Arkturierna via Marilyn Raffaele, 6 september

Arkturierna

Via Marilyn Raffaele

6 september, 2015

 

 

Hälsningar, kära ni, vi är glada att få träffa er igen. Kanalen behövde en paus eftersom även hon utvecklas till de nya energierna, som alla för tillfället upplever.

Mycket fortsätter att ske, på alla nivåer, när fler vaknar upp ur drömmen. Många av dem som vaknar förstår inte ännu vad som håller på att ske, utan ser i stället den inre förändringen enbart som att de håller på att ändra sig eller får en ny åsikt om någon fråga. I verkligheten är det fråga om en utvidgning av medvetandet, som tillåter dem att förflytta sig bortom många gamla rädslobaserade övertygelser.

Gläd er mina vänner, för ni håller på att krypa ut ur ignoransens täta kokong och förvandlas till fjärilar av medvetande, även fast ni inte tror att det är så.

Det finns många andliga sökare som fortsätter att hålla fast vid olika koncept om hur andlighet och uppvaknandet måste se ut. De flesta av dessa idéer kommer från böcker med berättelser och information om andras upplevelser – upplevelser som ofta inte blev helt förstådda och därför tolkades och presenterades för andra genom det tredje-dimensionella medvetandets ögon och religiösa övertygelser.

Ingen människas evolutionserfarenhet kommer att vara exakt som en annans. Varenda en av er har levat många livstider med varierande erfarenheter och är nu här med lektioner att lära er, vilka kommer att vara personliga för er. Varje persons upplevelser kommer att bli annorlunda beroende av vad som behövs för att förflytta sig bortom den gamla energin och till den verkliga. Ofta kommer de som anses vara misslyckade i enlighet med världstänkandet i verkligheten att genomgå en enorm andlig tillväxt genom sina valda upplevelser.

Vi observerar er alla när ni rör er mot en djupare förståelse och medvetenhet om vad kärlek verkligen är, och hur ni ska leva ut den. Falska koncept om kärlek inom det mänskliga medvetandet har alltigenom åren resulterat i en hel del lidande och begränsningar för många. Detta fortgår när barn som är befriade från koncept som begränsar deras uttryck av kärlek, får lära sig att inte älska vissa människor eller på vissa sätt.

Kärlek har uppfattats som en känsla som leder till att många tror att de var inkapabla att älska villkorslöst för att de inte kände någon emotion. Ni håller på att utvecklas och kärleken håller på att bli förstådd som den insikt och aktivitet som flödar från ett medvetande av Enhet – insikten om varje själs och varje levande tings medfödda Gudomlighet – oberoende av det yttre utseendet.

Detta uppnådda medvetandetillstånd erkänner att ALLA levande ting ska bli respekterade och ärade för det finns inte, eller kan inte finnas någonting utanför det som är ETT – Ett allestädes närvarande, allsmäktigt Gudomlig Medvetande. Människan är inte överlägsen andra levande varelser, vilket så många falskeligen tror. När majoriteten förstår och omfattar detta, kommer världen inte att ha några åsikter om att man kan ha konversationer med träd, växter, naturens andar och djur, vilket många av er redan har.

Håll kärlekens energi, vad som än händer under er dag. Detta är tillvägagångssättet. Engagera er inte på nivån där de lägre energierna genljuder, utan möt så gott ni kan, varje situation från en plats av Ljus. Att inför ett bakslag vara tyst och inte göra något, visar sig ofta inte vara den andliga lösning som man har trott att den är, utan i stället är det en flykt som återspeglar acceptansen av den lägre-dimensionella energin som en kraft. När ni tvekar, fråga er själva: ”Vad tror jag det är som får mig att agera och tro på det här sättet?”

Möt era ”översittare” (vilka helt enkelt kan vara någon som tutar sitt nonsens på er) från en plats av Ljus. Ni kanske blir guidade att helt enkelt vara tysta, men denna tystnad kommer att vara annorlunda. ”Gömmer jag mig och i och med det ger kraft till någonting?” eller ”Vilar jag i sanningens ljus och kan se igenom fasaderna?” Ni kan helt enkelt bli vägledda att ge ett leende, eller ett ”Tack för din åsikt”, eller att till och med stadigt besvara med ord som personen kommer att förstå i enlighet med sitt medvetandetillstånd.

De energier som genljuder lägre ner kan inte träda in i de högre energierna. Håll ert energifält fyllt med Ljus och sanning när ni går igenom er dag, tillåtande andra friheten att leva i enlighet med sina uppnådda medvetandetillstånd. Detta betyder INTE att ni ska stanna kvar i ett förhållande med något slag av kränkande övergrepp.

Vi önskar tala om kärleken som en energi, varför det är så viktigt för individer att älska sig själva såväl som andra. Kärleken i sin renaste form genljuder på en mycket hög nivå – den är rent Ljus. När en person inte älskar eller högaktar sig själv, blockeras flödet och integreringen av denna energi. Ni kan inte lämna er själva utanför om ni ska lära er och uppleva Kärleken som är grunden till allt som finns. Kom ihåg att det endast finns ETT som uttrycker sig i oändlig form och variation och därför kan ni aldrig lämnas utanför.

Många har falskeligen fått lära sig att det är andligt att förringa jaget. Det är det inte, den övertygelsen är en förolämpning av det Gudomliga – ert sanna innersta väsen.

Kärleken, energin i det som är Ett, är oändligt närvarande och flödar inom JAGET. Allting ni ser, hör, smakar, rör vid, och känner doften av är JAGET men tolkas i enlighet med individens medvetandetillstånd. Ingenting eller ingen kan någonsin vara separerad från JAGET.

Kärlekens höga resonanskraft verkar kunna hela, omvandla och lyfta dem som är mottagliga, men det som verkligen sker är att de illusoriska fasaderna upplöses, och avslöjar det som är verkligt. På det sättet helade mästaren som är känd som Jesus. Hans medvetande som kände till och endast erkände Gudomlig perfektion, tjänade att lyfta medvetandet hos dem som var mottagliga för det. Världen kallade det healing, men det var ett avslöjande. Jesus var en vägvisare som försökte lära världen att dessa gåvor inte enbart var hans, vilket många fortfarande tror, utan att de är naturliga så snart detta medvetandetillstånd har uppnåtts (inte bara blivit förstått intellektuellt).

När en individ i varje situation utövar sin kunskap om sanningen, blir det stegvis hans/hennes medvetandetillstånd och det börjar manifesteras i det dagliga livet. Många gör misstaget att de tror att så snart de har den intellektuella vetskapen om en sanning, så kommer den att fungera i deras liv. Ett exempel: att kasta bort medicin som man behöver medan man ropar: ”Eftersom jag är Gudomlig, så behöver jag inte längre detta”, och sedan kollapsar man. En andlig utveckling är att gradvis få ett medvetande om Sanningen, som leder till en punkt då medicinen verkligen kan slängas. Detta kan man inte uppnå under en livstid.

Ni närmar er slutet på era tre-dimensionella lärdomar och är klara att förflytta er till en ny och högre energi. Ni har utfört arbetet, kämpat och nu ska ni ta examen. Vet detta oberoende av alla yttre fasader. Ni skulle inte ha läst eller genljudit med dessa meddelanden om inte detta vore sant.

Den energi som genljuder högt med verklig Kärlek som just nu flödar från medvetandet hos så många, lyfter världen till uppstigningen. Varje person som uppnår ett medvetande av ovillkorlig kärlek, tillför mer ljus till det universella världsmedvetandet. Inget kan hålla bilder av dualitet och separation på plats, förutom energin som finns i tron på dessa. Mycket kommer att börja försvinna eller utvecklas till högre former när alltfler människor vaknar upp.

Krig, våld och strider kommer aldrig att lyfta världen till fred. Dessa aktiviteter kan bara manifestera mer av samma sort på grund av den energi som man öser in i dem. Ni är skaparna, glöm inte det. Ni har kraften att förändra allt ni vill, men de högre formerna av allting kan enbart manifesteras där det nödvändiga medvetandet (formens substans) för att manifestera de högre formerna finns närvarande.

Vid denna viktiga tid tar världen och alla som är mottagliga emot kraftfull hjälp från utvecklade ljusvarelser, änglar, ärkeänglar och utvecklade planetariska varelser. Många nya och högre energier flödar för att hjälpa till i uppstigingen. Försök att inte frukta framtiden eller försöka komma på exakt hur allting behöver utveckla sig, för här finns en större bild än vad den mänskliga hjärnan kan förstå.

Lev helt enkelt i varje ögonblick av varje dag, utan förväntningar om hur det ”borde” veckla ut sig för att bli ”rätt”. Oftare än inte, när saker inte blir som ni förväntar er, så finns där en viktig lärdom att lära sig. Ni är inte där ni är av en slump, ni valde att vara här och ni befinner er på er väg huruvida det verkar vara så eller inte.

Det är dags att gå framåt med tillit. Lita på verkligheten om att ni är Gudomliga Varelser som har tre-dimensionella upplevelser som ni ska lära och växa utav. Ha tillit till att det finns Guider och Ljusvarelser som vägleder er. Lita på er intuition vid alla tider, till och med i de mest vardagliga upplevelserna i det dagliga livet. Lita på att varje erfarenhet ni har hjälper er att vakna upp till alla falska koncept och övertygelser ni fortfarande kan hålla fast vid.

Ni visste att det skulle bli svårt att leva i de lägre energierna när ni denna gång valde att inkarnera, ändå gjorde ni det i alla fall och ni visste att dessa tider skulle erbjuda möjligheter som inte liknade några andra. Det fanns och finns fortfarande många som ännu hoppas på att få vara på jorden vid denna tid. Visa tacksamhet att ni får vara här oberoende av vilka svårigheter ni kan få uppleva, för det är ett välsignat privilegium.

Ha tillit, koppla av och mest av allt, VISA KÄRLEK.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

http://sananda.website/the-arcturian-group-via-marilyn-raffaele-september-6/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...