tänkande, konspiration, planering, och beräkning. Verklig fred kan bara komma till stånd när innehållet i det, en medvetenhet om fred, är närvarande för att manifesteras utåt som fred.

Fred är ert jobb som Ljusarbetare. Ni är vakna och bär därmed Ljuset av Enigheten med er, i varje situation i det dagliga livet – medvetenheten om Källan som den enda kraften, enda närvaron och enda verkligheten, som är närvarande inom varje människa. Alltför många sitter stilla, tillbakalutade och väntar på att andra ska åstadkomma fred. Trots goda avsikter (det finns några ledare som förstår detta), kan inte riktig fred manifesteras utåt, utan den nödvändiga insikten som måste till för att skapa det – medvetenheten om fred.

Många “ledare” såväl som individer, låtsas vilja ha fred, samtidigt som de agerar ur en medvetenhet om våld, för att uppnå egennyttiga och självrättfärdigande mål, utan att bry sig om hur många som kan skadas i processen. De rättfärdigar sina handlingar genom att intala sig själva, och andra, att de gör det för “mänsklighetens bästa”. Det är hög tid att “låtsas vilja ha fred” tar slut, för alla inblandade att vara ärliga mot sig själva, och för att de föråldrade begreppen av det förflutna, tillåts upplösas i intet.

Många av världens så kallade åtgärder för fred, är inte det, utan är helt enkelt tredimensionella mål, förklädda i ord som orsakar det minsta motståndet hos majoriteten. Men nu håller världen på att vakna upp, och blir snabbt medveten om att de gamla sätten inte längre fungerar. Kampanjer, och falsk information om fredsansträngningarna fortsätter, därför att det finns de som tjänar på våld och krig, och kommer att fortsätta att promota det falska, så länge ett sovande samhälle tillåter det.

Uppvaknandet i världen växer snabbt ur energilösheten, och är inte längre i resonans med propagandan för våld och krig. “Glamouren och äran” av det, börjar ses för vad det är, även av de som är helt involverade – smärta, lidande och död, trots alla “hurra”, flaggvinkningar, och marknadsföring av de som skulle gynnas av det.

När världen var helt tredimensionell, kunde krig och våld ses och förstås av de flesta, som en naturlig och accepterad lösning på tvister. Vi smutskastar inte uppoffringarna av dem som kärleksfullt gett sina liv, för att bekämpa “ondskan”. De flesta av dessa kära, gjorde det och gör det fortfarande, av kärlek till andra.

Krigarenergi, är en kraftfull och positiv energi, som var och en av er har upplevt och integrerat genom händelser i andra livstider. Tänk inte på krigarenergi som våld, utan som styrka, kraft och oräddhet. De som fortfarande behöver uppleva och integrera krigarenergi, kommer att ha möjlighet att göra detta som krigare för fred, sanning och kärlek.

Hittills har världen endast sett fred som en frånvaro av krig. Men DET ÄR NU, IDAG, EN NY TID, då mänskligheten utvecklas till en högre nivå av medvetenhet om allt. För att göra detta, de verktyg, övertygelser och åtgärder som är baserade på dualitet- och separationsmedvetande, måste omvärderas till ett nytt och högre medvetandetillstånd. Att hålla fast vid lösningar som representerar det som varit, tjänar endast till att hålla människor låsta i idéer och lösningar, som inte längre kommer att fungera.

Många tror att världen måste förbli som den alltid har varit, och att den inte får förändras. Evolution är ett oändligt pågående process, vilken styrs av varje människas Högre Själv för att få individen att vakna till verkligheten av sitt sanna Själv. Evolution händer när en människa är andligt redo för nästa steg i sin medvetenhet. Vissa vaknar snabbt, andra behöver “väckarklocka” men alla kommer någon gång att vakna till sanningen, kanske många livstider framåt, från och med nu.

Världen är mitt i intensiva energier av evolutionär förändring, och ni känner alla detta. Håll er till ert Center, oavsett vad som händer runt omkring er. Släpp det ni tror ni behöver veta, om nyheterna eller skvallret som cirkulerar i luften, och öva på att se verkligheten bakom både goda och dåliga händelser, eftersom båda är illusoriska.

Vad menas med verkligheten? Endast attributen för Källan är verkligheten, och dessa hålls för alltid på plats av den Gudomliga Lagen. Fred, överflöd, glädje, fulländning, helhet, intelligens, kreativitet, etc, är bara några av aspekterna av det Gudomliga, som finns okategoriserade inom alla. Gör anspråk på er Gudomlighet kära ni, för ni är redo.

Det finns många ungdomar med utvecklade medvetandetillstånd på Jorden, eller som kommer in nu. De har omsorgsfullt valts för att hjälpa till med Jordens evolutionära uppstigning. Deras ljus reflekteras över hela världen, för att de har ett nytt sätt av att se och tänka, eftersom de inte ser saker på samma sätt, som de gör som fortfarande har kvar de gamla energierna.

Föräldrar, lärare och familjer blir snabbt medvetna om dessa lysande småbarn och tonåringar, som inte köper övertygelser av dualitet och separation, eller gamla sätt att göra saker på, vilket ofta orsakar bestörtning för omgivningen, som tror att deras sätt är det enda rätta.

Lyssna på dem, och lyssna till budskapen från dessa gamla själar i nya kroppar, och försök inte att tvinga in dem i fack, bara för att de är unga och ni tror ni vet bäst. Ja, de behöver struktur och vägledning, men mest av allt behöver de bli älskade och lyssnade till, och få respekt för att de är här för att hjälpa till vid födelsen av en ny världsmedvetenhet, och ett samhälle av fred. Lita på er intuition för ni kommer att känna igen dem, och vet att ni är välsignade om ni är förälder, lärare, eller vårdnadshavare för en.

Öva på fred. Klappa hunden som tittar längtande på er för att få ömhet. Le mot människor som lever på gatan, som inte brukar få något annat än avsky och förgyll hans dag genom att lägga en tia i hans kopp. Ha tålamod med den ensamme grannen som pladdrar på om ingenting, i ett desperat behov av sällskap. Behandla dem som arbetar med eller för er, med respekt och erkännande, oavsett hur motbjudande de än verkar vara. Lär er att vara skonsamma mot hela naturen.

Energin i dessa till synes små åtgärder, sprider sig utåt och skapar fred, för fred är inte något annat än ovillkorlig kärlek och där det finns ovillkorlig kärlek, kan det inte vara något annat än fred. Det innebär inte alltid, att en otrevlig människa kommer att sluta vara självisk och otrevlig, inte heller elimineras behovet av att vissa människor behöver spendera lite tid borta från andra.

När ni presenteras med nonsens från en tredimensionell uppfattning, som den väckta individen inte anser som rätt, ignorera det, eller säg bara; “Gud är allt, det spelar ingen roll.” Han förnekar inte, utan erkänner det han ser, och samtidigt erkänner han den underliggande sanningen.

Exempel; Ni kommer fram till en bilolycka. Ni behöver inte säga “Åh, detta är bara en illusion.” Och sedan lämna platsen, utan i stället inser ni att ni bevittnar uttrycket av energier som är baserade i dualitet (dåliga vs goda) och separation (varje förare separerad från den andra föraren). Ni fortsätter sedan att hjälpa till med det ni kan. Det har sagts; “Var i världen, men inte av den.” Låt detta vara ert motto, för att leva med erfarenheter varje dag som en andligt Uppvaknad människa.

Ett andligt utvecklat medvetandetillstånd kommer automatiskt att ge ljus till varje situation, oavsett hur vardaglig den än verkar, så manifesteras den ofta som den perfekta lösningen på alla problem. På detta sätt, försiktigt, tyst, heligt och utan tankar, för ni fram fred till världsmedvetenheten.

Fred är ett medvetandetillstånd av vila i enigheten, och ses ofta hos människor som till synes inte har något intresse eller kunskap om andliga frågor, för de har uppnått detta tillstånd av medvetande i tidigare liv. De är här på jorden nu för att tjäna genom handlingar eller som exempel, eftersom deras fred är fullt etablerad i medvetandet.

Många finner sig själva dras till dessa individer, eftersom deras medvetande utstrålar en mild energi som upplevs av omgivningen. I alla tider har många av dessa utvecklade själar, okunnigt blivit dyrkade, och placerats på oönskade platser av andlig auktoritet, av dem som inte förstått och fortfarande inte förstår, att de själva bär samma kvaliteter, som de söker från den här människan.

Eftersom fler och fler människor vaknar och börjar utstråla energi av villkorslös kärlek, kommer konsensusmedvetandet i hela världen, försiktigt att gå mot fred. Detta är ert arbete.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen
9/11/16

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

You may also like...