Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 februari 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 februari 2020

VARFÖR VI INTE ÄR VISSELBLÅSARE ∞ 9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är Arcturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har vårt unika perspektiv på mänskligheten och hur ni alla bor och lever där på Jorden, och vi ser hur mycket ni växer eftersom det är vad vi vill se. Vi vill hellre påpeka för er alla vad som går åt rätt håll och de framsteg som ni gör som individer, än vi skulle berätta historier för er om vad som händer med de negativt orienterade, d v s skuggregimerna, och de så kallade kabalgrupperna. Vi anser inte att fokus på dessa aspekter av vad ni lever är produktiva på något sätt. Vi ser inte hur fokus på negativitet och det sätt på vilka negativt orienterade individer försöker kontrollera er alla vara något som vi vill fokusera på.

Nu förstår vi, att många av er tycker att den så kallade striden på gott och ont är en fascinerande berättelse, men i slutändan är ni alla där för att förena polariteten som finns inom det mänskliga kollektiva medvetandet. Ni är här för att uppleva enighets medvetande, enhet och förlåtelse. Ni är här för att aktivera mer kärlek och medkänsla i er själva, och därmed inspirera andra. Och så, ni behöver inte egentligen veta vad som händer bakom stängda dörrar i dessa möten.

Och vi vet att många människor spekulerar om dessa stora strider, vem som vinner, och vem som är på väg att arresteras. Vi ser människor göra namn för sig själva genom att fokusera på detta sätt, och vi kan försäkra er att dessa människor inte är särskilt glada. Så när ni bestämmer hur ni ska ställa in frekvensen för er information om hur det går för mänskligheten, kom ihåg att kontrollera vibrationerna av källan för den information som ni får.

Glöm för ett ögonblick huruvida ni tror att någon har rätt eller talar sanning. Glöm huruvida ni tror att personens insiderinformation kommer från en giltig källa eller inte, och i stället, kolla in hur individen känns för er. Se om vibrationerna är en matchning till vad ni vill känna, för om det inte är det, kommer informationen inte att ha resonans med den höga vibration som ni söker heller.

Vi kommer att fortsätta att ge er positiva nyheter om hur ni går framåt, och det är inte för att vi är omedvetna om de problem som fortfarande finns i ert samhälle. Det är inte så att vi medvetet blundar för någonting, någon eller någon grupp. Vi skickar bara de varelser som fortfarande låtsas vara mörkrets krafter vår kärlek och vårt ljus, och vi återkommer till verksamheten att hjälpa er att utöka ert medvetande och vara de ljusbringare, vägledare och de förändrare som ni helt säkert är.

Vad vi ser överlag med mänskligheten är alltid gott. Det är alltid positivt, eftersom ni alla evolverar och stiger upp. Fler människor vaknar varje dag, och när ni fokuserar på ljus och kärlek inom er, kommer allt annat att ta hand om sig självt, och vi kommer att vara här för att guida er och stödja varje steg i denna resa som ni är på. Vi kommer att bidra till att belysa ljusarbetarens väg, för det är allt vad vi gör. 

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har haft fin progressiv kontakt med er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-february-9th-2020/

Du gillar kanske också...