Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 22 juli

Bild t Michaels text

Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 22 juli 2016

Mina Kära!

Även om ni har läst mycket om tacksamhet – liksom ni borde, finns det en annan faktor för att skapa er nya varelse, som har blivit avfärdad eller ignorerad.

Ni är tacksamma över att finnas. Men precis som det är efter en sjukdom och vid efterföljande återgång till hälsa, tänker ni inte ständigt på er sjukdom eller hälsa. Istället går ni vidare med ert liv – lägger märker till att ni mår bättre, men fokuserar inte längre på sjukdomen.

Detta är kanske ett invecklat koncept för många som upprepade gånger har lärt sig att tacksamheten är er inkörsport till ett nytt liv. Tacksamhet är en del av, men absolut inte hela er port till nya ni.

Kanske har ni tacksamhet för denna blomma, detta klädesplagg eller vad ni tycker är läckert i ert liv – liksom ni borde. Men efter det, gå vidare.

Några av er stannar vid tacksamhet istället för att leva bortom tacksamhet. Om ni får en härlig gåva från er vän, tillbringar ni resten av ert liv med att tacka den vännen för den gåvan? Eller tackar ni er vän ymnigt och går sedan vidare till olika stadier av interaktion med den vännen?

Så det är med Universell tacksamhet. Det är en scen eller punkt i utvecklingen; det är inte er utveckling. För det finns andra bitar att ta itu med och expandera bortom tacksamhet.

Återigen, detta är ett svårt begrepp eftersom många har anknytit tacksamhet till er 3D-Gud. Den Gud som kräver att ni ska bönfalla inför honom – och det är oftast en HONOM. Tacksamhet har varit en viktig del eftersom det kändes rätt inom ert begreppet om vem eller vad Gud var.

Om ni ändrar er tro från att Gud är er mästare, förälder, frälsare – till att DEN (Gud) är en del av er, och ni är en del av den, kommer er inställning till tacksamhet förändras också.

För ni är er Gud, ni är er frälsare; ni är föräldern till ert liv.

Att vara i tacksamhet är ett härligt utbyte, men inte ert liv och inte åtgärden som förväntas för evigt.

Det betyder inte att ni inte bör vara i tacksamhet för alla delar av ert liv som upplevs vackra eller mirakulösa, utan snarare att tacksamhet inte kommer att röra er framåt i er nya varelse, annat än att det är en härlig känsla.

Om er vän ger er en härlig present, förväntar ni (åtminstone i 5D) er inte att förbättra denna vänskap genom pågående tacksamhet till denna vän. Ni ler bara inom er varelse och vet att ni har en speciell vän. Vänskapen börjar eller slutar inte med den gåvan; den fortsätter på det sätt som är mest lämpligt för er. Så är det nu.

Tacka Universum för allt som förbättrar ert liv, men förvänta er inte att ett sådant tack kommer förbättra er relation med Universum. För alla är lika, vare sig tacksamhet uttrycks eller inte.

Den sista tanken är sannolikt i strid med er tro. För ni är van vid pågående bön till dem som förmodas styra ert liv. Er tro är att om ni är god kommer ert liv att förbättras. Och om ni är dålig kommer någon att straffa er så småningom. En tro som tyder på att Universumen, Gudomen, är en förälder i stället för en del av eller likställd med er.

Även om er tro skiftar snabbt verkar denna del ha fastnat i er varelse, att se Universumen eller Gudomen som ledarskap, en föräldraroll. Det är som om ni accepterar att ni är en gud / gudinna som rapporterar till Gudomen, istället för att ni är en gud / gudinna med ingen att rapportera till, annan än er själv.

Tacksamhet är helt lämpligt och kärleksfullt – så länge det är inom ramen för ett nytt ni, hellre än att rapportera och göra er omtyckt till någon eller något större än ni.

Skillnaden är att i 5D är ni tacksamma för de färdigheter som gör att ni kan vara mer fullständigt nya ni. I 3D var ni tacksam för vad som helst, vilken smula som helst; som er förälder / vårdnadshavare Gud var villig att ge er. I detta 3D-trossystem, var Gud villig att ge er något eftersom ni var god på det sätt ni bestämt var bra. Vilket resulterade i grupper, religioner, länder och individer som vet att de är Guds utvalda – ofta samtidigt med motsatta filosofier. En godhet beslutad av någon utanför er själv. Och en godhet som kunde tas bort av någon utanför er själv.

Hur kan ni vara en skapare och ännu i tacksamhetsskuld till någon utanför er själv? Skulle det inte innebära att ni är en falsk gud / gudinna?

Tror ni att era hudceller är viktigare än er hårceller? Kanske ni gör det tills ni börjar förlora ert hår och då får håret ert fokus. Så är det nu. Ni är inte mer eller mindre viktig än någon annan varelse. Ni är en gud / gudinna av högsta grad. Ni har inga andra gudar framför er.

Ni har flugit ur boet. Ni är en unik gud / gudinna som har många spännande vägar att utforska. Vägar som kommer att bli mycket förminskade om ni fortsätter att tro att ni måste driva era aktiviteter genom viktigare varelser än ni.

Låt er själva veta utan tvekan att ni är ledare för er och ingen annan. Vilket i sig är ett underbart koncept med tanke på att under eoner har någon eller något varit ett rapporteringskrav, från era föräldrar till samhället till vänner till Gud. Inte längre. Ni rapporterar till er och bara er. Resten kommer att falla på plats därefter.

Kanske ni är rädd för att ni kommer att gå vilse med förmågan, vetskapen om att ingen ska rapportera till någon annan än sig själv. Det är ännu en 3D-tro som inte har någon trovärdighet nu, då ni är av 5D.

Ni är en helhet inom er själv med en mycket speciell kallelse som bara ni kan uppfylla. Det uppfyllandet minskas om ni fortsätter att tro att någon måste berätta hur ni ska agera eller fungera. Ni är er guru, gud och varelse.

Några av er tycker att sådana tankar är hädelse. Låt så vara, vetande att någon gång kommer ni att förstå att ni är er gud, att ni rapporterar till er, och att ni flitigt har praktiserat och ja, lidit för den här gången, för pusselbiten ni ensam kan tillföra denna övergång.

Ni har varken tiden eller energin att föreslå era idéer, innovationer och skapelser för någon mansfigur som ni har skapat i ert trossystem under eoner. Ni är Gud, och Gud är ni. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Källa

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...