Arkturierna via Marilyn Raffaele 24 juli, 2016

Kära Vänner!

När vi observerar de strider och den förvirring, som många av er just nu upplever, önskar vi att ni ska veta att allt som sker är en nödvändig del i människans pågående uppstigningsprocess – dessa saker tjänar till att väcka upp folk. Det är omöjligt att helt kunna förstå eller med en mänsklig hjärna komma på lösningar, för mycket av det som pågår är helt enkelt inte vad det ser ut att vara. Använd i stället dessa tider för att vila mer i tillit, och låt er intuition vara er vägledare.

På ytan verkar allting sjuda av kaos. Tänk på detta kaos som en reningsprocess, som ska blottlägga begravd och sedan länge gömd bråte och som med tiden kommer att avslöja det som hela tiden har funnits där, men som har varit osynligt – en ren och harmonisk verklighet, som återspeglar sanning och enhet. Världen i stort håller på att uppleva de intensiva och djupa utrensningar, som är nödvändiga för att nya och högre nivåer av medvetande ska kunna upplevas.

Många finner sig alltmer i ett tillstånd av nedstämdhet och depression gällande dagens yttre förhållanden, men tro inte för en sekund att det kaos ni kan se, har någon slags lag som stöttar det eller gör det permanent. Kaos är en yttre manifestering av energin i dualitet och separation, som i allt högre grad kommer att skingras när mer Ljus kommer in i världsmedvetandet.

Det element som stöttar kaos och förvirring, tar en sista imponerande ståndpunkt för att kunna stanna kvar vid makten, för det kan (inte alltid medvetet) känna att världen det stöttar, håller på att förändras och jämte det, sin upplevda personliga kraft. Människor vaknar upp i snabb takt och inser sin egen makt, oberoende av hur hårt vissa element i samhället kanske försöker hålla dem i sina ledband av rädsla och maktlöshet. När en allt större del av världen vaknar upp, kan den yttre bilden inte göra annat än att återspegla det.

Varje individ som lever ut sitt medvetande av sanning, oberoende hur enkelt deras dagliga liv är, hjälper till att skapa ett nytt och högre-dimensionellt världsmedvetande. Försök att inte känna er nedslagna, när ni samtidigt kan se dem som jobbar mycket hårt för att hålla fast vid och fortsätta med det som är gammalt och redan avslutat. Det finns en Gudomlig Lag som för evigt håller sanningen på plats och inga lagar som stöttar illusionen.

Skapelsen är avslutad, perfekt och fullständig, men beroende på att människorna i verkligheten är ett uttryck av Källans energi, så formar de världen genom medvetandets skapande energi. Majoriteten av individerna är fortfarande inte medvetna om den medfödda kraft som de har inom sig, i stället väljer man att se sig själva som människor som är tvungna att avvakta, be böner och skylla på någon anad Gud ”däruppe” som ska rädda dem. Ni har inte vetat om att ni är de Gudar, som var menade att utföra räddningen – men nu vet ni det.

Var tålmodiga med processen, och förvänta er inte att den omedelbart ska manifestera sig i sin helhet, för energin i många djupt förankrade övertygelser tar tid att komma upp till ytan och bli sedda för vad de är, för att sedan bli frisläppta. Evolutionen sker inte på en minut, men är just nu på god väg.

Det är viktigt att göra det till en vana att observera och se Ljuset i alla i era liv, och att känna tacksamhet, oberoende av hur till synes litet eller obetydligt något verkar vara – en fågelsång, en vacker blomma i ett träd, en väns leende, en babys skratt – vardagliga saker som vi normalt tar för givet. Börja visa tacksamhet även för de saker som ni helst inte skulle vilja ha i ert liv och kom ihåg att varje upplevelse innehåller en lärdom, om ni är öppna att ta emot den. Tacksamhet visar: ”Jag har för att jag är”.

Vi vill tala om Enhet, för en förståelse och acceptans av Enhet som sanning, är nyckeln till uppstigningen. Det finns endast Ett Gudomligt Medvetande, som uttrycker sig självt i oändlig form och variation. Kan det någonsin finnas en människa eller en levande varelse utanför det som är ETT? Vad skulle den bestå av?

Alla problem som människor någonsin under alla tidsåldrar har haft, har återspeglat en känsla av separation som har manifesterats som oenighet, hat och brist på samklang på alla nivåer mellan människor, länder, företag, familjer, vänner och djur. Permanent fred kan aldrig och kommer aldrig att manifesteras ur en energi i dualitet och separation, för verklig fred harmoniserar inte med energin i dualitet och separation.

Enhet kan fortfarande representera ett andligt språng för vissa av er, men ni är redo. Alla som läser dessa meddelanden är redo. Ni har bestämt er för att inkarnera och få uppleva de kraftfulla energierna i evolutionen, som precis just nu är på gång. Ni har valt att rensa ut, vakna och sedan hjälpa andra att vakna och på grund av detta val får ni nu uppleva de saker som kan leda er till era djupaste uppvaknanden.

Många trossystem fortsätter att främja övertygelser av dualitet och separation genom stelbenta dogmer och läror, som återspeglar tidigare och mindre utvecklade tider. Begrunda era personliga koncept gällande Gud. Tror ni att Gud är en man som hänger på ett kors, som stilla sitter under ett Bodhi-träd eller är Gud kanske till och med en kvinna? Ser ni honom som en man med långt skägg, sittande högt uppe bland molnen, och som driver fram mänskliga värden om gott och ont, straff och belöning?

Koncept gällande Gud verkar för att blockera förståelsen och upplevelsen av Verkligheten, för den delen i ert medvetande är redan fylld av koncept. Gud kan aldrig förstås med den mänskliga hjärnan, oberoende av hur många kurser, meditationer eller böcker en individ har samlat på sig. Den mänskliga hjärnan är begränsad till det som redan är känt, det som redan flyter omkring i ett enhälligt medvetande.

Sann andlig förståelse, så väl som uppfinningar, idéer, lösningar, konst, musik osv, kan endast vara färsk och ny när de flödar från den oändliga källan inombords. När det finns en mottaglighet, verkar hittills okända lösningar, idéer och sanningar bubbla upp till den medvetna uppmärksamheten, när man minst anar det. Det är så det fungerar.

De som ropar ut till världen att de känner till allting gällande Gud och vad Gud är, talar från sina egna personliga och begränsade koncept. De som har fått uppleva Gud, skryter inte med det, utan behåller dessa heliga upplevelser dolda och skyddade i hjärtat.

Gud/Källan/Universum bara är. . . punkt. Det är allt som den mänskliga hjärnan kan eller behöver känna till. Vad DET är, måste upplevas och för att det är själva essensen inom varje individ, kommer detta att inträffa vid den tidpunkt då man är redo (vilket kan vara flera livstider framåt). Släpp taget om att försöka få veta och förstå en oändlig Gud med ett oändligt intellekt, det kan inte göras. Ha tillit till att det finn ”Någonting” och endast En av DET, vad DET än kan vara.

Att acceptera enhet är det första steget mot att leva i villkorslös kärlek, för hur kan det finnas fientlighet och hat när det inte finns någon ”annan”? Världen i stort känner än så länge inte till detta och skapar fortfarande utifrån energier av dualitet och separation.

Förneka aldrig den disharmoni som ni ser, utan lär er att se igenom dem, och vet att det, trots hur hemsk en företeelse än kan vara, inte finns någon lag som stöttar den, att ingen i verkligheten dör och att ni får bevittna ett illusoriskt uttryck av tät och falsk energi.

Det betyder inte att ni ska stiga åt sidan och bara iaktta en situation, där ni skulle kunna erbjuda hjälp, det innebär att ni i tysthet accepterar sanningen medan ni gör det.

Enhet eliminerar ”vi mot dem” ur ert medvetande. Försök att inte ge mänsklig kärlek till gärningsmännen som utför avskyvärda handlingar, eller till den irriterande grannen, utan älska dem andligt genom att erkänna att terroristen, den ilskna trafikanten, djurmisshandlaren och självmordsbombaren är andliga varelser, som fortfarande är mycket omedvetna om vilka och vad de är. I stället för dömande, sänd dem Ljus och bekräftelse på deras sanna Jag. Detta innebär inte att de ska få tillåtas fortsätta med sina skoningslösa aktiviteter.

Gärningsmän av hemska handlingar ser världen genom skeva övertygelser, som baserar sig på dualitet och separation och tills de medvetet blir redo att öppna upp sig mer, kommer de att fortsätta agera. Krig och våldsamma lösningar placerar endast energin i linje med sin motståndare – samma energi. Världen har fortfarande ett behov av fängelser och upprätthållande av lagen, men rädsla och maktlystenhet har förorsakat många av dessa tjänster att försämras och fungera med en energi av lägre resonans.

Ljus-energi tar flera till en känsla av personlig kraft, men alla tolkar upplevelsen i enlighet med sin nivå av förståelse. Vissa börjar ha större självförtroende och mindre rädsla, medan andra har blivit översittare. Detta är energin bakom överflödet av konflikter mellan upprätthållandet av lagen och allmänheten. Djupt rotad rädsla, ilska och harm för alla parter, tas upp till ytan av de nya energierna, och leder till reaktiva handlingar i stil med ”vi mot dem”.

Allting handlar om att den gamla ordningen reser sig för att bli erkänd för vad den är. Dessa händelser avslöjar att gammal energi inte längre befinner sig i linje med majoriteten av samhället under uppvaknande. På grund av att flera gamla och tidigare accepterade sätt att göra saker ofta är djupt rotade i samhället, kan det behövas en chockvåg förorsakad av vissa händelser, för att få en förändring till stånd.

När mera Ljus strömmar till gruppmedvetandet hos dem som utför detta slag av arbete, antingen i upprätthållande av lagar eller inom militärväsendet, börjar det filtreras in i det individuella medvetandet och därifrån kommer en inre puff att börja arbeta annorlunda jämfört med hur man har gjort i det förflutna och där respekt för och från allmänheten, så väl som för och från polisens sida blir en norm. Allt arbete är Ljusarbete om det utförs utifrån ett medvetande av kärlek och respekt.

Många aspekter i världen som ni idag känner den, verkar inte förändras, men när världsmedvetandet stadigt utvecklas, måste de yttre formerna också utvecklas – arbetsmarknad, underhållning, vård, matförsörjning osv, kommer att bestå av nya och mera upplysta nivåer av medvetande. Ni håller nu på att bevittna dess begynnelse, när människor blir uppmärksamma på och kräver renare föda, naturmediciner och i allmänhet en förändring.

Dessa kraftfulla energier av förändring kan kännas av företag, servicesektorn, myndigheter, bolag osv, och de sporrar dem att börja tänka på och att införa förändringar utan det kraftiga motstånd, vilket skulle ha varit fallet för några år sedan.

Många i världen utför redan sitt arbete från de högre nivåerna som vi talar om. De kom in i denna livstid och hade redan uppnått ett medvetandetillstånd, som kunde stötta villkorslös kärlek och sålunda har deras avsikt alltid varit att tjäna utifrån den högsta nivån. Vissa av dessa älskade har till och med offrat sina egna liv, med syftet att väcka upp andra till nödvändigheten av förändringar inom vissa system.

Ert arbete och ert uppdrag är att föra in Ljus överallt dit era dagliga aktiviteter tar er. Detta är varför ni har valt att vara här vid denna energi-täta tid. Ni kom hit med ett redan utvecklat medvetandetillstånd, till en värld som var redo att utvecklas. Det finns många, speciellt barn, som inte har någon karma att lösa upp, som helt enkelt har valt att komma hit för att bidra med sitt Ljus till världsmedvetandet.

Ni som är vakna är spetsen på en energi-pil och på grund av det kan ni ofta finna er själva på djupt vatten. På många sätt ”hackar ni systemet” och gör det obekvämt för dem som gillar systemet precis som det är.

Bli inte nedstämda eller tro inte att situationen är hopplös, för evolutionen är oundviklig. Verkligheten är – punkt. Det kan ta vad som verkar vara en lång tid, men den underliggande och aldrig föränderliga verkligheten är, att trots allt som verkar vara annorlunda, förblir detta ett andligt universum som är befolkat av Guds uttryck.

Vi är den Arkturiska gruppen.

 

The Arcturian Group via Marilyn Raffaele, July 24th

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...