Arkturierna via Marilyn Raffaele, 24 september, 2017

Arkturierna, 24 september 2017  

Via Marilyn Raffaele

Budskapet för dessa förändringens tider är en försäkran om att allt är på rätt väg och att världen inte har förlorat greppet. Det är snarare det föråldrade trossystemet som har tappat greppet, även om många kämpar för att hålla det kvar. Falska koncept och övertygelser kan bara försvinna i närvaro av ökande energier av Sanningen, där det inte finns något som upprätthåller dem.

Förändringarna för många har varit obehagliga och inte alls i linje med känslan av komfort och säkerhet. Men det som sker är dock nödvändigt för Gaia såväl som för allt som lever på Henne, för att rensa bort alla de lager av tät energi som har formats av dualitet och separation, och som Hon har lagrat och burit på genom årtusenden.

Ankommande själar väljer ofta att uppleva någon form av svår eller livsförändrande händelser under deras livstid på Jorden. Det här är ett frivilligt val som görs innan födelsen i syfte att lära sig något som är nödvändigt för själens tillväxt, och som de kanske länge varit redo för, men inte lärt sig under tidigare livstider.

Även själsgrupper väljer ofta att uppleva något tillsammans för att rensa och lösa upp en kollektiv karma. Ni bevittnar det nu, eftersom vissa gruppen runt om i världen upplever stor förlust och smärta. De saker som tycks så fel, enligt det tredimensionella tänkandet, är ofta nödvändigt för att få balansen i jämvikt för en själ eller själsgrupp.

Det betyder inte att ni tänker: ”Oh ja, de valde det själva,” utan det betyder att ni har en bättre förståelse för situationen i världen, och utifrån den medvetenheten kan sända ljus och hjälp utan att lägga till negativ energi till situationen.

De gamla har inte längre den makt de en gång hade, eftersom det kollektiva medvetandet blir alltmer utvecklat. Människor vaknar upp och börjar erkänna och återkräva sin medfödda makt. De som är okunniga om sin sanna identitet som andliga varelser, fortsätter att tillåta andra ta deras makt – regeringar, kyrkor, experter, företag och individer som lever av en rättfärdigande känsla av makt, som ger dem rätt att bestämma vad som är bäst för andra.

Trots att det här förekommer blir kärleken alltmer utbredd på Jorden, när människor vaknar upp till en ny känsla av samhörighet och inte separation. Detta är ”katastrofernas” dolda gåva. Kärlek uttrycks av många som inte förstår att deras önskan om att hjälpa andra faktiskt är kärlek. Kärlek visar sig i former som är relevanta för det uppnådda tillståndet av medvetande hos en individ som själv kan se sina handlingar som ett praktiskt svar på en viss situation.

Det finns de som alltid går in där de ser ett behov, ”vanliga” människor som tillhandahåller kläder, mat och materiella saker och som aldrig ser sina handlingar som kärlek. Andra hjälper till på emotionella och mentala nivåer och ger vägledning och stöd. Det här är kärlek oavsett vad det kallas. De intensiva behoven hos så många vid denna tid, tjänar till att dra världen djupare in i kärleken genom tjänandet, vilket gör att så många innan födelsen väljer att uppleva eller vara en del av en katastrofal händelse.

Som så många av er redan vet är, att ju mer upplyst ett uppnått medvetande är, desto djupare och klarare är den personens insikt om att kärleken är den sammanlänkande energin mellan människan och Skaparen. Andlig utveckling är helt enkelt en resa där varje själ går framåt, antingen snabbt eller långsamt, till allt högre nivåer av denna medvetenhet. Alla som på något sätt tjänar Gaia och Hennes livsformer är kärleksfulla, även om de bara kan se det som att de ”gör sitt jobb”.

Det finns några (ofta välkända personer som önskar publicitet) vars nuvarande medvetandetillstånd bara tillåter dem att utföra handlingar i syfte att ta emot beröm och uppmärksamhet från andra, utan någon verklig oro för mottagarna, vare sig det är människor, växter eller djur. Men även denna låga nivå av tjänande kan vara en startpunkt från vilken det kommer att utvecklas en djupare känsla för att tjäna kärleken.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att vara kärleksfull och att möjliggöra. Många tror fortfarande att kärleksfull betyder att göra vad som helst för att göra någon annan lycklig, ofta på bekostnad av deras egen personliga makt och tillväxt. Andra individuella situationer kan mycket väl vara en del av deras livskontrakt för att lära, rensa och ta sig förbi energierna av något gammalt cellulärt minne.

Kärlek är att vara beredd att hjälpa någon annan som behöver hjälp i sina egna ansträngningar, men kärlek är inte att sträcka sig ner i rännstenen för att lyfta upp någon som inte gör någon personlig ansträngning, eller ens ser någon anledning att ta tag i sig själv. Individen måste själv (medvetet eller omedvetet) lämna det ”rännstensmedvetande” som den själv har skapat. Om man i självrättfärdigande entusiasm försöker tvinga en annan människa till ett tillstånd av medvetande de ännu inte är redo för, sinkar man den lärdom individen skulle ha fått genom sitt leverne.

Många som studerar sanningen förblir förvirrade av det här, därför att de i sina uppriktiga ansträngningar att vara kärleksfulla försöker fixa, hela eller förändra alla som kämpar och inte ser världen som de gör. Detta gör de genom ord (omvändning) eller handlingar (gå in och förändra saker), eller helt enkelt genom en sympatisk tillrättavisning – som alla kommer att kräva ytterligare energi till situationen.

Kärleken kräver ofta att en person stiger åt sidan och låter den andra falla platt till marken, vilket kan vara svårt när den andra är en älskad person. Glöm aldrig att personens sanna natur är Gudomlig, oavsett hur han eller hon framstår. Det här är ett arbete på en högre nivå och om den andra personen är mottaglig eller redo för förändring, kan ert kärleksfulla erkännande av hans sanna natur förändra hans medvetenhet och låta honom se och vara mer mottaglig för den större bilden.

Lita alltid på er intuition i dessa situationer – ”Vill den här personen verkligen ha hjälp, eller letar han helt enkelt efter någon som kan underlätta hans väg tillbaka till hans valda livsstil?” Det finns vissa individer som trivs med att vara ”offer”, därför att det ger dem den uppmärksamhet de längtar efter, utan annan ansträngning än att de upprepar och utarbetar detaljerna i sin offerroll för någon som är villig att lyssna, vilket passar perfekt för att skapa fler offersituationer. Ni är skapare.

När någon allvarligt försöker växa och förändra sitt liv till det bättre och sträcker ut en hand, det är då ni tar ett fast grepp i handen och hjälper dem på alla sätt ni kan (fysiskt, mentalt och andligt) dit där de själva väljer att vara. Det kan leda dem till en plats där de kan få den hjälp de söker.

Det är svårt att avgöra dessa saker genom att bara observera och det är här era intuitiva gåvor kommer in. Ni är Ljusarbetare, vilket innebär at ni är tillräckligt utvecklade för att engagera er i världen från nivåer av Ljus och medvetenhet, inte enligt de tredimensionella begrepp av kärlek och tjänande, som ofta innefattar ett överlämnande av personlig makt.

Kärlek innebär aldrig att vara en dörrmatta. Kärlek handlar aldrig om att forma sig efter heliga bilder av ett ”helgon” med knäppta händer och ögon lyfta mot himlen. Kärlek betyder ofta att man tar ställning och säger nej när det är lämpligt. Kärlek tillåter andra att uppleva och lära av sina misstag. Kärleken är observant och känner skillnaden mellan ett krav och ett behov.

Kärlek är ett erkännande av varje individs sanna Gudomliga natur, oavsett hur långt ifrån det de verkar vara. Kärleken är villig att gå in med vägledning när den blir tillfrågad, men har också möjlighet att ta ett steg tillbaka när den inte blir tillfrågad. Kärleken kan vara bestämd om ert barn i sin omognad gör dåliga val, men kärleken tillåter också barnet att uppleva konsekvenserna av ett dåligt val.

Ni är och kan bara vara kärlek, därför att kärlek är den energi som genomströmmar allt. Kärlek är inte en känsla, även om den ofta uttrycker sig genom känslorna. Kärlek är den Gudomliga Motor som är Gud med alla dess delar som fungerar i perfekt oändlig ordning genom att manifestera sig i det fysiska som det mänskliga hjärtat.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...