Arkturierna via Marilyn Raffaele, 22 oktober 2017

Arkturierna via Marilyn Raffaele, 22 oktober 2017

 

 

 

Kära, än en gång kommer vi diskutera sanningens många fasetter, som formas vid denna tidpunkt. Allt fler vaknar varje dag till högre nivåer av medvetenhet. Många, som tidigare endast hade ett svalt intresse för sanningen, söker nu aktivt, eftersom de blir alltmer medvetna om hur den ”större bilden” utvecklas.

Detta beror på de inströmmande vågorna av Ljusenergi som blir mer och mer intensiva och exponerar mycket av det som hittills levt och dolts väl i skuggorna. Ni kan inte rensa ut eller ändra något, om ni inte är medvetna om dess existens. För många upplevs ökande medvetenhet, som kaos, vilket lyser upp samhällets mörka hörn och visar upp de där dolda hemligheterna så att alla kan se dem. Gaia stiger uppåt.

Många livslånga sanningssökare är beroende av vissa formaliteter för att kunna känna sig andliga. Att bara vila i Enhet med Källan (via meditation) är den enda modaliteten ni verkligen behöver, eftersom allt annat endast är uttryck av separation baserad på tron ​​att ni måste utföra en rit eller ritual för att attrahera Guds uppmärksamhet.

Det fanns en tid då någon med psykiska gåvor ansågs vara kommen av djävulen och dödades. Men med tiden blev metafysik och ”new age” formaliteter acceptabla vägar mot upplysning. Metafysik har fungerat väl, som en säker bro från många stela Guds begrepp och andlighet, himmel och helvete, god och ond har lärts ut (och lärs fortfarande ut) av många organiserade religioner. Metafysik har tjänat till att leda dessa begrepp in i ny och högre förståelse av energi, mirakel och psykiska förmågor, som gör att dessa saker kan bli mer acceptabla, naturliga och ingenting att vara rädd för.

Ni är på eller mycket nära den punkt där ni inte längre behöver metafysiska formaliteter. När de överdrivs kan de förhindra att en person blir jordad. Om ni uppväckta människor, personligt eller globalt, ska vara till nytta i uppstigningsprocessen måste ni vara jordade i Moder Jord.

Ni kan fortfarande njuta av ceremonier, mantra eller ritualer, som ni älskar. Men ni måste utföra dem från ett tillstånd av medvetande, som vet att ni redan är allt ni trodde att dessa saker skulle hjälpa er att bli. I början var metafysiska metoder viktiga, till och med avgörande för en öppning till sanningen, men vid en viss tidpunkt blir de föråldrade eftersom sökaren då har utvecklats bortom deras möjligheter. Skulle ni stanna för evigt i grundskolan bara för att ni lärde er många nya saker där?

Precis som med alla saker i den fysiska världen, reflekterar metafysiska verktyg och praxis alltid en djupare sanning. Utveckla era metafysiska handlingar bortom nivån på dessa speciella ritualer och in i den djupare sanningen de representerar. Tarot-energi, medvetenhet som representeras genom bilder. Kristaller har unika energier, som hjälper till att aktivera samma energi, som redan finns inom er. Chanting – hjälper till att centrera en person djupare in i realiteter, som redan är närvarande med eller utan chant. Använd verktygen klokt, förlora aldrig det faktum att de bara är verktyg, som kan eller inte kan hjälpa er att fördjupa er in i den nuvarande fullständigheten, som ni redan är.

Lev, ha kul, var. Låt er historia utvecklas i varje nuvarande ögonblick, som passerar under er dag. Det finns inget ni kan göra för att bli mer av det ni redan är. Ingenting av era eller någon annans handlingar, inga världsförhållanden, inga lagar, inget utseende, kan någonsin göra er mindre än vad ni redan är. Om någon skulle hugga er i hjärtat skulle ni helt enkelt byta plats för ni är medvetande och inte en fysisk kropp. Rädsla finns inte i ett medvetande medvetet om sin egen Gudomlighet.

Ni har förberett er väl och ni är nu redo att röra er bortom alla kvarstående rädslor, som bärs av liv som lever i ett tredimensionellt trossystem. När tankar av oro eller rädsla uppstår, spjärna aldrig emot dem. Låt ert svar helt enkelt vara; ”Åh, kommer du nu igen.” Vilket inte ger dem makt över er. Förstå att de är gamla energier från ett tidigare medvetenhets tillstånd, som är redo att släppas ut i intet, som de är genom er nuvarande högre medvetenhet.

Gud ensam är makt. Ni, som ett fullständigt uttryck för Gud, har förmågan att bemyndiga eller missgynna. Ni glömde bort vem ni egentligen är och gav er medfödda makt och tro till andra-människor, ​​som blev glada att ta över. Men ni sover inte längre i övertygelsen av dualitet och separation. Därför är ni redo att återta er makt. Verklig makt är inte en sovande världs känsla av makt utan snarare en orädd styrka och självförtroende som automatiskt strömmar in i alla era handlingar och beslut från ett medvetande fullt medveten om vem och vad det är.

Efterhand som den Gudomlig Feminina energin kommer mer i balans med den Gudomliga Maskulina energin blir kvinnor starkare. Både nu och tidigare lär sig kvinnor att de är svaga fysiskt, mentalt, emotionellt, andligt och därför måste vägledas av män, som talar om vad de ska göra.

Detta förändras snabbt, eftersom den maskulina (aktiva, bevarande, handlings energin) och feminina (mottagliga, kreativa, intuitiva energin) är lika närvarande inom varje individ, då de kommer i balans. Just nu orsakar den processen att pendeln svänger vilt fram och tillbaka. Men så småningom kommer sanningen om att både maskulina och feminina energin är två lika viktiga aspekter av EN. De flesta blir då medvetna om EN och detta manifesteras som jämlik respekt och kärlek.

Ofta händer det att seriösa sanningssökare kämpar för att befria sig från negativa känslor och ”dåliga” tankar i tron ​​att de måste göra detta för att de ska bli ”andliga”. Dessa metoder kan bara resultera i misslyckande eftersom den studerande håller liv i de problem han försöker bli av med och ger dem makt över honom/henne. Detta ger många seriösa studerande en helt onödig bild av att se sig själv som ett totalt misslyckande, en som helt enkelt aldrig kommer att nå upplysning.

Andlig tillväxt och evolution bestäms inte av det mänskliga sinnets ansträngning, som ni har blivit ledda att tro. Den evolutionära processen är pågående och bestäms av ert Högre Själv, som leder showen. Vid den perfekta tidpunkten i allas evolutionära resa, gilla det eller inte, ”kommer tåget att lämna stationen”.

Det är inte nödvändigt för er att varken göra, tänka eller säga något etc. för att sätta processen i rörelse. Ni kan fördröja den genom er fria vilja, men evolutionen är oundviklig, det är vad ni är. Varje individ är fullheten av Guds medvetenhet, oavsett hur många illusioner, som ni väljer att svepa in er i.

Njut av de saker ni tycker om, var tillsammans med människor ni älskar och att gör absolut ingenting, när ni känner för det. De humor befriade sätten i gamla traditionella religiösa läror bygger på den falska tron ​​att människor är separerade från Gud, ovärdiga, nersmittade från födseln och ofta måste renas genom lidande och smärta.

Många håller fortfarande kvar tron på att enda sättet de kan förverkliga en mytisk Guds goda gärningar, som skapat människan till sin avbild, är att följa vissa rigida regler och föreskrifter, som oftast speglar den täta och oupplysta mänskliga medvetenheten hos upphovsmannen.

Det finns en känsla av makt hos dem som med rättfärdighet kan förklara för alla vad de kan eller inte kan göra. Ni har utvecklats och måste nu förpassa sådana begrepp till papperskorgen, även om ni har vuxit upp med dem och de runt omkring er fortfarande tror på detta.

På jorden väntar många nöjen och glädjeämnen på att upplevas. Glädjeenergin ligger närmast Gudomlig energi. Tillåt er ”fängslade prakt att fly” (Robert Browning) så att den kan reflekteras i alla aspekter av era liv.

Släpp alla resterande förutsättningar som etiketterar människor, platser, saker, aktiviteter etc. som bra eller dåliga – en reflektion av dualitet. Med er berömda dramatikers ord Shakespeare ”Inget är bra eller dåligt, tänkande gör det så.” Se alltid djupare in i alla typer av situationer.

Ni behöver inte längre göra, göra, göra, för att ni är redo att vara, vara, vara.

I Kärlek och Enhet vi är Arkturiska Gruppen

Via Onenessofall.com

 

Du gillar kanske också...