Arkturierna via Marilyn Raffaele, 3 april

kanalsol

Arkturierna, 3 april 2016

Via Marilyn Raffaele

Kära vänner! Ännu en gång har vi kommit i Kärlek med budskap om stöd, för vi vet att ni ofta blir trötta i en värld som verkar se saker så annorlunda mot er.

 

Det kaos ni dagligen ser är en reflex av gamla manifestationer som bryter sig loss, eftersom den energi som stödde dem håller på att lösas upp och försvinna. När dessa manifestationer faller sönder och försvinner, kämpar många med att hålla dem på plats på alla sätt de kan – ofta med våld. Dessa kära individer kan bara misslyckas, för ingenting kan manifesteras utan den energi som skapar det. Nya och högre former kommer att ersätta dem om det är meningen.

 

Det är här nostalgi ofta kommer in. En trött själ börjar längta efter svunna tider i tron att det var bättre och enklare då. Det här kan vara knivigt för dem som försöker att utvecklas andligt, eftersom det har förmågan att hålla en tillbaka. Men för de upplysta kan nostalgi fungera som en väg till djupare förståelse av egot visavi JAGET. En sådan nostalgi kan belysa djupt liggande begrepp och övertygelse som fortfarande behöver ses över och rensas ut.

 

Nostalgi är helt enkelt den materiella känslan av längtan efter frid, som alla själar omedvetet känner är deras födslorätt. För nu är det en sådan kraftfull tid fylld med energier som strömmar in över Jorden och som rensar ut gamla trossystem. Det är förståeligt att många är trötta och till och med väljer att lämna jordelivet, särskilt de som inte förstår vad som faktiskt händer. Ingen kan återskapa och leva i det förflutna – även om många har försökt.

 

Varje generation återspeglar medvetenheten av en viss tid – kläder, transportmedel, moral, lagar etc. men alla dessa saker utvecklas i takt med att medvetandet utvecklas. Det fanns en tid när det enda transportmedlet var hästen, när kvinnor inte fick rösta och när människor användes som slavar, men världen i allmänhet har utvecklats och kommer att fortsätta att utvecklas när människor vaknar och bidrar med mer Ljus till det Universella Medvetandet.

 

Att leva i det förflutna eller i framtiden är att leva på en tredimensionell sinnesnivå som ser allt som antingen bra eller dåligt, svart eller vitt. Det kan aldrig bli ett sant liv, eftersom ett sant liv bara sker i detta nu. Om ni tillhör dem som tycker om böcker eller filmer som utspelar sig i andra tider eller i fantasin så är det bra, men njut av dem utan nostalgi eller längtan och se dem som den underhållning de är.

 

Ni behöver bara leva efter er högsta känsla för vad som är rätt i varje ögonblick, och det är olika för varje människa. Förvänta er inte att en outvecklad person ska vara kärleksfull och gladeligen komma överens med alla, för han har ännu inte uppnått det medvetandetillståndet. Den medvetenheten gör det möjligt att se bortom den personliga skuld och förbittring angående vägar som aldrig valdes, arga ord som sas till andra eller kärlekslösa handlingar som man tidigare har gjort.

 

Ni uttryckte ert högsta uppnådda medvetandetillstånd vid den tidpunkten. Om ni skulle säga eller göra samma saker idag skulle det inte gå till på samma sätt, eftersom ni har utvecklats. Låt erfarenheter från det förflutna (de goda liksom de mindre goda) vara avslutade och gå vidare i vetskap om att de bara har den makt ni ger dem.

 

Försök att inte bli rädda eller få panik när ni ser kaoset i världen. Begränsa ert engagemang i TV-nyheter och andra program. Media i allmänhet har helt enkelt blivit ett propagandaverktyg för att främja våld och fördumma människor, allt i syfte att hålla rädslan och föråldrade koncept vid liv.

 

Det är ofta bara genom vad som framstår som kaos som förändringar kan ske. Mycket av det som ni ser vid denna tid, representerar den effekt som energiförändringar har på de oupplysta. Förvirrade och arga går de till angrepp på alla sätt de kan för de förstår inte, och bryr sig heller inte om att förstå, de djupare energieffekterna och förändringarna som äger rum på Jorden nu.

 

Försök att inte misströsta när ni ser kotiska scener på nyheterna eller hör politikerna prata, för de är så desperata att mista sin makt och era röster, att de säger vad som helst som de tror att ni vill höra, istället för att de kommer med nya egna idéer. Inte alla, men de flesta ser världen genom gamla begrepp och är därför oförmögna att ta till sig något annat än det som redan är känt.

 

Det är orsaken till att en totalt okvalificerad kandidat tilltalar så många – han representerar förändring, om än bakåtsträvande förändring, men likväl en förändring. Den politiska arenan vill inte ha förändring, eftersom förändring kan minska deras personliga makt. De flesta är oförmögna att se lösningar annat än genom det som redan är känt, och det är allmänhetens medvetande som tillåter dessa gamla energier att stanna kvar. När världen blir mer upplyst kommer dessa själviska så kallade ”ledare” att försvinna. Energin kommer att avgöra vem som ska utses.

 

Att leva varje dag enligt ert högsta sinne för vad som är rätt, kommer automatiskt att leda er till den nivå av medvetande som ni är redo för, och tillför i sin tur Ljus till världens kollektiva medvetande. Det är så mänskligheten utvecklas. Försök att inte bli alltför involverad i struntpratet om en omedveten värld. Håll er undan och låt dem skrika och spela sitt spel medan ni fortsätter att leva, tala och veta om er och deras Enhet med Källan.

 

När ni deltar i något, ger ni automatiskt er energi till det, det spelar ingen roll hur rättfärdiga ni tycker att era synpunkter är. Ni har gått in i en ny tid, en tid där ni måste höja er över ert gamla medvetandetillstånd eller lämnas kvar. Åsikter kan erbjudas vid behov, men ge dem ingen makt.

 

Hur är det möjligt att älska någon som jag verkligen inte tycker om? Att försöka älska andra kan vara mycket svårt, eftersom det mänskliga medvetandet alltid kommer att tolka några som älskvärda och andra som mindre älskvärda. Som uppvaknade individer är ni redo att förstå att bara Gud är Kärlek och bara Gud kan Älska. Mänskligt sett har ni ingen kärlek att ge. Överflöd, glädje, frid, kreativitet etc. är Guds egenskaper och att söka dem utanför er själv eller göra anspråk på dem som era personligen, är dualitet och separation. Ibland kommer ni att lyckas och ibland inte.

 

När ni lär er att hålla tillbaka och låta Gud älska genom er, kommer ni att finna er själva älska och uttrycka Gudomliga egenskaper utan att tänka. Hur gör man det? Genom inre arbete och insikten om er själva och allt levande som Gudomligt. Denna medvetenhet kommer gradvis att vara ert medvetandetillstånd. När ni börjar leva utifrån detta högre medvetandetillstånd kommer ni att märka att ni uttrycker kärlek automatiskt utan ansträngning. Det är den ni har blivit och många av er upplever det redan.

 

Lita på att allt går som det ska och vet att ni är andliga Varelser som kom till Jorden med en plan som ni själva skapade, och ni blir guidade genom hela er jordevistelse, även om det inte verkar så. De saker som verkar väldigt svåra representerar illusionen – feltolkningar som ni skapade under många slumrande livstider, och många av dem kan fortfarande finnas kvar i ert cellulära minne.

 

Det är därför ni är här. Ni förstod att de kraftfulla energierna vid denna tid på Jorden var perfekta för att hjälpa er att minnas och upptäcka vilka ni verkligen var, samtidigt som de lät er avsluta cyklerna av slumrande livstider och rensa ut resterande gamla energier från ert cellulära minne.

 

Ni har alla kommit en lång väg genom många livstider av kamp, men det slutar här. Ni har vaknat. Mycket som tidigare verkade så verkligt och kraftfullt har inte längre makt över er, och gamla rädslor håller på att lösas upp i den intighet de alltid var.

 

Vila oftare och mer, slappna av oftare och mer. De flesta av er håller på att rensa ut gamla cellulära minnen, vilket kan få er att känna influensaliknande symtom. Att ta mediciner eller försöka ”fixa det” på annat sätt kommer att påverka er utrensningsprocess. Håll bara ut och var medvetna om att ni inte kan ta med er gamla energier, och gläd er över att de håller på att rensas ut.

 

Det finns de som fortsätter att gå på kurser och studerar långt över det stadium där dessa verktyg behövs. Det kommer till en punkt där det fortsatta sökandet och granskandet måste upphöra, eftersom det bara tjänar till att hålla kvar er som en övervintrande student, och därmed en som aldrig kommer att bli en mästare. Det tyder på ett medvetande av separation.

 

Vissa av er har varit seriösa andliga studenter i hela ert liv och är tillfreds med att studera och undersöka, eftersom det är välbekant för er och något ni alltid har gjort. Men när ni en gång har funnit vad ni letar efter måst ni börja leva efter det.

 

Missförstå oss inte. Vi menar inte att ni aldrig ska gå en kurs eller läsa andligt inspirerande böcker. Vad vi säger är att när ni insett vad och vilka ni är, måste verktygen bli ”tillbehör” och inte längre de viktiga verktyg de en gång var, eftersom ni nu är redo att få undervisning från ert inre Jag.

 

Använd det ni vet i varje upplevelse ni möter – fysiskt, mentalt och emotionellt. Håll er till Sanningen i alla situationer och Sanningen kommer gradvis att bli ert uppnådda medvetandetillstånd.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

The Arcturian Group. Channelled by Marilyn Raffaele. April 1, 2016. http://www.onenessofall.com/newest.html

 

 

You may also like...