Galactic Logos Melchior via Natalie Glasson, 1 april

Galactic Logos Melchior via Natalie Glasson, 1 april

Växtriket Transformeras för att hjälpa er i er Uppstigning

av Galactic Logos Melchior

 

Audio DownloadChanneled meddelande genom Natalie Glasson- 1 april 2016 – Original Källa: Sacred School of Omna.

 

Det finns många transformerings möjligheter tillgängliga för mänskligheten och Moder Jord vid denna tid av uppstigning. Varje möjlighet till omvandling föds från de inre planen och varelser, som bebor de inre planen, med syfte att skapa det gudomliga på Jorden. Evolutionens gåvor sträcks ut som andetag av ljus och medvetenhet från Skaparen mottagna av Skaparens aspekter, som finns på de inre planen. Varje person på jorden har en själ eller essens, som är ansluten både till de inre planen och Skaparen, som därför får varje andetag av ljus och medvetenhet från Skaparen. Själens uppgift på jorden är att föra Skaparens ljus, kärlek och medvetande in i manifestation. Detta symboliseras av att syftet med er själ i detta ögonblick av uppstigning är att föra Skaparens gåvor in i manifestation, så att alla kan känna igen sin personliga gudomlighet och kollektivets gudomlighet. Just nu handlar varje del av uppstigning om utförande av gudomlighet, som kan upplevas genom att öppna och expandera er medvetenhet om det gudomliga inom er.

 

Att vara närvarande är att tillåta er själv att vara medvetet medveten om den gudomliga kärleken, ljus och medvetenhet om Skaparen, som rör sig genom er alla. När denna medvetenhet gryr tillåter ni er själv att bli tillgängliga för att ta emot transformations möjligheter, som ligger utanför processen för uppstigning och få upplysning. Ni tillåter er att ansluta med de möjligheter av syntes och sammanslagning med den gudomliga Skaparen för att förverkliga Skaparens manifestationen för er själv och alla. Genom att vara medveten med ett medvetet fokus och förkroppsliga det gudomliga inom er öppnar ni upp till de nya vågor av transformation, som ni begåvas med vid denna tid för att stödja uppstigning bortom de tidigare uppstignings begränsningarna.

 

Vid denna tid på jorden är många växter om de odlas för hand, i öknen, för livsmedel eller andra skäl redo och väntar på en nedladdning av energi, ljus, DNA och medvetande från Skaparen, som kommer att förändra hela deras fysiska struktur. De kommer att konsumera ljus, som ger dem möjlighet att förkroppsliga det gudomliga, de kommer att hålla de nya energiska ljuskoderna. De kan även verka vara mer lysande och levande, såväl som att hålla ny näring, som kommer att vara redo för nya lätta fysiska kroppar som mänskligheten absorberar och förkroppsligar. I sanning, växterna på jorden väntar på att stiga, så att de kan hålla en ny nivå av ljus, medvetande och näring, som kommer att tjäna mänsklighet och djur, samt erbjuda ljus förbättrad näring till Moder Jord. Ert DNA förändras också nu när de högsta ljusvågorna förankras i jorden, särskilt från planeten Venus som sköljer kärlek över jorden under 2016. Era chakran och aurafält samt ert sinne och känslor utvecklas för att skapa en ny fysiska och energisk kropp som gör att er själ ytterligare förkroppsligar er fysiska kropp och verklighet. Samma sker för växtriket.

 

Växternas näringsinnehåll av mineraler och vitaminer kommer att omvandlas för att upprätthålla högre vibrationer i mänskliga organ och hålla större volymer av ljus. De växter som inte konsumeras kommer att kunna stråla mer ljus till atmosfären och jordens jordarter. Detta innebär att med trädens omvandlingen, så kommer syret som människor andas att vara mer lämpligt för liv med högre vibrationer.

 

När ni som själ utvecklas och stiger upp i er människokropp uppmuntrar ni allt omkring er att uppnå samma sak.

 

Tyvärr finns det omständigheter som hindrar växtrikets uppstigning, så att de kan upprätthålla de nya högre vibrationerna för människokropparna. På grund av missbruk mot växtriket såsom skadliga kemikalier, avlägsnande av stora naturområden, skräp, föroreningar och även bristen på respekt eller förståelse, har vibrationerna i växtriket sänkts.

 

För att växtriket ska kunna ladda ner energi från Skaparen finns ett behov av att många delar av växtriket höjer sin vibrationsnivå. Avlägsnandet av skadliga kemikalier, nyplantering av växter och avlägsnande av skräp stödjer växtriket för att höja sina energiska vibration. Dock kommer mänsklighetens respekt, kärlek och förståelse för växtriket att orsaka och stödja den mest betydande förändringen och omvandlingen av växtriket, när växtriket höjs i vibration och får nedladdning från Skaparen, som orsakar gudomliga utveckling inom kärnan i deras väsen och art.

 

Respekt och förståelse för växtriket är att vara medveten om sin gudomlighet. Det är att vara tacksam för deras närvaro, för att förstå deras behov och för att ansluta energiskt och medvetet till växt varelser. Skicka healing och kärlek till växtriket i dess helhet eller till delar av växtriket lokalt, då kommer ni att stödja ökningen av deras energi vibrationer. Ta er tid att ansluta med naturriket i dess helhet eller en del av naturriket. Medan ni befinner er i ett lyssnande tillstånd kan ni få tillgång till rösten i naturen. På så sätt kommer ni att kunna känna den vägledning, som de delar med er för att uppmuntra er att hjälpa dem att höja deras ljus frekvens. Växtriket har en röst, medvetande, de vet hur man stiger, det finns helt enkelt ett behov för mänskligheten att lyssna, att acceptera och agera på växtrikets medvetande. Växtriket önskar inte att ni stöder deras uppstigning för egen fördel utan det är främst för att fortsätta uppstigningen av Moder Jord och mänskligheten, så att en Era av Kärlek kan uppnås. Uppstigningen av växtriket är osjälvisk; de arbetar för att underlätta utvecklingen för alla även de på de inre planen.

 

Efterhand som fler människor inser skönheten i växtriket och vill dela sin tid, energi, kärlek och medvetenhet med växtriket, så att kommer växterna att nå ett tillstånd av ljus vibrationer. Skaparen kommer sedan ladda ner mer intensiv energi till deras kärna och därigenom skapa omvandling och kraftfulla förändringar, som kommer att påverka allt på jorden. Resultatet blir att när människor äter eller ens existerar med växter runt omkring dem kommer de att dra nytta av växternas nya nivå av näringsämnen, som kommer att upprätthålla och förbättra ljuset i era mänskliga kroppar.

 

När människor förvandlar alla aspekter av sina fysiska kroppar kommer mat och dryck, som närde dem i det förflutna inte att ha samma bärande inverkan på deras kroppar och även kan orsaka utarmning av den mänskliga kroppen. Det kan också sägas att vibrationen av vattnet på jorden behöver höjas i energisk frekvens för att kunna fortsätta att upprätthålla mänskliga varelser liksom naturen och djurriket. Medan djurriket upplever energiska förskjutningar av sin uppstigning, som är mer för sin egen utveckling och själs tillväxt, eftersom den mänskliga organismen i Eran av Kärlek inte kommer att kräva kött eller animaliska produkter för att upprätthålla hälsa och vitalitet. Det kommer att vara de ljusfrekvenser, som finns inom växtriket, vatten och även syre i atmosfären, som kommer att stödja fortsatta hälsa och styrka av den nya människans nya kroppar.

 

För att stödja omvandlingen av er egen fysiska kropp i Eran av Kärlek finns det behov av att fokusera på att ta emot kärlek i hela er varelse, som uttrycks från planeten Venus vid denna tidpunkt. Era kroppar kommer att förvandlas naturligt, allt som krävs är att ni ska vara alerta, medvetna och att lyssna på er kropp, som guidar er. Er kropp kommer att dela med er all den visdom ni behöver för att stödja förändringarna i er fysiska kropp till högre ljus och kärleks frekvenser. Den kommer att dela med sig det helande som krävs för frisläppande av vanor som ni behöver hjälp med. Att arbeta med att skicka ljus och lyssna på växtriket kommer också att stödja omvandlingarna av er fysiska kropp och jorden.

 

Det är viktigt att komma ihåg att Moder Jord också upplever transformationer inom hennes kropp, som för med sig nytt ljus till Jorden och ert liv.

 

Det är den Galaktiska Nivån av Ljus, som bistår växtriket vid denna tid av uppstigning. Jag, Melchior vill guida er att stödja växtriket med hjälp av Galaktiskt Ljus av silver gyllene färg.

 

Jag, Melchior inbjuder er att andas djupt och att låta ert medvetande att vara i ert hjärtchakra. Ert hjärtchakra är en källa till näring och djup, djup kärlek. Föreställ er att i ert hjärta finns den vackraste trädgården eller naturlig mark. Den är fylld med så många olika arter av växter.

 

Tillåt er själv att observera trädgård eller naturen. Aktivera er själs ljus, föreställ er, känn eller erkänn att er själs ljus går samman med den jord, som varje planta är inbäddad i. Er själs ljus fungerar, som en kärleksfull grund för växterna samt med begåvad näring.

 

Åkalla min energi, Melchior, för att förankra och duscha Galaktiskt silver gyllene ljus genom ert kronchakra och chakran som leder till ert hjärta chakra. Känn eller lägg märke till hur Galaktiskt ljus duschar över och genom ert Hjärtchakra, som droppar av regn i trädgården eller i naturen i ert hjärtchakra. Varje droppe silver gyllene ljus innehåller nytt ljus, DNA och medvetande att omvandla växterna till sina nya energiska och fysiska kroppar av ljus och vibrationer.

 

Föreställ, känn eller lägg märke till hur varje planta omvandlar utsöndrandat ljus och en ny form av näring. Ni kan också känna att er egen kropp reagerar på det ljus och den näring växterna utsöndrar i ert hjärta. Ni kan känna er friskare i er kropp, när näringen från dessa växter blir kompatibla med er kropp.

 

Helt enkelt är det bara att skicka er hjärtenergi till hela växtriket på jorden. Grunda och centrera er varelse när ni vänder tillbaka till er verklighet .

 

När ni i ert dagliga liv blir medveten om ett område i naturen, som inte blomstrar, kan ni åstadkomma detta genom meditation, föreställ er området i ert hjärtchakra och påbörja en transformerande process .

 

Med respekt och kärlek ,

 

Melchior , Galactic Logos

Mer från Melchior

Du gillar kanske också...