Arkturierna via Marilyn Raffaele, 4 november 2018

Arkturierna via Marilyn Raffaele, 4 november 2018

Per Staffan 4 november 2018

4 NOVEMBER, 2018

 

Kära läsare, återigen erbjuder vi kärlek genom dessa budskap av hopp och information. Ni är vägvisarna och som sådana upplever några av er kritik från de omkring er som vill att ni ska vara mer tre dimensionellt involverade och som tolkar er ”tystnad” som att ni ingenting gör.

 

Eftersom ni är medvetna om den större bilden, tar ni in och håller Ljus för kollektivet. Det kan tyckas som att ni inte gör någonting, men i verkligheten gör ni allt. Ni är mekanikerna som hjälper till att hålla uppstigningens motor igång, och skapar ett nytt världsmedvetande. Tro aldrig på att vila i tyst medvetenhet om Enhet och sanning, är att göra ingenting.

 

Var tålmodiga kära ni, ty det finns mycket mer som kommer. Försök att inte bli emotionellt involverade i oroande situationer, utan lär er snarare att stå tillbaka som observatörer, tysta och hemligt medvetna om att en andlig verklighet alltid ligger bakom den yttre scenen. Att hålla er centrerade och anpassade till sanningen snarare än vad det ser ut som öppnar er för att få information från ert inre om vad som händer.

 

Ta denna förståelse med er till röstningsbåset, eftersom det gör det möjligt för er att intuitivt kringgå retoriken och den politiska bluffen mot kandidaten som är närmast anpassad till osjälviska motiv. Andliga gåvor ska levas och utnyttjas i varje ögonblick av det vanliga vardagslivet, inte stoppas in och endast kallas fram vid speciella tillfällen.

 

Var beredda att höra om exponeringen av fickor av tät, mörk energi. Praxis, övertygelser och handlingar som länge varit dolda för majoriteten börjar nu komma upp till ytan. Ljuset som har skapats av varje upplyst medvetenhet, liksom det som nu strömmar genom öppna andliga portar, löser upp till och med stängda dörrar vilket ger tillgång till dolda platser som har tjänat det energetiskt mörka

 

Många kommer att chockas av vissa exponeringar, särskilt de som sover i en tredimensionell tillvaro. De kommer att förneka eller säga att världen har nått ett nytt lågvattenmärke, men ingenting som exponeras är eller kommer att vara nytt, snarare är dessa saker först nu uppenbarade och det kommer att fortsätta under ännu en tid.

 

Nuvarande händelser tvingar många som har levt bekvämt i dualitet och separation att börja undersöka deras personliga trossystem vilket är ett viktigt steg mot uppvaknande. Att flytta till en ny nivå av medvetenhet börjar alltid med introspektion, ett övervägande av aspekterna av sitt liv som har börjat kännas fullkomligt – fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt.

 

Uppstigning är inte en engångshändelse, som många tror, utan den är oändlig. När du uppnår och lever från varje ny nivå av andlig förståelse, utvecklas mer som för dig bortom din nuvarande nivå och in i nästa. Evolution är den oändliga processen av att komma ihåg att ens jag är JAG och allt som detta betyder. Detta är vad mänskligheten har gjort i var och en av sina hundratals livstider.

 

Evolutionen är långsammare och mer av en process i tredimensionell energi eftersom densiteten hos den fysiska kroppen bara tillåter att den gradvis integrerar de högre Ljusfrekvenserna. Varje individs beredskap bestäms av deras Högre Jag.

 

Vet att villkoren för god mänsklighet inte är mer verkliga än dålig mänsklighet. De flesta religiösa läror ger er tekniker för att uppnå ”god mänsklighet” och alla gläder sig när ett ”dåligt” utseende förändras till ett ”bra” utseende. Som skapare, glöm aldrig att om ni tror på och söker mänskligt gott, är ni automatiskt i linje med det mänskligt dåliga, för de är helt enkelt två ändar av samma tredimensionella dualitetslinjal.

 

Ni som andligt medvetna individer är redo att sluta söka efter bra utseende när ni försöker eliminera de dåliga. Ert arbete är nu att inse att den Gudomliga Medvetenheten ni är, redan är hel och fullständig. När ni uppnår det medvetna tillståndet kommer det automatiskt att manifesteras utåt som det som ser ut som mänskligt ”gott” i enlighet med era individuella behov eller preferenser.

 

Eftersom det bara finns EN, försöker medvetandet alltid att anpassa sig till Sig själv. Varje persons medvetenhet verkar som en magnet som drar till dem liknande energier av anpassning och sedan automatiskt uttrycker dem. DET FINNS INGEN OUTRYCKT MEDVETENHET. Det är därför det är så viktigt att fråga er själva; ”Vad håller jag som sanning i mitt medvetande?

 

Eftersom helhet och fullständighet är kvaliteter av Gudomligt Medvetande, är de verkligheten, som hålls oändligt på plats genom Gudomlig lag. Vid denna punkt måste ditt primära mål bli att erkänna att varje kvalitet av Gud redan är fullständigt närvarande i dig, även om det inte verkar på det sättet, i stället för att vela runt i tredimensionella begrepp och övertygelser som bara kan tjäna till att hålla dig kvar och uppleva dem.

 

Sanningen är oändlig och verklig men för det mesta har mänsklighetens medvetenhet om den blivit blockerad eftersom tredimensionell energi inte kan anpassa sig till något högre. De högre frekvenserna av Ljus som nu flyter till kollektivet gör det möjligt för många att anpassa sig till och ta emot information från tidigare otillgängliga källor i de högre dimensionerna. På grund av detta börjar många av er att ha eller har mera andliga erfarenheter.

 

Liv som levs helt i tredimensionell energi är som att gå på bio där ridån förblir stängd. Ni hör och ser småbitar, men kan inte förstå vad som verkligen händer och sålunda hittar ni på vad ni tror händer. Varje person där kommer att ha en annan historia baserad på deras livsupplevelser och medvetandetillstånd. Detta är hur varje liv levt fullt ut i dimensionell energi har varit livstid efter livstid.

 

Ridån öppnas, trollkarlen exponeras som ingenting, och mänskligheten börjar se. Vissa kommer att försöka och försöker nu att stänga ridån igen, för att hålla den stängd är bekvämt och bekant. Andra håller desperat fast ridån stängd eftersom de inte vill att ni ska se den verkliga historien. Vet att du har befogenhet att välja hur du vill se filmen.

 

Så bra som det kan ha verkat i det förflutna, blir allt som fortfarande resonerar med gammal energi snabbt föråldrat för att skapa utrymme för ny universell medvetenhet. Kom alltid ihåg att ingenting riktigt någonsin kan gå förlorat, utan kommer helt enkelt tillbaka igen och igen i högre och bättre former. Sörj inte det förflutna kära ni, allting är för evigt hållet på plats av Gudomlig lag. Förhållanden kan förändras, men kärleken som skapar dem är för evigt.

 

Vila när du känner behov, ät lättare och mer näringsrik mat eller ät inte alls om du guidas till det. Du upplever en enorm förändring på många nivåer vid den här tiden som ofta leder till att du känner dig trött, sjuk och deprimerad. Försök att inte omedelbart gå mot tredimensionella lösningar för ditt obehag eftersom droger förändrar ditt energifält. Använd naturläkemedel om du känner behovet av lättnad från ”uppstigningssymptom”. Det är bättre att bara rida ut dem i tillit, vila ofta och lyssna på din intuition.

 

En del av er fortsätter att kämpa i ett försök att hålla vissa delar av era liv fungerande på samma sätt som de har gjort tidigare. För att allt ska ”fungera” (relationer, vänner, mat, underhållning etc.) måste det finnas energetisk anpassning. Ert inre arbete har förskjutit era frekvenser till nya nivåer och lämnar er ur linje med många saker som hittills varit en stor del av era liv. Det betyder inte att någon av dessa saker var fel, det betyder helt enkelt att ni har tagit examen och inte längre är energetiskt anpassade till dem.

 

Eftersom din energi har blivit mer raffinerad, har vissa livsmedel som du haft tidigare blivit energetiskt tätare än din personliga energi. Det är ofta vid den punkten som vissa blir vegetarianer. Om du gillar och vill fortsätta att äta kött, välj det som håller ren, hälsosam, glad energi och inte energier av rädsla och lidande.

 

Vi har tidigare talat om alla dessa saker, men det är viktigt att upprepa eftersom många, även de som uppenbarligen är väldigt vakna, fortsätter att motstå sanningen om eller när det stör deras livsstil, då väljer man att först se efter allmänt accepterad tredimensionell information för svar, hellre än att gå in och tillåta deras intuition att vägleda dem till vad som faktiskt kan visa sig vara en till synes tredimensionell lösning.

 

Ni är redo, mer än redo att vara sanningen som ni känner den. Om ni väljer att inte göra det, anpassar ni er till mycket som snabbt löses upp. Gaia, som är en levande själ och inte en jordboll, stiger upp och ni kan följa med henne om ni väljer det.

 

Gilla det eller inte, men uppstigningen sker.

 

Avstå från kampen och vila i det som är.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen                                                                                    4/11/18

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...