Hilarion via Marlene Swetlishoff, 15 maj 2016

hilarion2

Hilarion via Marlene Swetlishoff

15 maj 2016

Kära Ni

Det är mycket tillväxt som pågår när människor återbesöker händelser i det förflutna, bearbetar och kommer till ro med dem. Andra har upplevt drastiska livsförändringar på grund av oförutsedda omständigheter som plötsligt drabbat dem, lämnat dem hemlösa och medellösa och de försöker nu hantera effekterna av den förödelse som inträffade. De måste bokstavligt talat börja om från början och skapa sina liv på nytt. De finner sätt att nå varandra för att dela sina känslor så att de kan helas från det trauma de genomgått. Genom detta ömsesidiga stöd kan de gå vidare.

De blir hjälpta av de medkännande människorna i sitt land och också i andra länder, när världen går samman för att hjälpa så mycket den kan. Många människor i deras land, från andra städer och samhällen, reser frivilligt till katastrofområdet och påbörjar den lite skrämmande uppgiften att röja upp i spillrorna så att ny grundläggning kan ske. Andra grupperingar formeras för att städa upp de hem som lämnats åt sitt öde, för även dessa måste rengöras och färdigställas för boende igen.

Mänskligheten har svarat med kärlek i sina hjärtan och med stor generositet. Ljusarbetarna i världen har gått samman i att sända böner och lugnande energier till problemområdet. Kärleken i alla sina skepnader gör sin närvaro känd för de som är i nöd. Healingprocessen tar nu fart inom alla dem vilkas liv blev berörda och förändrade av den stora rening som inträffade. De som blivit påverkade omges av kärleken och hjälpen från de andliga dimensionerna. Då deras liv åter byggs upp kommer de att minnas den vänlighet som visades dem i nödens stund och de kommer att bemöda sig om att ”betala tillbaka” genom att ge till andra så fort möjligheten uppenbarar sig.

Detta är styrkan av kärlek i aktion och vägen framåt för hela mänskligheten. När människor går bortom egenintresse och låter medkänsla strömma genom hjärta och ande tillåter de det Gudomliga att komma in i deras värld. När det Gudomliga får inflytande i världen kan positiva och fredliga förändringar inträffa. Alla har en vital gnista av Gudomlighet inom sig och det är denna gnista som nu tänds i människors hjärtan i hela världen och denna gnista tar eld då den sprider sin strålglans över planeten. Världen och dess folk blir förnyade, föryngrade och pånyttfödda.

Då livet reduceras till sin enklaste form återser människorna undret och magin i det i all sin prakt. Deras upplevelse av det blir en magnifik resa av oändliga möjligheter och de frodas i den glädje denna enkelhet skänker tillbaka. Skratt och gott humör flödar över och detta attraherar ännu större möjligheter, för tankarna de håller inom sig manifesterar ett större utbud av allt som det rikliga universum erbjuder.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Översättning: Markku Pärssinen

 

You may also like...