Arkturierna via Marilyn Raffaele, 20 september

Arkturierna

via Marilyn Raffaele

20 september, 2015

 

Kära ni, nu börjar ni se många förändringar i er värld. Försök att inte ha förutfattade meningar om hur dessa förändringar måste se ut för att de ska verka vara gällande, utan lär er i stället att bli tysta åskådare av allting omkring er. Observera människors reaktioner och lyssna på vad de säger. Lägg märke till politikernas alltmer ilskna kamp för att hålla er kvar på era platser där de vill att ni ska hållas, utav rädsla och med den föråldrade energin. Lägg märke till hur reklaminslagen har blivit alltmer högljudda och irriterande.

Alla typer av gammal och tät energi försöker mycket hårt att hållas kvar trots det alltmer ökande Ljuset av medvetenhet som nu flödar på jorden. De som fortfarande starkt håller fast vid de rädslobaserade framställningarna av icke-uppvaknat medvetande, är helt enkelt omedvetna och tillsvidare ointresserade av att få veta att det finns mer utvecklade och lättare sätt att leva.

Dessa kära själar fortsätter att utkämpa intensivt motstånd mot förändring i hoppet att hålla dem själva och världen i vad som är känt och lönsamt, i och med att de använder verktyg som inte längre genljuder i enlighet med så många. De flesta av er upptäcker att det har blivit mycket lätt att genomskåda dumheterna… ni lever inte längre på den nivån.

Under loppet av ert andliga sökande lärde ni er att ni var skapare och att människor skapar sina egna situationer. Detta har lett till att mången seriös studerande har sett på ”problemen” i sitt liv som ett andligt misslyckande, som tecken på att han inte på rätt sätt hade förstått sanningen. Det är högst sannolikt att varje ”problem” i era liv skapades för er med avsikt och perfektion för att ni skulle kunna lära er av dem och växa. Vid denna tidpunkt på resan finns det inga tillfälligheter.

Det är dags för tystnad och tillit. Ge er själva tillåtelse att göra absolut ingenting och bara var. Gamla koncept binder mänskligheten vid tron att tiden som tillbringas med att göra ingenting återspeglar lättja. Resultatet blir en värld full av människor som rusar genom varje dag och som har förlorat kontakten med och medvetenheten om sin egen stilla plats för vila och förnyelse inombords. Tillbringa tid i naturen även om det endast är en liten park i innerstan. Sök upp de platser där ni helt enkelt kan vara, utan störningar och ljud. Lär er att lyssna till tystnaden.

Att hitta ett lugn mitt i det brådskande familje- och arbetslivet är ofta mycket svårt. Men om ni anstränger er, så kommer ni snart att upptäcka att ni lättare och snabbare kan centrera er och att ni bär med er en frid under er dag. Det finns de som stiger upp mitt i natten för att kontemplera och meditera, för det är deras enda lugna tid.

Många av er är medvetna om de specifika datumen som har angetts för den första uppstigningsvågen. Förvänta er inte uppstigningen på en specifik dag. Vad detta innebär att de som är förberedda för att förflytta sig till de högre-dimensionella energierna vid det här laget kommer att göra det. Att tro att det enbart kan ske på eller före ett visst datum är tredje-dimensionellt tänkande. I själva verket är många av er redan där eller så håller ni på att förflytta er in och ut ur det.

Var inte rädda, ni försvinner inte, utan ni skiftar medan ni befinner er i fysiska kroppar, till en ny resonans som ni kommer att känna igen med ett nytt medvetande. Detta är varför utrensningen av gamla energier från nuvarande och tidigare liv har varit så nödvändigt.

Förvänta er inte att plötsligt få se alla krig upphöra, för det finns fortfarande många som inte är redo att förflytta sig bortom sådana tredje-dimensionella upplevelser. Men ni själva kommer inte att vara i krig om ni inte väljer att vara det, för det är inte längre en del av ert medvetande.

Det har funnits några inom militären som efter att de hade anslutit sig, upptäckte att deras medvetandetillstånd hade förflyttat sig bortom dödande och våld och sålunda fann sig själva mitt uppe i intensiva inre kamper som involverade skuld, förvirring och en känsla av misslyckande. Några av dem, som inte såg någon annan utväg, valde det som verkade vara deras enda alternativ – självmord.

Dessa kära trodde det som de blev tillsagda i stället för att lita på sin intuition och från den erfarenheten lärde de sig en kraftfull lärdom om personlig kraft och personligt val. Denna medvetenhet kommer de att helt och hållet och säkert föra med sig till sina nästa liv där de kommer att vara fredsmäklarna.

När man uppnår ett Enhetens medvetande manifesterar det sig som en förändring i attityder och övertygelser om så kallade ”fiender”. Nyheter är oftare än inte helt enkelt propaganda för rädsla som oupphörligen fokuserar på någon ”fiende” för att få till stånd ett allmänt accepterande från allmänhetens sida, för militära handlingar och ytterligare kontroll.

Kom alltid ihåg att ”fienden” också är ett uttryck av Gudomlighet men inte lika utvecklad som ni är. Många har inkarnerat endast några gånger och har genom ignorans tillåtit sig själva att bli hypnotiserade av bilder på separation och dualitet. Även på grund av ignorans om vem och vad de är, överlämnar de sin personliga kraft till dem som hävdar att de har alla de rätta svaren men som å sin sida använder dessa följare för personliga, begränsade, egennyttiga och maktlystna ändamål. Samtliga kommer slutligen att vakna som alla bör, men det kanske inte blir förrän om många livstider.

Tiden verkar förflyta allt snabbare, och lämnar alla i en känsla av jäkt, med behoven att dagligen få en mängd saker utförda. Detta beror på att energin har blivit alltmer förfinad och högre i sin vibration och lämnar då det gamla och det långsammare som ni var vana vid. I denna nya och högre energi kommer ni att finna att även om ni har en aldrig sinande lista på saker och ting som ska tas omhand, så blir de gjorda mycket lättare och på ett snabbare sätt. Lösningar verkar manifesteras när de behövs.

Ni kan upptäcka att människor, platser och övertygelser, som tidigare fick er att reagera med kritik och dömande, helt enkelt inte längre verkar ha någon betydelse. Filmer, böcker, musik, tidningar, TV-program, någon sport och annan underhållning som ni tidigare gillade, intresserar er inte längre som de en gång gjorde. ”Underhållning” med fokus på människor med dömande och sarkastiska sätt intresserar inte utan ni anser snarare att dessa är tecken på ett outvecklat beteende som baserar sig på en känsla av separation.

Den Arkturiska Gruppen önskar att ni ska veta att väderleken kommer att gå in i en lugn period. Det kommer en tid för vila för världen, ifrån svårigheterna som har tagit tag i så många.

Bränderna, översvämningarna och extrema väderlekar är Gaias sätt att fortsätta med att avlägsna den återstående irriterande energin som krävs för hennes uppstigning. Dessa händelser tjänar även som en väckarklocka för många på en gång. Den gamla energin om ”att ha och inte ha” behövs inte längre när alla finner att de befinner sig på samma nivå och får ta hand om samma frågor. Alla jordiska upplevelser i varje livstid har funnits för det enda syftet att leda varje själ till insikten om ETT, vilket är Kärlek i sin renaste form.

Flyktingarna som ni dagligen ser flyende från våld och krig tjänar till att föra världens uppmärksamhet allt djupare till en insikt om Enhet, att alla är sammanlänkade oberoende av det språk de talar eller vilken hudfärg de har. Denna fråga tvingar uppmärksamheten och hjälpinsatserna att väcka många som lever utifrån ett ”inte mitt problem” – medvetande och som anser att händelserna sker någon annanstans, att inte ha någonting med dem själva att göra. Dessa bilder erbjuder också ett ypperligt exempel på hur krig och våld inte löser någonting.

Kom alltid ihåg att varje själ väljer, eller får hjälp att välja den upplevelse som behövs för dess uppvaknande. Lärdomsupplevelser tillåts endast när en individ uppnår den nödvändiga evolutionskraften för att klara av dem och för att kunna ta lärdom av erfarenheten. Det finns andligt utvecklade själar som verkar ställas inför den ena problematiska frågan efter den andra och de undrar varför. Det beror på att de flesta av er under denna energimässigt kraftfulla tid kom med en välfylld lista på de nödvändiga livslärdomar som ni skulle gå igenom för att kunna förflytta er in i uppstigningsenergin. Om ni inte hade varit kapabla till det, så skulle ni inte ha fått tillåtelse att komma hit med så många lärdomar.

Vi önskar avsluta detta budskap med några ord om heder. Ärlighet och heder är extremt viktigt när ni gör personliga val och har personliga åsikter. När en handling flödar från en persons högsta nivå av rättskänsla (även om han helt och fullt är i det tredje-dimensionella tänkandet) så tillåter han sig att vara öppen för förändring och en högre förståelse av sin övertygelse och sina handlingar.

Det är av största vikt att var och en som är seriös på sin andliga resa är extremt uppriktig med sig själv: ”Driver jag denna specifika övertygelse eller handling för att den får mig att verka viktig? Ger den mig en känsla av överlägsenhet över andra? Ifrågasätter jag inte, utan följer jag med för att det alltid har varit på det här sättet? Är jag rädd för att om jag inte håller med familjen, kyrkan, vänner, föräldrar, så kommer jag att bli utfryst?”

Dessa är de frågor som alla som är seriösa i sin andliga utveckling måste ställa sig själva gällande all tvekan eller stela övertygelser om något. ”Tror jag på detta för att det har uppenbarats för mig som sanningen eller för att det är det som man har talat om för mig? Är rädslan att förlora min trovärdighet som en andlig lärare, rådgivare, förälder, vän en orsak till att jag fortsätter att hålla fast vid ett trossystem som jag har vuxit ifrån?”

Heder, ärlighet och ren avsikt måste vara en del av varenda handling som görs och varje övertygelse som man har, om man ska kunna växa, ta lärdom och uppstiga.

De som verkligen vet det, håller sin sanning hemlig, stilla och helig inom sig och känner inget behov att ropa ut den från hustaken eller förändra någon eller något.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

http://sananda.website/the-arcturians-via-marilyn-raffaele-september-20/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...