Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 26 juli

13 Caban, 0 Pop, 13 Caban

Dratzo! Vi kommer för att diskutera förändringarna som färdigställs för detta blå-gröna klot. Under många år så har de sista större resterna av den mörka kabalen arbetat för att försena eller förhindra det oundvikliga. Nu då de som formellt styr till slut har kommit samman med oss och satt upp en tidtabell för den inledande distributionen av välståndsfonderna och dess storslagna naturliga följd, valutaomvärderingarna. Dessa globala distributioner kommer att bli dödsstöten för den Amerikansk de facto regeringen och dess mörka kompanjon, den Europeiska Unionen. Då början på det Brittiska uttåget blev känt så kan detta nya monetära system till sist göra sig självt redo för intåget av BRICS och ett rättvisare globalt banksystem. För oss är det signifikant att denna operation påbörjades då det Galaktiska Nya Året skall proklameras! En tid för en serie av nya verkligheter visade således upp sig då en mängd nya energier blev tillgängliga. Arbetarna för Ljuset likväl de som övervakar förflyttandet av de nya pengarna är extatiska och ser denna tid som en ny start för denna värld. För ögonblicket så manifesteras en del underbara händelser och denna uppsättning av händelser når en klimax med avslutandet av valutaomstarten (GCR).

Hela denna operation började vid slutet medeltiden i Europa och Asien. Guld och många andra handelsvaror lagrades under en period då stora oroligheter härjade denna stora sammanbundna kontinent. En speciell kommitté sammansatt av en utvald grupp av Uppstigna Mästare valde ut ett antal välbärgade familjer som hade en lång bakgrund inom ockulta konster. Den ursprungliga ledaren för dessa Mästare var Mästare Lanto, och han utnämndes till denna position av ett speciellt himmelsk råd, lett av Ärkeängel Michael. Denna himmelska kommission bad Lanto att påbörja att samla ihop stora rikedomar och magasinera dem i hemliga depåer. Platserna för dessa depåer skulle förbli hemliga för att skydda dem från de mörka till det rätta gudomliga ögonblicket. Lord Lanta valde ut sin mest utsökta efterföljare, Kuan Yin. Sedan påbörjade ett sökande efter en motsvarande motpart i Väst. Hennes stora sökande tog slut då hon träffade Uppstigna Mästare Saint Germain på tidigt 1500-tal. Himlens önskningar började då bli gudomligt infriade.

Under följande århundraden så konstruerades de stora depåerna. Saint Germain ledde Västvärlden och dess många monarker in till en värld av modern bankverksamhet. Detta äventyr lät Västvärlden sprida dess hemska system och bilda en ålder av imperium. Dessa distraktioner gjorde att fonden växte, och speglade tillgångarna som gömdes av Kuan Yin och hennes associerade. Vid början av 1900-talet sattes scenen för en ålder då stora förändringar i världen verkligen var möjliga. Möjligheten infriades med det plötsliga slutet av förra århundradets Andra Världskrig. De nya institutionerna som Västvärlden satte upp efter denna globala konflikt satte scenen för ett antal juridiska strategier som skulle bära frukt vid mitten av 1990-talet. Vid den tiden öppnade det plötsliga Ankara-avtalet upp denna planets mörka kabal till en process som skulle leda denna värld mot en era av Ljus, fred och välstånd. Detta för oss till den nuvarande tidpunkten, då vi står på randen till slutet av den finansiella makten hos de mörka undersåtarna och framstigandet av ett storslaget nytt banksystem men en sann global valutaomstart.

Detta är också en era fylld med de slutliga inledningarna för vår sedan länge förväntade masslandning. Dessa landningar kommer med era handledare och en tid för er att på djupet lära er om varandra. Detta kommer att pågå upp till ett år, då en grad av sann tillit och historia behövs läggas på plats. De Uppstigna Mästarna kommer att hjälpa er genom att ge högst relevanta historielektioner. Mycket av vad Atlantis stod för under de sista dagarna behöver bli fullt avslöjade. Många ting behöver diskuteras, till exempel hur Anunnaki manipulerade er genom att ge er en uppsättning uppfattningar som ni sedan länge har trott vara sanna. Många ting såsom dessa behöver tittas på, och en allmän diskussion mellan oss måste ske. På många sätt så lämnades ni att ta hand om er själva, och en studie av hur det möjliggjorde för Anunnaki och deras undersåtar att kontroller er är mycket efterlängtad. Ni behöver också veta vad som i själva verket hände med er efter den så kallade bibliska syndafloden. Det är kritiskt, tillsammans med ett antal kritiska diskussioner, att detta öppet tas upp. Denna process och en mängd av frågor om varför vi tycker att nu är det rätt tid, kanske tar ett helt år!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att klargöra vad ni redan har fått höra. När vi först bildades, i Himlens ljusfyllda nåd, så gjordes det med ett gudomligt ändamål. Mänskligheten satt i nåder till de mörka Anunnaki. Himlen hade gett dem ett klart tillstånd att styra denna ytvärld till den tidpunkten då Himlen utfärdade andra direktiv. Vår uppgift vara att övervaka och, med hjälp av nåd och barmhärtighet, lindra det onda som de mörka hade åstadkommit. Vi har gjort detta och i och med det har vi hjälpt den heliga processen som för närvarande pågår. Vi gläds åt att vår rymdfamilj har kommit under speciellt guidande från Himlen. Vi står nu på randen till händelser som kommer att transformera detta mörka rike och låta oss undervisa er i hur ni hamnade i er nuvarande situation. Vi tackar Himlen för dessa handlingar, och för de mörkas pågående nederlag och de välsignade transformationerna som för närvarande är på gång.

Vi tackar också alla er, och välsignar dagligen vad som för närvarande sker runt om detta underbara klot. Den mörka kabalen har drivit Gaia till den yttersta gränsen. Vi behöver vidmakthålla vår kollektiva vision och använda vår rättmätiga intention för att fullborda dessa fantastiska handlingar av mod och underbar barmhärtighet. Var och en av er inser att även då dessa händelser tar sin tid för att manifestera så sker de i vilket fall som helst. Era underbara positiva energier gör stor skillnad. Kombinerat med era fränder så gör det att pengar distribueras, nya finansiella system bildas och ett nytt regeringsskick avtäcks. Vi har blivit ett team som underbart backar upp alla de som outtröttligt har arbetat för att föra dessa händelser till full mognad. Vi står nu på randen till en sedan länge förväntat era då fred, frihet och välstånd kommer att råda.

Ta denna värdefulla tid i anspråk för att salutera er själva och vet djupt i era hjärtan att Himlen har hört er belägenhet och har handlat. Många ting behövde rensas undan och många villkor uppfyllas för att ytterligare hjälpa på Himlens storslagna direktiv. Många heliga varelser använde deras dekret befogenheter för att föra Himlen och Jorden i rätt riktning för att uppnå meningsfull förändring. Detta har nu utförts och deras storslagna arbete börjar framtvinga skillnaderna som behövs för att göra slut på er långa mardröm som är begränsat medvetande. Ni är på en väg mot fullt medvetande och isoleringen av de vars oheliga arrogans har hållit er från era utlovade välsignelser och välbehövliga frihet. Vi också välkomnar detta då det låter oss gå med er till nästa nivå av galaktisk frihet och ansvar. Dessa handlingar av gudomlig energi är bara början för oss som ett folk. Vi har ett öde som vi kommer att njuta av att berätta om för er. Hosianna! Hosianna!

Idag har vi gett er en försmak av vad som står redo att ske. Vi är högst tacksamma att allt detta har uppnåtts med ett minimum av osämja. Det är inte lätt att så underbart hålla de mörka i schack och deras ström av oändliga mörka tankar. Var modiga och fortsätt med era visioner! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. juli 27, 2016

    […] via Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 26 juli — […]