Arkturierna via Marilyn Raffaele, 4 juni 2017

Arkturierna via Marilyn Raffaele, 4 juni 2017

 

 

Det är vårt kärleksfulla arbete att ge råd och hjälpa alla att vakna upp till ett nytt och sannare medvetandetillstånd. Ni gör ett bra jobb med det, trots den förvirring som ofta beror på upptäckten att många försökte och att sanna övertygelser inte var mer än begrepp som accepterades som verklighet. Det första steget med all förändring är medvetenhet.

Gaia och alla hennes människor upplever energierna i ett massivt skifte till ett högre och sannare sätt att förstå. Ögonbindlarna tas bort och detta kan vara traumatiskt för de oförberedda eftersom alla har levt hundratals liv i det täta tredimensionella trossystemet, och accepterar det som verklighet. Att öppna till och acceptera att det formades av illusoriska begrepp av dualitet och separation kan vara mycket svårt.

De tidiga stadierna av uppvaknande medför ofta känslor av skuld och skam. Detta beror på att när vissa tidigare handlingar upplevs med ny medvetenhet upplevs de som negativa och själviska. När och om detta händer, acceptera kärleksfullt att ni agerade från er högsta känsla av rätt på den tiden, vilket är allt som någon måste göra, och inse att skuld och ånger är känslor baserade på identifikation med en falsk känsla av själv.

Var samtidigt medveten om att många av de tidigare erfarenheterna som nu orsakar skam eller ånger faktiskt var förplanerade interaktioner, möjligheter som är viktiga för den andliga tillväxten för alla involverade. Var uppmärksam på känslor när de uppstår, motstå dem inte utan se dem som perfekta tecken som pekar på kvardröjande falska övertygelser – ”Vad är det jag tror på som får mig att känna mig så här?”

Det är dags att börja tänka på, tro på och acceptera er själva som gudomliga varelser, som JAG ÄR i stället för den personliga känslan av jaget som Maria eller Jim. Ja, världen kommer att fortsätta att se dig som mänsklig och du kommer att fortsätta att gå omkring i dina mänskliga aktiviteter, men tills att du kan acceptera och känna dig själv som JAG ÄR, kommer du alltid att vara på resa för att söka. Resor är avsedda att leda någonstans, inte menade att hålla på under obestämd tid.

Att fortsätta att hålla sig bara till den personliga jagkänslan blockerar uppnåendet av högre medvetandetillstånd. Många accepterar intellektuellt tanken om enhet, men fortsätter att hålla fast vid en falsk jagkänsla som tror sig vara enbart mänsklig, separat och ovärdig att vara Ett med Gud. Många, särskilt de som är genomsyrade av religiös doktrin, anser fortfarande att idén om enhet är vanhelgande- samma oupplysta tro som resulterade i korsfästelsen av Jesus.

Identifiering av själv som SJÄLV, ett med källan och allt som källan är, är nästa nivå av andlig utveckling och tills en sanningsstudent är villig att ta steget att acceptera att allt liv är ett uttryck för det ENDA Gudomliga livet inklusive dem själva, kan de inte gå högre i andlig medvetenhet, utan i stället förblir de på ett hjul som går ingenstans och ständigt söker.

När ni går igenom er dag, använd varje upplevelse till att öva på att känna ”JAG ÄR”. Till exempel, när du tittar i din plånbok och inte hittar något där, istället för att säga till dig själv; ”Jag har inga pengar” som kommer att fungera perfekt för att skapa exakt detta, säg istället; ”Ja, jag ser och erkänner skenet av brist, men jag vet att Jag som Är, är självförsörjande och underhållen och därför är jag själva substansen av överflöd.” Låt sedan flödet gå och lev ut ifrån ” Jag har ”istället för ” jag har inte ”i insikten att ni är mäktiga skapare.

Flödet kan äga rum på alla nivåer, att fysiskt ge bort de saker som du inte längre använder eller behöver och donera pengar, till och med en krona. Emotionellt, ta tid att lyssna på någon som behöver ett öra, och mentalt veta sanningen om en annan. Nyckeln till att flytta medvetenheten från ”Jag saknar” till ”Jag har” när det gäller alla saker (inte bara pengar) är att inse att allt gott flyter genom dig, inte från dig. Personifiering av det goda håller det Gudomliga väl inom.

Förvänta dig inte att en korg med pengar plötsligt faller från himlen, men vet att du är på väg att skifta in i och uppleva frukten av ditt förverkligande av Enhet, ett medvetande som vet att Gud inte ger överflöd, snarare att GUD är överflöd och därför är Jag ”överflöd” i alla dess former (idéer, kreativitet, visdom, fred etc.) Ett medvetande som känner till allt som behövs är redan närvarande i SJÄLV.

Du är andligt redo att skilja ”söka” från ”att vara” och flytta in i insikten av att ”Jag är allt som Jag söker”. Du har gjort arbetet och är redo att flytta bortom; ”Om jag bara kunde få veta tillräckligt med sanningar, så kommer det goda att komma till mig”. Tänk på dessa två uttalanden, för det finns en subtil men mycket viktig skillnad.

Det är förmågan att leva varje situation så gott du kan (även om du behöver ta några väldigt mänskliga fotspår) från en plats av; Trots vad det ser ut som står jag i sanningen att jag är själva substansen, energin och verkligheten av fullständighet och helhet i alla dess former, för att Jaget, som Jag är, är Gudomligt, Gud, Källa som manifesterar och uttrycker Sig som mig.

Sanningen verkar alltid okunnig och naiv för de icke-vakna, men du som är redo, måste börja komma ut och vara separat, och leva din medvetenhet. Det betyder inte att det plötsligt inte finns några mer disharmonier, eftersom du ännu inte har fullt uppnått detta, men det betyder att du har börjat vara ”i världen, men inte av den”.

När gamla energier som burits genom livstider ses igenom, rensas och släpps och du börjar mer och mer lita på verkligheten hos vem och vad du är, kommer detta att börja reflekteras på den yttre scenen.

Att kontinuerligt översätta de till synes vanliga sakerna i det dagliga livet till sanningen som de representerar, öppnar och tränar sinnet till nya sätt att tolka. Lämnad till sig själv, dras det mänskliga sinnet helt enkelt till det som redan finns i personligt och samstämmighets medvetenhet. Sinnet är en aveny av medvetenhet. De flesta av erfarenheterna hos dem som lever fullt ut i det tredimensionella trossystemet är uttryck för vanligt och oupplyst tanke-pladder som förvandlas till manifestation.

Ni är gudomliga varelser. Ni är ett med källan. Ni är kompletta och hela – NU, inte efter flera års studier, kurser, böcker och ceremonier. Utveckling är helt enkelt resan att flytta från en okunnighet om ENHET, till den fullständiga medvetenheten och erfarenheten av DEN.

Det betyder INTE att du aldrig kan ta en kurs, läsa en bok eller göra specifika meditationer som du kan vägledas att göra, utan det betyder snarare att du gör dessa saker med förståelse att de inte kan göra dig andlig, utan kan i stället väcka dig djupare in i insikten att du redan är andlig.

Andlig utveckling måste vara en process eftersom den fysiska kroppen inte kan motstå ljusenergins fullhet på en gång. Det har skett omedelbara skiften, men dessa är sällsynta och uppstår när en individ har blivit fullständigt förberedd från andra livstider, eller när ett redan utvecklat andligt väsen tar mänsklig form för att hjälpa världen.

Varje cell i varje organ i den fysiska kroppen bär cellulärt minne associerat med det organet eller funktionen från andra livstider. Dessa gamla energier är baserade på illusion, men ändå resonerar de med och påverkar en individ tills de ses igenom och släpps, eller ett medvetandetillstånd uppnås där de helt enkelt löses upp i det ingenting som befriar personen från sitt fysiska, mentala, känslomässiga eller andliga inflytande.

Sanningens energier är verkligheten, men illusionsenergin håller fortfarande dominerande inflytande för det mesta av världen, eftersom oupplyst tro ​​manifesterar sig utåt som form och är vad de fysiska ögonen kan se. Upplysning kommer av Nåd när en person utvecklats tillräckligt för att förstå och omfamna sanningen. Du som läser dessa meddelanden är redo, annars så skulle du inte läsa eller ens förstå dem.

Tiden är nu inne att flytta till sanningen, inte bara tänka på den, prata om den och söka den, utan vara den. När en individ fortsätter att söka utåt efter att ha vetat att allt den söker redan finns inom, håller den sig själv i gammal energi som kommer att fortsätta att manifestera sig som dualitet och separation, och ifrågasätter ofta varför. Eftersom alla har fri vilja är valet alltid hedrat. Tror du på ETT och att detta Ett manifesterar Sig som du eller inte?

Undvikande kan fortsätta i livstider eftersom det i många avseenden är lättare. Där finns närvaron av samstämmighetsmedvetandet som stöder tredimensionella val. Att leva sanningen är svårt i början eftersom det tar ständig vakenhet att skifta sitt tänkande hela dagen och ofta kommer det en känsla av bortkoppling från dem runt omkring och leder till ensamhetskänslor. ”Är jag den enda personen som ser saker på det här sättet?”

Denna känsla av bortkoppling är tillfällig eftersom det inte finns någon lag att som håller den på plats, och det är helt enkelt uttrycket av gamla separationsenergier som fortfarande resonerar.

De första stadierna av levande sanning är oftast att inte tänka och agera av gammal vana på de bekväma men illusoriska sätten som du är van vid, med stor ansträngning för att korrigera dina tankeprocesser. Med tiden, uthållighet och seriös övning (såväl som ett bra sinne för humor), att leva som ”Jag” istället för som bara Maria, Joe eller Jim, kommer det att gradvis att bli ett uppnått medvetenhetstillstånd som levs utan ansträngning.

Endast Källan i Dess oändliga fullkomlighet Är. DET är vad du är. Var DET.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling             www-st-germain.se

Du gillar kanske också...