Arkturierna via Marilyn Raffaele, 15 maj

kanalsol

Arkturierna, 15 maj 2016

Via Marilyn Raffaele

 

 

Hälsningar ni kära. Ni skulle bli glatt överraskade om ni såg hur mycket ljus som nu strömmar ut från många olika platser på Jorden. Ögon börjar öppnas och öron börjar höra. Det kan tyckas som om inget nytt händer, som om världen istället går bakåt, men så är det inte.

En stor del av den korruption som ni nu håller på att bli medvetna om, var tidigare dold för majoriteten i ett energisystem som stödde det, och alla som försökte avslöja dess aktiviteter togs helt enkelt bort. Det finns inte mer korruption idag, men genom modern teknologi och ett växande världsmedvetande kommer nu dessa saker fram i ljuset.

Människorna håller på att vakna upp till självbestämmande och insikten om att de har förmågan att själva bestämma. Det manifesterar sig utåt på den politiska scenen i USA.

Det är så evolutionen fungerar i den tredje dimensionen. Genom historien har mycket utvecklade mystiker och lärare inkarnerat med syftet att ”så” andliga sanningar i folks medvetande, eftersom det mänskliga sinnet (ett sinne präglat av dualitet och separation) bara kan få tillgång till det som redan finns i världsmedvetandet.

Dessa lärare ansågs oftast som kättare eller värre, och många mördades på grund av sina läror. Vid den tiden var dessa sanningar så nya att mycket få människor var tillräckligt utvecklade för att uppnå en medvetenhet om dem, men på grund av att dessa Ljusarbetares undervisning blev en del av världsmedvetandet, är de nu tillgängliga för alla som är öppna för att ta emot dem.

Det kommer till en punkt i den evolutionära resan där ni kommer att börja ta emot all information eller sanning som behövs inifrån, utan att gå genom det mänskliga sinnet. Det är källan till sann kreativitet. Mycket begåvade människor inom alla yrken, bygger inte vidare på det som redan är känt, utan tillåter något helt nytt att komma fram från en djupare nivå.

Väderkaos är Gaias sätt att rensa ut täta energier från det förflutna som behöver tas bort, som en del av hennes uppstigningsprocess. Så länge som mänskligheten fortsätter att förorena och skapa disharmoniska och låga energier genom krig och separation, kommer hon att göra sin egen utrensning.

Vi talar idag om förlåtelse, en aspekt av villkorslös kärlek som har visat sig inte bara vara svår, men har blivit en blockering för många när de försöker agera med villkorslös kärlek. Många av er har haft upplevelser som har sårat er djupt i det här livet såväl som i tidigare liv. Som ett resultat bär ni fortfarande på känslor av bitterhet, hat, ilska, skam, skuld, rädsla etc. i det cellulära och det medvetna minnet.

Eftersom ni nu är andligt redo behöver de här energierna erkännas och rensas ut. De triggas ofta igång av någon person eller situation och dyker upp när man minst anar det. Lagrade cellulära minnen som utlöses av en viss händelse är roten till plötslig ilska, panikattacker och orimlig rädsla, liksom många andra mänskliga beteenden.

Oavsett förnekelse eller hur djupt begravda de är, så påverkar gamla energier individens övertygelser och val. Många tror att de aldrig kan förlåta en viss person eller vissa personer, även om de vill. För många är vägran att förlåta ett medvetet val, men för de av er som har kommit en bit på er andliga väg, är valet att förlåta er själva såväl som andra, en indikation på att ni är redo för nästa steg.

Något ni måste förstå är att varje själ skapar en själsplan innan den inkarnerar. En plan som innefattar alla de stora aktörerna som behövs för den lärdom eller de lärdomar som har valts som nödvändiga för en andlig tillväxt. Dessa aktörer är vanligtvis från samma själsgrupp och har erfarenhet av olika roller från andra livstider tillsammans, och har även då och då frivilligt och av kärlek haft rollen som ”the bad guy”.

Vid olika tidpunkter i era många jordiska vistelser, har någon eller flera skadat er fysiskt, emotionellt eller mentalt. Det gäller för alla. Det cellulära minnet lagrar dessa upplevelser, och tills de är bearbetade bär ni med er dem till nästa inkarnation. Det är sällan att alla visar sig fullt ut i varje inkarnation, såvida de inte är en del av en individs själsplan. Cellulära minnen är orsaken till att ni, utan någon egentlig anledning, reagerar på vissa personer med motvilja eller rädsla, när ni egentligen inte ens känner dem.

Det finns de som tillbringar hela sitt liv med att stolt identifiera sig själva som offer, och bygger upp hela sin identitet kring händelser från det förflutna. Det här medvetandetillståndet kan vara ett första steg mot att bli kvar i det tredimensionella trossystemet.

Det krävs mod att undersöka dessa situationer på djupet när ni fortfarande hålls i täldom, eftersom förståeligt nog skulle ni inte vilja återuppleva de smärtsamma känslor som reflekterar ert medvetandetillstånd vid den tiden. Oavsett hur djupt ni har försökt att begrava dessa upplevelser, den medföljande ilskan, skammen, rädslan etc. så måste de erkännas som en del av ert energifält. Att omfamna varje personlig känsla eller tanke med respekt, passivt motstånd och även kärlek för de lärdomar den ger, är en mycket viktig del av att älska sig själv/JAGET.

Hedra er själva och era känslor och försök aldrig på något sätt kringgå eller eliminera dem utan att först ha undersökt dem, i tron att de inte är en del av er sanna andlighet. Försök inte att uppnå förlåtelse eller använda den för att åsidosätta känslorna av ilska, rädsla, skam, förbittring, etc. som kommer upp när ni försöker att förlåta. Bekräftelse och respekt för alla aspekter av er själv, även de delar ni inte gillar, är nödvändigt eftersom jaget aldrig kan utestängas från KÄLLAN.

När ni känner er beredda, fråga då er själva: ”Vad lärde jag mig av den här upplevelsen? Är tolkningen jag gör grundad på ett tredimensionellt koncept som presenterar ett trossystem av dualitet och separation, eller tillåter jag mig själv att se denna upplevelse med mina nya ögon som grundar sig på sanningen?”

Till exempel, på den mänskliga scenen beror ofta barnmisshandel på att de vuxna har problem. Men var medvetna om att barnmisshandel väljs ofta som en del av en själs plan. Det väljs ofta av en själ som känner att den nu är tillräckligt utvecklad och redo att lära sig bestämma själv istället för att söka godkännande från andra, och att rensa ut gamla cellulära missbrukarminnen, som fortfarande bärs med från andra livstider.

Ingen själ tillåts att planera en livsupplevelse som är bortom deras utvecklade förmåga att lära av det. Var och en blir alltid kärleksfullt guidade av sina personliga Guider och andra Ljusvarelser. Men eftersom de flesta människor ännu inte kan se dessa högre dimensionella hjälpare med mänskliga ögon, tror de sig vara ensamma, utan hjälp och att de är offer.

De mörkaste ögonblicken i livet är ofta en vändpunkt som är nödvändig för tillväxten. För den enskilde uppfattas dessa mörka ögonblick inte som något positivt, men kommer att förstås vid ett senare tillfälle, när känslorna har lagt sig och det finns mottaglighet för en djupare insikt. Lita på processen i vetskap om att när ni väl väljer att utvecklas, kommer ni att få all nödvändig erfarenhet.

Förlåtelse innebär aldrig att den som har orsakat er smärta nu måste bli er bästa vän, och inte heller betyder det att ni måste glömma det som har hänt. Att förlåta är inte att förneka, utan det är ett uppnått medvetandetillstånd som ser den större bilden och vet att ingenting sker slumpmässigt. Det förstår att alla situationer har skapats för att antingen lösa och avsluta något från en annan livstid, eller för att presentera de nödvändiga möjligheter som krävs för att uppnå ett högre medvetandetillstånd.

Glöm aldrig att ni inte är mänskliga varelser, ni är andliga varelser som valde att uppleva separation som en aspekt av er resa mot att minnas vilka och vad ni är. Dualitetens och separationens dominerande energier på Jorden, tillåter ofta de som är redo för en djupare medvetenhet att falla platt på näsan så många gånger det krävs, tills de säger: ”Det måste finnas ett bättre sätt.” Det öppnar upp dem för något mer.

När man en gång erkänt karma kan den lösas upp och rensas ut, även om andra inblandade inte är redo eller kan samarbeta på en högre nivå. Det är en fråga om att gå till sitt inre, erkänna den inneboende gudomligheten hos den andre eller de andra, ta bort alla kvarvarande energiblockeringar (uppge din avsikt och be om hjälp om du inte vet hur du ska ta bort energiblockeringar), och gå sedan vidare i vetskap om att det är klart. Karma är en energibalansering och inte ett straff som många tror.

När ens medvetandetillstånd utvecklas djupare, upplöses den kvarvarande karmiska energin automatiskt utan ansträngning eller ens kunskap, eftersom karma inte längre är en del av det medvetandet. Karma är mer av ett aktivt problem för dem som fortfarande är kraftigt präglade av tredimensionella trosföreställningar.

Förlåtelse är en fråga om intention, ett val, en bön om hjälp för att förstå på ett djupare plan och låta processen utvecklas och samtidigt leva på sin högsta medvetandenivå. Ansträngningar som görs för att befria sig själv från negativitet eller skuld för tidigare handlingar är onödiga, eftersom de högre frekvenserna automatiskt ersätter de lägre genom att helt enkelt lösa upp dem i intet. Det här är det mer utvecklade sättet till ”självförbättring.”

Ni är på väg in i svårare uppgifter av utvecklingen när ni rensar ut återstående skräp och länge begravda problem. Åren av inre arbete som ni har gjort, strålar nu ut Ljus på allt som fortfarande behöver rensas ut eller förstås från en högre nivå. Förlåtelse är en komponent av det.

Det är som att gå på bio eller teatern. Ni väljer vad ni vill se och betalar för det. Ni engagerar er i filmen/teaterstycket och upplever ofta ilska, rädsla, sorg, medlidande etc. medan historien utspelar sig. Ni upplever känslomässiga toppar och dalar beroende på vad som sker. Det känns väldigt äkta. Sedan går ridån ner och ni lämnar teatern/biografen fullt medvetna om att ni bara var observatörer. Ni gör inga anspråk på att historien ska vara sann. Detta är den jordiska skolan.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...