Arkturierna via Marilyn Raffaele, 27 augusti 2017

Arkturierna via Marilyn Raffaele, 27 augusti 2017

 

Hälsningar kära ni. Vi försöker genom dessa meddelanden att svara på några av de frågor som ni fortfarande kanske håller tyst och hemligt inom er. Eftersom det är en ny och energetiskt kraftfull tid med så mycket som händer, frågar många hur deras observationer stämmer överens med den idé som de har om dessa tider.

Världen i allmänhet har bekvämt inskränkts i tredje dimensionellt tänkande genom åren och sålunda skapar medvetenheten och integrationen av nya och högre ljusfrekvenser viss förvirring eftersom många av de förändringar som äger rum verkar onödiga, och att vissa saker är helt acceptabla precis som de är.

Vissa saker kommer inte att förändras helt, men de kommer försiktigt och gradvis att övergå till ett högre uttryck. Till exempel kommer medicinsk personal och sjukhus inte att försvinna, men blir mer öppna och mottagliga för högre och bättre former av omsorg och läkning av dem som kommer till dem.

Enskilda reaktioner kan variera från; ”Jag har mycket livserfarenhet, och det här är rätt sätt att göra saker.” Till ”För mycket förändring är aldrig bra.” Kära ni, mycket lite kommer att förbli detsamma för dem som har valt att flytta in i och leva med högre dimensionella energier. Dualitetens och separationens manifestationer måste så småningom upplösas när det inte längre finns någonting som håller dem på plats.

Det här betyder inte att världen som helhet plötsligt kommer att upphöra med erfarenheter av dualitet och separation, men du kommer personligen att finna att ditt liv blir allt mer reflekterande över den fred och harmoni som förkroppsligas inom ett Enhetsmedvetande.

I åratal och genom livstider av erfarenhet har du förberett dig för dessa tider. Du har konfronterats med och har frigjort (fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt) smärtsamma lagrade cellulära minnen och de rädslor som du har släpat på genom många livstider.

När du ersätter dessa gamla tunga energier med Ljus och sanning gör du dig själv lämpliga fordon för bättre sätt att tro, leva och vara. Även de som är andligt redo, men inte fullt medvetna om detta faktum, känner intensiteten hos det Heliga Ljuset som flödar till jorden och är tillgänglig för alla att acceptera.

Du har anlänt, tiden är nu. Ha tålamod, och undvik att tro att ”Inget någonsin ändras” eller ”Saker blir bara värre” eller ”Allt är en bluff” bara för att det kan se ut så här. Integrationen av nya och högre frekvenser i det fysiska måste vara en process eftersom människokroppen inte skulle kunna motstå de intensiva högre frekvenserna om den integrerade allt på en gång.

Att kontinuerligt vänta på den här eller den där speciella erfarenheten som nödvändigt bevis på evolutionen är en övning i meningslöshet baserad på koncept. Att döma dig själv mot erfarenheterna från något ”helgon” eller en ”helig” person, idéer i en bok du kan läsa, eller stela religiösa begrepp om vad som utgör andlighet, återspeglar bara en tro på separation.

Varje persons själsresa är unik och dina erfarenheter kommer aldrig att spegla andras eftersom alla har levt igenom olika upplevelser i hundratals liv. Varje individ har sina egna utvalda lärdomar att lära sig av och sanningar att integrera på jorden i fysisk form.

Alla är ett med Alltings Källa, inga undantag. Varje enskild person måste så småningom komma fram till den fullständiga insikten om sanningen om sig själv för att den är den oföränderliga verkligheten. Ingenting existerar utanför Gudomlig medvetenhet och känslan av något annat än det är illusion. Världen och alla dess naturliga riken är INTE ILLUSION, falska begrepp om världen och dess naturliga riken utgör illusionen.

Allt du kan bli medveten om är ett tankeformat begrepp om en andlig verklighet. Till exempel är du medvetenhet, inte en fysisk kropp. Dina verkliga och permanenta kroppar är gjorda av Ljus. Vad du ser och upplever som den fysiska kroppen är ett koncept av den permanenta andliga kroppen som återspeglar ditt uppnådda tillstånd av medvetande.

Vi önskar tala om den ”andliga resan”. Tanken med en resa är illusion kära ni, för du har aldrig varit och kan aldrig skiljas från verkligheten hos vem och vad du är. Idén om en evolutionsresa började när själar genom en serie gamla händelser glömde att de var individualiserad Gudomlig Medvetenhet som hade valt att uppleva en känsla av separation.

Eftersom deras skapelser tycktes så verkliga, blev en känsla av separation deras medvetandetillstånd och de fortsatte att skapa upplevelser av separation som manifesterar sig som par av motsatser-dualitet. Enhetsmedvetandet började i allt högre grad återspegla dessa falska skapelser som gav upphov till rädsla och negativitet i alla dess former, vilket är dagens tredimensionella värld.

Du är nu redo att komma ihåg vem du verkligen är. Healers kommer ihåg gamla healingtekniker, konstnärer kommer ihåg tidigare uppnådda kreativa talanger, och alla villiga själar börjar återigen uppleva ovillkorlig kärlek och en känsla av Enhet. Många börjar ifrågasätta människans omänsklighet mot människor och den naturliga världen även om de inte är fullt medvetna om varför deras tänkande har förändrats.

Uppvaknande sker genom det Högre Jaget när en individ är redo för nästa fas av sin ”resa”. Ögonen öppnas och börjar se genom uppenbarelser. Människan upptäcker att ”kejsaren inte har några kläder”. Detta är evolution.

Bli en observatör. Stå tillbaka, vila i din och allas identitet som en andlig varelse och observera. Släpp tron ​​att du måste läka, förändra eller fixa någon eller någonting genom att översätta det du ser till sanningen som ligger till grund för alla uppenbarelser – att världen och allt i den redan är perfekt och hel.

Erkänn att yttre utseenden av både gott och dåligt är manifestationer av begrepp och övertygelser. Ditt förverkligande av sanningen bidrar till att lösa energin i dessa missförhållanden, för det finns inget som håller dem på plats utom en tro på dem. Detta är läkning.

Vi säger inte att du skall ignorera andras lidande. Ha din hand ute och var redo att ta hand om dem som allvarligt söker svar hellre än att du bara ska göra ditt arbete för dem. Agera aldrig för att förändra andras väg att lära i tron att det är din plikt att ”rädda” dem.

Denna typ av tänkande är baserad i mänskligt ego, en tro som fortfarande prackas på av många religiösa grupper som lär ut att det är kärleksfullt att komma in och ta bort någon från en svår situation som de själva kan speciellt ha valt för andlig tillväxt och lärande. Du måste ha en bra linje i dessa situationer. Det är annorlunda om ett barn som är hjälplöst är i fara. Försök alltid att lita på och låta din intuition styra dina handlingar.

Eftersom du nu vet att du är skapare, måste du ärligt fråga dig själv; ”Vad väljer jag att skapa?” Har du för avsikt att fortsätta skapa bilder av dualitet och separation, helt enkelt för att världen säger att det är verkligheten eller för att dessa saker är bekanta och bekväma?

Sanningen antingen är, eller så är den inte. Gud antingen är eller inte är. Det är den fria viljans val för varje individ att acceptera men förstå att livet kan bli mycket obehagligt för dem som väljer att leva med en fot i båda världar som många har fått eller kommer att få reda på.

Tiden har kommit att för vila i sanning, vara sanningen, och leva sanningen, släppa varje återstående koncept eller tro som bygger på tron på separation från Källan. Det är dags att hävda din identitet som Gud i uttryck. Det är dags att ”hoppa av klippan” så att säga, lita på att du alltid har varit, nu är och för alltid kommer att vara Gudomlig Medvetenhet i uttryck oberoende av hur den yttrar sig.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...