Arkturierna via Marilyn Raffaele, 6 maj, 2018

Arkturierna, 6 maj 2018

Via Marilyn Raffaele

Välkomna igen till den Arkturiska Gruppens meddelanden. Var medvetna om att ni snabbt utvecklas till nya medvetandenivåer, som för vissa av er har resulterat i oenighet med familj och vänner och gjort dem upprörda och besvikna, eftersom ni har förändrats och inte längre är samma person som de en gång kände.

Andlig utveckling tvingar ofta dem som är närmast att ifrågasätta sin egen tro och ger upphov till känslor av ilska och att de måste försvara sig. Att tro annorlunda än ni gjorde tidigare, har ofta ställt till med problem för era närmaste, därför att energin ni tidigare hade med dem håller på att upplösas.

Uppvaknandet resulterar ofta i slutet för en del relationer. Detta sker ofta i familjer eller med vänner som står er nära, särskilt när det gäller trossystem, religiös praxis, traditioner eller kulturarv. Det är viktigt att ni aldrig tillåter någon person eller grupp att övertala er att stanna kvar i ett medvetandetillstånd som ni har vuxit ur.

Syftet med att välja att leva på Jorden är att utvecklas och inte att förbli låst i något särskilt trossystem för att behag andra, eller för att helt enkelt ”bevara friden.” Det är att ge bort sin personliga makt. Det betyder inte att ni överger er familj eller era vänner, såvida det inte blir nödvändigt, vilket det ibland blir.

Det händer att man måste avsluta vissa relationer när man märker att man inte längre har något gemensamt. Så är ofta fallet med dem som ursprungligen kom tillsammans, i syfte att slutföra något oavslutat från tidigare liv som nu är uppfyllt. Det finns de som försöker fortsätta en relation som inte fungerar, men det kan bara misslyckas, därför att om en relation ska fungera måste energierna harmoniera.

Var inte rädda för någonting vid denna tid, ni kära, för ni bevittnar hur evolutionen fungerar. En individ får en djup insikt, och eftersom vi alla är Ett, kan de som är i linje med den personen någonstans i världen, också få samma insikt. Det är därför det ofta händer att någon får en idé till en uppfinning, och exakt samtidigt får en annan person, ofta långt borta, samma idé till samma uppfinning.

Varje gång en ny sanning dyker upp i medvetandet, blir det en del av det kollektiva medvetandet för allt och alla. Över tid har många Mästare valt att leva på Jorden, särskilt under tider av andlig okunnighet, i det enda syftet att så sanning och samförstånd i världsmedvetandet och göra det tillgängligt för alla som är andligt redo att ta emot den.

Sanningen finns närvarande inom varje människa, men kan inte bli deras medvetna verklighet förrän de är beredda och kapabla att anpassa sig till Sanningens Högre Energi.

Varje individ måste vid något tillfälle öppna dörren varifrån en” fängslad själ kan fly”. Oavsett vad många fortfarande tror, kan ingen Mästare, ”helgon”, lärare eller undervisning, det spelar ingen roll hur utvecklade eller vördade de är, göra det här för er. De kan hjälpa er i era val när ni vaknar upp, men bara ni kan öppna den dörren.

Varje dag vaknar fler och fler upp, även om det finns ett växande missnöje med hur regeringar, religiösa lärare och företag har berövat människor deras personliga makt. Ord och handlingar, som kommer från ett utvecklat medvetande, kan trigga igång ett nytt medvetandetillstånd hos dem som på allvar söker ett bättre liv för dem själva och världen. Många är på gränsen till ett uppvaknande och de som är nöjda med status quo håller på att bli en minoritet.

De som alltid har levt i rädsla håller nu på att återta den makt som de i sin okunnighet gav bort, och känner sig bekväma i stället för rädda, när de gör så. Ni är på randen till mycket stora förändringar, trots hur det ser ut i världen, men ni måste vara tålmodiga och låta processen ha sin gång.

Vi vill tala med er om trygghet som i tredje dimensionen i första hand kretsar kring sårbarhet och separation, begrepp som har utformats för att hålla majoriteten i fruktan. Den enda verkliga trygghet som någonsin finns eller kommer att finnas, finns redan inom er. Säkerhet och trygghet är den automatiska manifestationen av den medvetna insikten att det inte finns något ni behöver skydda er mot. Det är ert skydd, inte de hundratals materialistiska begrepp som tros vara nödvändiga för personlig överlevnad.

Det tredimensionella systemet anser att det finna miljontals människor, platser och saker som ni behöver skydda er mot – sjukdomar, dåliga människor, farliga platser och allt annat som auktoriteter anser vara farligt. Om vi alla är ETT, vad är det då ni måste skydda er mot? Vad kan det vara gjort av om det bara finns EN substans?

Det här kommer att bli ett ”streck i räkningen” för alla dem som tror att de behöver alla sorters materiella prylar för att upprätthålla personlig säkerhet och trygghet. Bra insikt är och har alltid varit den enda sanna trygghet/säkerhet man kan ha på Jorden, eftersom ett tredimensionellt medvetandetillstånd kan och kommer bara att manifestera sig i form av dualitet och separation.

Trots att det ser så ut är inte våld av något slag en verklig makt. Om det inte har någon lag som stödjer, upprätthåller eller godkänner det annat än energin i övertygelsen, kommer det att upplösas i intet, vilket det verkligen är när tillräckligt många människor vaknar upp till den sanningen. Allt som är äkta hålls för evigt på plats av Gudomlig Lag och om våld var en realitet, skulle ingen någonsin kunna ta bort eller förändra det.

Ni är Gudar, och det är dags att ni börjar förstå och lär känna er själva för vilka och vad ni egentligen är. Behöver Gud vapen och rädsla för att överleva? Fruktar Gud andra som kanske ser ut, pratar, agerar eller inte tror likadant? Vilka är dessa ”andra” om vi alla är ETT? Gud är de andra.

Föreställ er att Gud är ett stycke trä. Hus är byggda av trä, möbler görs av trä och tusentals andra produkter är skapade av trä, det spelar ingen roll hur unika de är, de är fortfarande gjorda av trä! Detta är sanningen om allt – det finns inget ”inte” i det Gudomliga Medvetandet, och det är bara falska föreställningar om dualitet och separation som gör att världen framstår som annorlunda därför att – NI ÄR SKAPARE!

Ni kanske säger: ”Men vi lever inte i en värld styrd av Gud, och de icke-uppvaknade kommer att skada oss.” Det är sant för närvarande, och det är klokt att låsa er dörr om kvällen och undvika att promenera på mörka gator i våldsamma områden. Intuition är mycket praktisk och uppfyller behovet i ögonblicket. Vad vi säger är att när ni utvecklas på ett djupare plan i er enhet med Källan, kommer detta uppnådda medvetandetillstånd automatiskt att bli er säkerhet och trygghet. Separation och våld existerar inte i det Gudomliga Medvetandet.

Glöm aldrig att ert eget uppnådda medvetandetillstånd är kontentan av era erfarenheter. En person som lever i ständig rädsla och som alltid tittar sig över axeln efter de ”andra,” redo att skada dem, skapar någon form av det de fruktar som sedan i sin tur bekräftar rädslan, vilket får dem att bli fastare förankrade i sin illusion. Varje seriös student av sanningen måste fråga sig själva: ”Vad är det jag tror som gör att jag känner så här”?

Vapen är helt enkelt moderna versioner av svärd, spjut och yxor, och uttrycker samma medvetandetillstånd (separation och dualitet) idag. Fråga er själva om ni verkligen tror att ni är en Gudomlig Varelse, en avbild av Gud, eller tror ni fortfarande att ni bara är en obetydlig mänsklig varelse, som behöver skyddas från allt som ni fått höra och som bara väntar på att skada er om ni inte är alerta och förberedda.

Försök att föreställa er Mästaren Jesus eller Gautama Buddha bärande på dolda vapen när de predikade, i tron att dessa saker gav säkerhet och trygghet. Många skulle säga: ”Jo, men Mästarna var annorlunda.” Hur kan det vara möjligt om vi alla är ETT? Varje person, oavsett hur sovande de är i illusionen, har allt det som en Mästare någonsin har haft, skillnaden är att de som kallades Mästare var vakna.

I dessa tider finns det mer än tillräckligt som händer för att fresta till och med den mest utvecklade att känna osäkerhet och fruktan, men nu är det er tid för att lära, praktisera och leva vad ni har fått veta är sanningen om vilka och vad ni är, såväl som vilka och vad varje annan person är, oavsett deras framtoning.

Det är mycket större saker som pågår än ni kan uppfatta med era mänskliga ögon. Många som har varit inblandade i våldsamma händelser eller till och med död, väljer dessa upplevelser i syfte att balansera någon gammal karmisk energi. För andra är dessa upplevelser nödvändiga verktyg för att lära, därför att de har vidtagit liknande åtgärder i tidigare liv.

Vissa slavägare har kommit tillbaka i svarta kroppar för lära och uppleva den andra sidan av saken, men detta är INTE att säga att fördomar och rasistiskt våld någonsin är motiverat. Vi försöker bara öka medvetenheten om det som händer i världen vid denna tid, och för att hjälpa er att förstå att bakom allt detta ligger mänsklighetens och Gaias ostoppbara evolutionära resa.

Det händer ofta, och särskilt i dessa tider, att en utvecklad själ väljer att komma hit och uppleva några våldsamma eller traumatiska upplevelser, inte av personligt behov, utan enbart i syfte att väcka andra. Deras kärleksfulla val tjänar till att stråla Ljus på några särskilda begrepp eller övertygelser, som fortfarande håller mänskligheten i träldom.

Mycket händer energimässigt, men det återstår många som fortfarande är oförmögna att förstå vad som håller på att ske, så de går ännu djupare in i tredje dimensionens verktyg för säkerhet och trygghet.

Var inte rädda och tvivla aldrig på att ni är hela och fullständiga och har alltid varit och kommer alltid att vara det. Insikten om den sanningen kommer att låta er leva utan rädsla i vetskap om att även så kallad mänsklig död bara är en förflyttning från en plats till en annan, en förflyttning som ni redan har gjort många gånger.

Gör vad ni vägleds att göra och lita alltid på er intuition. Vissa av er är ännu inte andligt eller materiellt redo att ge upp de mänskliga skyddsbegreppen och det är inget misslyckande, därför att låtsas ett medvetandetillstånd som ännu inte har uppnåtts, är mycket mänskligt.

Men, det kommer en tid i allas evolutionära resa då de måste släppa de tredimensionella verktygen och inse att allt som behövs för ens lycka, säkerhet och trygghet redan finns inom dem och bara väntar på att erkännas.

De flesta av er som läser de här meddelandena är redo att ta till er och leva efter en högre känsla av säkerhet, trygghet och skydd. Håll bara tyst om dessa sanningar och håll dem heliga och hemliga i ert hjärta. Begrunda dem ofta så att de kan växa sig starka, tills ert Högre Jag bestämmer sig för att ni är redo att låta dem bli en del er uppnådda medvetandenivå.

Översättning Ulla Krogh –  www.st-germain.se

You may also like...